Kvietimas (2)

SAUSRA NEIŠDŽIOVINO ENTUZIAZMO
BALTIJOS KELIU SU KAIMYNAIS

Rugpjūčio 23 dieną 10 valandą, jau antrą kartą startavę Vilniuje, Katedros aikštėje, bėgimo mėgėjai pasuks istoriniu trijų Baltijos respublikų gyventojų rankų vainiku apjuostu Baltijos keliu ir bėgs juo per Rygą iki Talino.

Šį kartą lietuvių, latvių ir estų matysime kaimyninės Baltarusijos ir Rusijos (Kaliningrado miesto) atstovus. Taip pat šiame bėgime ruošiasi dalyvauti ir svečiai iš Danijos, Švedijos bei Suomijos. Visų minėtų šalių atstovai neš simbolinį pergalės vainiką, kurį padės Taline, prie Estijos parlamento rūmų.

Šio bėgimo organizatorė – Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija turi daug sunkumų ir rūpesčių. Pats didžiausias iš jų – lėšų stygius.

Pagal 1991 metais spalio mėnesį patvirtintą 1992 metų renginių finansavimo planą Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas šiam bėgimui planavo skirti 20000 rublių. Ar tai daug, ar mažai – spręskite patys. Aš tik noriu pažymėti, kad vien bėgikus lydėsiančios autobuso apmokėjimui prireiks apie 35000 rub. O kiek dar teks sumokėti už bėgikų maitinimą, nakvynę, medicininę priežiūrą ir kitus patarnavimus?! Kokiais pinigais už minėtas paslaugas atsiskaitysime Latvijos ir Estijos respublikose?

Šie ir panašūs klausimai skaudžiai gniuždo Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos iniciatyvą ir optimizmą. Padėtį beviltiškai sunkina ir tas faktas, kad dabartiniu metu šios asociacijos sąskaitoje nėra nė vienos kapeikos. Paklausite, o kur planuoti tūkstančiai? Jie negauti… Kaip mane informavo Kūno kultūros ir sporto departamento finansinių reikalų vedėja ponia R. Paurienė, negailestinga „sausra“ visiškai išdžiovino šio departamento seifus. Ką daryti?! Nederėtų dėl šios priežasties atsisakyti tradicijos, juolab, kad šiais metais žada būti tiek daug garbingų svečių.

Prašiau pagalbos iš Utenos valstybinių įmonių ir bendrovių „Utenos trikotažas“, „Utenos gėrimai“, „Mėsa“, Pieno kombinato vadovų N. Dumbliauskienės, G. Jackevičiaus, G. Mališausko, V. Sliesoraičio.

Deja, pirmieji apie tai nenori ir girdėti. Tik, kaip visada, jautrus pagalbos balsui Utenos pieno kombinato direktorius Vytautas Sliesoraitis – jis dar niekada neatsisakė padėti Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos vykdomiems renginiams. Tai žmogus, kuriam jau seniai verta tarti padėkos žodžius viešai. Jos informavo Lietuvos bėgimo asociacijos valdybą, kad ir šį kartą bėgikai galės gardžiuotis Utenos pieno kombinato gaminama produkcija. Norisi tikėti, kad ir jo kolegos iš minėtų Utenos įmonių neliks abejingi pagalbos šauksmui ir parems bėgikus „Baltijos kelyje“.

Didžiausią – transporto problemą – mums pasižadėjo padėti išspręsti Šliaukių uždarosios akcinės bendrovės „Tarpanas“ generalinis direktorius Arūnas Radžius. Šios bendrovės autobusas „Scania“ lydės bėgikus nuo starto iki finišo.

Neabejojame, kad pagrindinę paramos dalį vis dėlto skirs Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Labai prašome, kad pasiturintieji Lietuvos verslininkai, uždarųjų akcinių bendrovių ir įmonių vadovai nepašykštėtų nuberti nors mažą dalelytę savo pajamų į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos tuštutėlę sąskaitą Nr. 4700087 Lietuvos banko Vilniaus skyriuje, kodas 260101541 arba apie norimą suteikti materialinę paramą pranešti telefonu 22-52-38.
Už bet kokią pagalbą atsidėkosime gausiai. Taip pat mes pasiruošę reklamuoti savo rėmėjus ir jų gaminamą produkciją. Žinokite, kad kiekvienas jūsų rublis bus panaudotas Lietuvos Respublikos piliečių sveikatos stiprinimui, finansuojant bėgimo renginius visuose Nemuno krašto miestuose ir rajonuose.

Visiems Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos nariams, taip pat Respublikos bėgimo mėgėjams pranešame, kad bet kurioje bėgimo maršruto vietoje jūs galite pavieniui ar grupėmis prisijungti prie bėgikų, sutikti juos ir palydėti. Vilniaus, Ukmergės, Pasvalio savivaldybių vadovų ir sporto skyrių vedėjus labai prašome pagalvoti, kaip sutiksite ir palydėsite šio tradicinio bėgimo dalyvius.

Naudodamasis proga noriu nuoširdžiai padėkoti Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Panevėžio ir Pasvalio miestų valdyboms už nuoširdų Danijos bėgikų sutikimą ir palydas, kai jie bėgo per minėtų miestų ir rajonų teritoriją šių metų liepos mėnesį. Lietuvos žmonių dėmesys ir nuoširdumas sužavėjo Danijos bėgikus. Jie prašė manės Danijos miesto Aabenraa bėgimo mėgėjų vardu padėkoti svetingiems Lietuvos žmonėms ir kviečia juos apsilankyti Aabenraa miesto festivalyje šių metų rugsėjo 4-13 dienomis.
Tad iki pasimatymo istoriniame „Baltijos kelyje“.

Romas Bernotas
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prezidentas