Bėgimo varžybų „Saucony  bėgimo taurė - 2014“

N U O S T A T A I

 

Varžybų tikslai

Populiarinti bėgimo sportą, skatinti įvairaus amžiaus žmones laisvalaikį praleisti gamtoje, skatinti jaunimą užsiiminėti sportu.

 

Varžybų vykdytojai

„Saucony bėgimo taurę 2014“ organizuoja ir vykdo  sporto klubas ISC Erdvė.

Etapų varžybas organizuoja ir vykdo etapų organizatoriai.

 

Dalyviai

Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir vyrai, vaikai.


Klasifikacija pagal grupes:

V13 Vaikai

gimę 2001 ir jaunesni

M13 Mergaitės

2001 ir jaunesnės

V15 Berniukai

1999 – 2000 g.m.

M15 Mergaitės

1999 – 2000 g. m.

V17 Berniukai

1997 – 1998 g. m.

M17 Mergaitės

1997 – 1998 g. m.

V19 Jaunuoliai

1995 – 1996 g. m.

M19 Jaunuolės

1995 – 1996 g. m.

VYR

Visi vyrai bėgantys pagr. trasą

MOT

Visos moterys bėgančios pagr. trasą

V-35

1979 – 1975 g. m

M-35 Moterys

1979 – 1975 g. m

V-40 Vyrai

1974 – 1970 g. m.

M-40 Moterys

1974 – 1970 g. m.

V-45 Vyrai

1969 – 1965 g. m.

M-45 Moterys

1969 – 1965 g. m.

V-50 Vyrai

1964 – 1960 g. m.

M-50 Moterys

1964 – 1960 g. m.

V-55 Vyrai

1959 – 1955 g. m.

M-55 Moterys

1959 – 1955 g. m.

V-60 Vyrai

1954 – 1950 g. m.

M-60 Moterys

1954 – 1950 g. m.

V-65 Vyrai

1949 - 1945 g. m.

M-65 Moterys

1949 - 1945 g. m.

V-70 Vyrai

1944 g. m. ir vyresni

M-70 Moterys

1944 g. m. ir vyresnės


Komandos

Komandos, dalyvaujančios komadinėje įskaitoje, pateikia vardines paraiškas el.p. g.rukas@tengris.lt 

Komadų sudėtį galima papildyti. Sportininkas metų bėgyje gali startuoti tik už vieną komandą.

 

Varžybų eiga

Etapų varžybos vykdomos pagal to etapo nuostatus.

 

Nugalėtojo nustatymas

Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo sistema IPICO. Visi dalyviai turi, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie bėgimo batelio specialius laiko fiksavimo daviklius, kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas.

Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją.

Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje.

Kiekvienų varžybų prizininkai  nustatomi pagal to etapo nuostatus. „Saucony bėgimo taurės 2014“ rezultatai  nustatomi kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai. Už kiekvienose varžybose pasiektą rezultatą dalyvis gauna taškus, pagal formulę T= (Tn/Td)*1000, kur T – dalyvio taškai, Tn – bėgtos trasos nugalėtojo laikas, Td – dalyvio laikas. Sezono nugalėtojai bei prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai, o taip pat absoliučioje įskaitoje bėgančių ilgiausią trasą tarp vyrų ir moterų, nustatomi pagal didesnę taškų sumą surinktą iš aštuonių geriausių varžybų startų.

Kiekvienam etape skaičiuojami komandiniai taškai pagal 10 geriausių komados narių surinktus taškus, kurie buvo paskaičiuoti pagal etapo grupes.

 

Nugalėtojų apdovanojimas

Etapo prizininkų apdovanojimai vykdomi pagal etapo nuostatus. „Saucony bėgimo taurės 2014“ apdovanojimas vyks sezono uždarymo metu. Kiekvienos amžiaus grupės sezono nugalėtojai ir prizininkai (jeigu startavo daugiau negu pusėje etapų) bus apdovanoti prizais ir suvenyrais. Absoliučios įskaitos nugalėtojai vyras ir moteris apdovanojami „Saucony“ bėgimo bateliais. Prizai įteikiami tik asmeniškai dalyvaujant prizininkui.

Komanda nugalėtoja nustatoma pagal surinktą taškų sumą visuose etapuose. Ji apdovanojama taure.

 

Registracija

Dalyvių registracija vykdoma pagal etapo nuostatus.

 

Starto mokestis – nustatomas etapo organizatorių.


Finišas

Finišavus būtina grąžinti numerį su prisegtu sulaiko fiksavimo davikliu.

 

Saugumo užtikrinimas

Dalyviai, sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad  prisiima pilną atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimų varžybose.

Baigiamosios nuostatos

Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos ir grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.


Varžybų tvarkaraštis, rezultatai ir suma bus paskelbti puslapyje www.tengris.lt , www.lbma.lt

 

Varžybų etapai:

Etapas

Data

Bėgimo pavadinimas

Vieta

Bėgimo nuotoliai

1

2014.01.18

Bėgimas „Aplink Želvos ežerą“

Suginčiai

13 km;  4,4 km

2

2014.02.16

Bėgimas „Pabaiskas – Ukmergė“

Ukmergė

11,6 km

3

2014.04.19

Senvagė - 2014

Panevėžys

10 km; 3 km;  2 km;  1 km.

4

2014.05.01

Ir stok už garbę Lietuvos

Kaunas

10 km; 3,3 km

5

2014.05.03

A. Vietrino taurė

Kaunas

10 km;  2,5 km

6

2014.05.31

Birštonas - Prienai

Prienai

10 km; 5 km;  3 km

7

2014.07.06

Bėgimas „Aplink Žaliuosius ežerus“

Vilnius

11,5 km

8

2014.08.09

Pasvalio maratonas

Pasvalys

42,195 km; 3 km;  2 km; 1 km

9

2014.09.20

Varnutės bėgimas

Jonava

10 km; 4 km; 2 km

10

2014.10.04

Pakruojo dvaro takais

Pakruojis

11 km; 3 km;  1 km; 0,5 km

11

2014.11.22

Kernavės bėgimo dienos

Kernavė

8 km; 4 km; 2 km

Sukurtas 2014-02-14 , Atnaujintas 2014-02-14