Kvietimas (13)

BK13

Tryliktasis
ISTORINE TRASA

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir toliau šventai vykdo savo misiją – „Juodojo kaspino“ Molotovo-Ribentropo slaptųjų protokolų (Baltijos valstybių aneksijos) pasirašymo bei šių šalių gyventojų išreikštos valios, vienybės ir solidarumo kovoje už savo Laisvę ir Nepriklausomybę gyvajame Baltijos kelyje eilinėms metinėms paminėti išvakarėse rengia bėgimą „Baltijos kelias”.

Šiame tradiciniame tarptautiniame estafetiniame bėgime yra dalyvavę 167 Lietuvos ir 85 Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Rusijos atstovai kartu paėmus. Šis bėgimas unikalus tuo, kad kaip ir pats „gyvasis” Baltijos kelias neturi analogų pasaulyje.

Laikraščio skaitytojams noriu priminti, kad pirmasis bėgimas „Baltijos kelias”, vykęs 1991 metų spalio mėn. 1-6 dienomis buvo ne estafetinis – šeši pajėgiausieji Lietuvos ištvermingųjų sporto sąjūdžio „Ąžuolai ir Liepos” atstovai, kartu su šių eilučių autoriumi, nusprendė per šešias dienas nubėgti 600 km ir nunešti pergalės vainiką iš Vilniaus į Taliną, tiksliai pakartodami „gyvąjį” Baltijos kelią. Tai buvo išties nepaprastas žygis. Spalio darganos ir šaltas įkyrus lietus stingdė bėgikų raumenis. Tačiau ištvermingieji bėgikai: alytiškiai Antanas Grigaitis, Kęstutis Kviecinskas, Petras Šimonėlis, druskininkų atstovas Povilas Kibildis, šiaulietis Teodoras Tamošiūnas, salotiškis Bronius Saulis ir vilnietis Romas Bernotas, atkakliai kovodami su nuovargiu ir su nepalankiomis bėgimui sąlygomis, kasdien nubėgdami po 95-105 km, sąžiningai įvykdė šią šventą misiją.

Antrame bėgime, kuris įvyko 1992 m. rugpjūčio 23-25 dienomis, dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Rusijos komandos. Nuo antrojo bėgimo nuspręsta bėgti estafetiniu būdu, kadangi buvo sunku sudaryti komandą, kurios atstovai iš darboviečių ar darbdavių galėtų gauti šešias laisvas dienas. Tais pačiais metais Taline tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos buvo pasirašytas „Baltijos kelio“ bėgimo protokolas, pagal kurį kiekvienais metais šį renginį įsipareigojo rengti vis kita respublika. Tačiau sekančiais metais nuo Latvijos ir Estijos pusės protokolą pasirašiusiems atstovams perėjus dirbti į kitą darbą „Baltijos kelio“ bėgimo renginys liko be rengėjų. Nuo tada šią „garbingą naštą“ ant savo pečių ėmėsi nešti Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija. Estijos atstovai, patyrę garbingos misijos sunkumus, tik vieną kartą ryžosi nusifotografuoti Vilniaus Arkikatedros aikštėje, prie „Baltijos kelio“ starto linijos. Tiesa, latviai keletą kartų garbingai su savo šalies vėliava pirmuosius „Baltijos kelio“ kilometrus pradėjo skaičiuoti nuo Vilniaus Arkikatedros aikštės.

Kuo gi ypatingas šiuometinis XIII tradicinis tarptautinis estafetinis bėgimas „Baltijos kelias“?

Mums lietuviams jis išsiskyrė tuo, kad yra įtrauktas į bendrąją „Baltijos kelias“ penkioliktųjų metinių paminėjimo programą, kuriai finansuoti iš 74071,00 Lt skirtų lėšų, mums neteko nė vieno cento. Dar kita „menka“ aplinkybė – pagal Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1950 negalima bėgti automagistraliniais keliais. Tačiau po poros „pasimatymų“ Seime su Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Policijos departamento atstovais nuspręsta ir šį kartą mums leisti bėgti tradicine trasa. Tikriausiai, šis bėgimas dar bus ypatingas ir tuo, kad, susumavus visus „kryžiaus kelius“, po naujų Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prezidento rinkimų, vargu ar atsiras entuziasto norinčio juos pakartoti. Ir paskutinis ypatingumo „koeficientas“ yra tas, kad šiais metais Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos rinktinei atstovaus rekordinis dalyvių skaičius – 19.

Išvardinsiu tuos bėgikus, kuriems klubų vadovai patikėjo ginti mūsų šalies garbę XIII tradiciniame tarptautiniame estafetiniame bėgime „Baltijos kelias“. Galbūt nepalaikysite nekuklumu, jeigu pradėsiu vardinti nuo tų, kurie daugiausiai kartų savo žingsniais matavo šį kelią nuo Vilniaus iki Talino: vienintelis tryliktąjį kartą šiuo keliu bėgs šių eilučių autorius vilnietis Romas Bernotas, dvyliktą – salotiškis Bronius Saulis, dešimtą – pasvalietis Zenonas Balčiauskas, pakruojiečiai Jonas Gutauskas ir Albertas Survila, septintą – šilutiškis Edvardas Lukošius, šeštą¬ vilnietis Stasys Čirba, penktą – vienas jauniausių ir ištvermingiausių bėgikų alytiškis Mindaugas Garmus, ketvirtą – kaunietis Vidmantas Dobrovolskas. Keletas šiųmečio bėgimo dalyvių yra bėgę po du – tris kartus. Tarp jų: vilnietis Aidas Ardzijauskas, pasvaliečiai – Juozapas Baliūnas, Aleksas Mikašis, Jonas Nakvosas, vilnietis Sigitas Galinis. Pirmą kartą „Baltijos kelio“ dangą bandys panevėžietis Romualdas Jasinskas, žiežmariškis Almiras Kavaliauskas, kauniečiai – Arūnas Kontrimas ir Klemensas Zaranka bei pakruojietis Virginijus Likpetris.

Ar atvyks latviai ir estai? Kvietimas į „Baltijos kelią“ jiems buvo išsiųstas 2004 m. vasario pradžioje.

Kviečiu visus mūsų šalies gyventojus, o ypač bėgimo mėgėjus bet kurioje trasos vietoje ateiti, sutikti, pasveikinti, palydėti ir prisijungti prie pagrindinių XIII tradicinio estafetinio bėgimo „Baltijos kelias” dalyvių, savo miesto ar rajono teritorijoje nubėgti su jais nors mažą šio istorinio kelio atkarpėlę, tuo prisidėdami prie penkioliktųjų „gyvojo“ Baltijos kelio metinių paminėjimo.

Romas Bernotas
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prezidentas

XIII TRADICINIO TARPTAUTINIO ESTAFETINIO BĖGIMO„BALTIJOS KELIAS“
BĖGIMO GRAFIKAS

2004 08 20
10.00 val. – bėgikai startuos Vilniaus Arkikatedros aikštėje, 10.50 val. – bėgikai atbėgs prie Vilniaus rajono ribos,
12.00 val. – bėgikai atbėgs prie Širvintų rajono ribos,
13.15 val. – bėgikai atbėgs prie Ukmergės rajono ribos, 15.45 val. – bėgikai atbėgs prie Panevėžio rajono ribos, 17.40 val. – bėgikai atbėgs prie Panevėžio miesto ribos, 19.40 val. – bėgikai atbėgs prie Pasvalio rajono ribos,
21.00 val. – bėgikai finišuos Pasvalio stadione.

2004 08 21
6.00 val. – bėgikai startuos Pasvalio stadione, 7.45 val. – bėgikai atbėgs į Saločių miestelį,
9.15 val. – bėgikai atbėgs į Saločių pasienio postą,
15.00 val. – bėgikai atbėgs į Rygą, prie Laisvės paminklo padės gėles,
21.00 val. – bėgikai finišuos Salacgrivos miestelyje.

2004 08 22
6.00 val. – bėgikai startuos Salacgrivos miestelyje,
7.20 val. – bėgikai atbėgs į Ainažių-Iklos pasienio postą,
10.30 val. – bėgikai atbėgs į Estijos miestą Piarnu,
18.10 val. – bėgikai finišuos Estijos Parlamento kiemelyje, Taline.