2011 m. LIETUVOS BMA TARPKLUBINIO BĖGIMO KONKURSO NUOSTATAI

Tikslas ir uždaviniai

  • Įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų klubų į bėgimo renginius
  • Patikrinti BMK ir kitų bėgimą propaguojančių klubų aktyvumą ir skaitlingumą
  • Sudaryti galimybę visiems bėgimą propaguojantiems klubams parungtyniauti tarpusavyje
  • Išaiškinti pajėgiausius mūsų šalies bėgimo klubus ir paskatinti juos apdovanojmais

Laikas, vieta ir programa

DataTurasĮskaitinio renginio pavadinimasNuotliaiKur vyksta
2011 03 11 I turas Bėgimas "Kulviečio obeliskas - Kulviečio pamin." 2 ir 12.5 km Jonavoje
2011 04 09 II turas Bėgimas "Berčiūnai - Panevėžys" 3, 5, 10 km Panevėžyje
2011 04 30 III turas Bėgimas "Anykščiai - Puntukas - Anykščiai" 4 ir 11 km Anykščiuose
2011 05 07 IV turas Bėgimas "A. Vietrino taurė" 2.5, 10 km Kaune
2011 05 28 V turas "Sportas visiems" bėgimo klubų sąskrydis 1, 5, 10 km Palangoje
2011 06 18 VI turas Olimpinės dienos renginiai 1988 m, 10 km Vilniuje
2011 07 31 VII turas Estafetinis bėgimas "Medininkai - Vilnius" 7 žm. x 4.5 km Vilniuje
2011 08 06 VIII turas Pasvalio maratonas 4 km, 10 km, maratonas Pasvalyje
2011 10 15 IX turas Bėgimas "Kleboniškio ruduo - 2011" 2.5, 10 km Kaune
2011 12 26 X turas Vilniaus "Kalėdinis bėgimas" 5 ir 12 km Vilniuje

Dalyviai

Konkurse gali dalyvauti visi juridiniai Lietuvos BMA nariai ir kitų bėgimą propaguojančių klubų atstovai, neribojant amžiaus, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Ikimokyklinio amžiaus vaikai privalo turėti nors vieno iš tėvų raštišką sutikimą, jei varžybų metu tėvų nėra kartu su vaikais, kuriame nurodo, jog leidžia vaikui dalyvauti varžybose.

Taškų skaičiavimo sistema

Taškai skaičiuojami sekančiai: bet kokio nuotolio nugalėtojas pelno tiek taškų, kiek dalyvių sėkmingai baigė tą nuotolį. Už antrą vietą – vienu tašku, už trečią – dviem taškais mažiau ir t.t. Individualiai startavusiems dalyviams taškai skiriami, bet jiems nevedama įskaita. Tokiu būdu už paskutiniąją vietą klubo dalyvis gauna vieną tašką. Be to bėgimo nuotoliai yra vertinami pagal koeficientus: nuotoliai nuo 1 iki 7 km – įvertinti koeficientu 1; nuo 8 iki 12 km – 2; 13-15 km – 3 ir t.t. Bet kokiame nuotolyje vietos ir taškai moterims bei vyrams skaičiuojami bendrai – mums svarbu iškovota vieta, o ne rezultatas. Ypač didelis dėmesys skiriamas bėgime dalyvaujančių šeimų (mama, tėvas, duktė, sūnus, sesuo, brolis) skatinimui - jų kiekvieno nario iškovotų taškų suma dauginama iš šeimos narių skaičiaus, sėkmingai baigusių bet kurį tų varžybų įskaitinio konkurso turo nuotolį. Estafetiniuose bėgimuose klubo surinkta taškų suma dauginama iš etapų skaičiaus – 2011 metais: iš 7 - estafetiniame bėgime "Medininkai – Vilnius"

Nugalėtojų nustatymas

Kiekviename įskaitiniame ture nugali klubas, surinkęs daugiausiai taškų, tačiau kompleksinėje įskaitoje jam skiriamas vienas taškas, už II-ją vietą – 2 t. Už III – 3 ir t.t. Ture nedalyvavusiai komandai atitenka paskutinioji vieta + 5 baudos taškai. Konkurso nugalėtoju taps klubas, kuris 5-se iš 10-ties įskaitinių turų surinks mažiausią vietų sumą. Jei du ar daugiau klubų surinks vienodą taškų sumą, nugalėtoju bus paskelbtas (arba aukštesnę vietą užims) tas klubas, kuris bus iškovojęs daugiau prizinių ar aukštesnių vietų. Jei ir šie rodikliai bus vienodi, nugalėtoju taps tas klubas, kuris užims aukštesnę vietą Bėgimo mėgėjų klubų sąskrydyje, Palangoje. Oficiali įskaita bus vedama tik tarp asocijuotų Lietuvos BMA narių (klubų). Bėgimo konkurso varžybų protokolai bus siunčiami tik tiems klubams, kurie Lietuvos BMA privalomą metinį nario mokestį (25,0 Lt) bus sumokėję už 2011 metus iki 2011 m. gegužės 25 d.

Apdovanojimas

2011 metų tarpklubinio bėgimo konkurso nugalėtojas asocijuotų klubų grupėje bus apdovanotas taure, diplomu ir 1500,00 Lt čekiu sportiniam inventoriui įsigyti. Klubui, iškovojusiam antrąją vietą, bus įteikta taurė, diplomas ir 1000,00 Lt čekis sportiniam inventoriui įsigyti. Klubui, iškovojusiam trečiąją vietą, bus įteikta taurė, diplomas ir 500,00 Lt čekis sportiniam inventoriui įsigyti.

Priėmimo sąlygos

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija tarpininkaus bėgimo klubams, kad miestų ir rajonų, kuriems suteikta teisė vykdyti įskaitinius tarpklubinio bėgimo konkurso turus, varžybų organizatoriai atleistų asocijuotus klubų narius nuo starto mokesčio. Lietuvos BMA įsipareigoja varžybų organizatoriams padėti vykdyti kiekvieno įskaitinio turo vieno iš trumpojo nuotolio bėgimo varžybų, skriant vaikų, jaunučių ir jaunių grupėms apdovanojimus (prizus ir medalius).

Visi tarklubinio bėgimo konkurso klubų nariai ir pavieniai dalyviai, dalyvaujantys įskaitiniuose turuose, privalo laikytis renginio organizatorių nuostatuose numatytų reikalavimų, lengvosios atletikos ir kilnaus sportinio elgesio taisyklių. 2011 m. tarpklubinio bėgimo konkurso dalyvių kelionės, mitybos, nakvynės ir kitas išlaidas apmoka dalyvius į varžybas komandiruojanti organizacija. Įskaitinių bėgimo varžybų organizatoriai apmoka informacijos, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo, bėgimo trasų paruošimo, medicininio aptarnavimo, teisėjavimo ir kitas su bėgimo varžybomis susijusias išlaidas.

Už bėgimo dalyvių sveikatą ir drausmę kelionės ir varžybų metu atsako komandų vadovai, treneriai, mokytojai ar kiti įgalioti dalyvius lydėti į varžybas asmenys.

Atsakomybę už savo sveikatą ir pasekmes varžybų metu prisiima kiekvienas bėgimo dalyvis, tai patvirtindamas savo parašu dalyvio kortelėje.

Sukurtas 2011-01-01 , Atnaujintas 2011-01-01