Laukinis trail 

 

LAUKINIS TRAIL TURO 2018 VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

Varžybų tikslai

Populiarinti bėgimo sportą tarp Lietuvos gyventojų, skatinti įvairaus amžiaus žmones laisvalaikį praleisti gamtoje, skatinti jaunimą užsiiminėti sportu.

 

 

 


Laukinis trail turo 2018 varžybų datos, vietos ir ilgiai

I etapas.        2018-03- 30 Laukinis trail - Lekėčių nakties kalvos (6/15/26 km). 

II etapas.      2018-04-08 Laukinis trail - Kauno marios (5/14/23 km). 

III etapas.     2018-05-19 Laukinis trail - Plateliai (~7/~15/~26 km). 

IV etapas.     2018-06-30 Laukinis trail - Zarasai (~8/~16/~30 km).

V etapas.      2018-07-14 Laukinis trail - Kintai (~8/~16/~30 km). 

VI etapas.     2018-08-18 Laukinis trail - Vilniaus nakties miškas (~6/~14/~26 km).

VII etapas.   2018-09-22 Laukinis trail - Anykščių šilelis (6/14/24 arba 30km). 

VIII etapas. 2018-10-14 Laukinis trail - Birštonas (~6/~15/~25 km).

IX etapas.     2018-11-24 Laukinis trail - Dūkštos (10/20/33 km). Finalinis etapas.

Kiekvienos turo varžybos turi tris trasas: trumpą, vidutinę ir ilgą.

Trumpa trasa yra 4,5 - 10 km ilgio.

Vidutinė trasa yra 13 - 20 km ilgio.

Ilga trasa yra 23 - 38 km ilgio.


Varžybų vykdytojai

Varžybas organizuoja ir vykdo VšĮ "Visi bėga".


Dalyviai

Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir vyrai. Nepilnamečiai gali dalyvauti tik esant raštiškam tėvų sutikimui. Nepilnamečiai negali dalyvauti ilgoje trasoje.

Klasifikacija pagal grupes kiekvienose varžybose:

Moterys trumpoje trasoje;

Vyrai trumpoje trasoje;

Moterys vidutinėje trasoje;

Vyrai vidutinėje trasoje;

Moterys ilgoje trasoje;

Vyrai ilgoje trasoje.


Startų laikai

Nurodyta kiekvienų varžybų informacijoje.


Varžybų centrai

Nurodoma kiekvienų varžybų informacijoje.

 

Varžybų eiga

Kiekvienose turo varžybose naudojama laiko fiksavimo įranga su davikliais tvirtinamais prie batelių. Laiko fiksavimo davikliai tvirtinami prie batelio pagal starto vietoje pateiktą instrukciją. Laiko fiksavimo daviklį PRIVALOMA grąžinti organizatoriams iš karto finišavus. Startavę dalyviai trasą įveikia tik vietovėje nužymėtu maršrutu. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos yra draudžiama. Esant nukrypimui nuo trasos dalyviai nubėgę mažiau nei varžybų reglamente nurodytas oficialus etapo kilometražas yra diskvalifikuojami. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių priekio tvarkingai pritvirtintą dalyvio numerį aiškiai matomoje vietoje.
Varžybos vyksta daugiausia miško takais, gamtoje, regioniniuose parkuose, draustiniuose, taigi bet koks šiukšlinimas yra griežtai draudžiamas.

Bet kokios varžybų dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų organizatoriams ne vėliau kaip per 30 minučių po pretenziją pateikiančio dalyvio finišo. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 25 EUR mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu organizatoriai pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzija/os nesvarstomos.

Kiekvienų varžybų išankstiniai rezultatai skelbiami finišo vietoje. 


Turo ir kiekvienų varžybų nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Kiekvienų varžybų trumpos, vidutinės ir ilgos trasos trys greičiausi vyrai ir moterys bus apdovanoti prizais ir suvenyrais. Nugalėtojų apdovanojimai vyksta etapo informacijoje nurodytu laiku.

Laukinis trail turo 2018 nugalėtojai nustatomi ir apdovanojami šiose kategorijoje:

- Trys greičiausios moterys trumpoje trasoje;

- Trys greičiausi vyrai trumpoje trasoje;

- Trys greičiausios moterys vidutinėje trasoje;          

- Trys greičiausi vyrai vidutinėje trasoje;

- Trys greičiausios moterys ilgoje trasoje;

- Trys greičiausi vyrai ilgoje trasoje;

- Trys stipriausios komandos.

Visi dalyviai įveikę 7 etapus nesvarbu kurio ilgio trasas bus apdovanoti Laukinis trail turo 2018 medaliais - ožio varpeliais.


Suminių rezultatų skaičiavimas

Už kiekvienose varžybose pasiektą rezultatą dalyvis gauna taškus, pagal formulę T= (Tn/Td)*1000, kur T – dalyvio taškai, Tn – bėgtos trasos nugalėtojo laikas, Td – dalyvio laikas.

Laukinis trail turo 2018 asmeninių įskaitų nugalėtojai bei prizininkai kiekvienoje trasoje atskirai nustatomi pagal didesnę taškų sumą surinktą iš geriausių septynių varžybų startų.

Stipriausia komanda nustatoma pagal tris geriausius komandos narių laikus visose devyniose varžybose pagal koeficientą nuo ilgiausios distancijos: bėgta distancija/ilgiausia distancija*taškai (komandai daugiau taškų uždirbs bėgantys ilgą distanciją, nors ir lėčiau). Vidutinės ir trumpos trasos prizininkų komandinės įskaitos taškai pakeliami koeficentu 1,5.


Registracija

Dalyvių registracija vyksta internetu per PaySera sistemą.

Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir sumokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą. Registracija internetu baigiasi likus dviems dienoms iki etapo (išskyrus pirmą etapą).


Registracijos kainos 

Trumpa trasa:

Užsiregistravusiems iki savaitės iki registracijos internete pabaigos – 9 eur.

Užsiregistravusiems likus savaitei iki registracijos internete pabaigos – 12 eur.

Užsiregistravusiems  starto vietoje – 15 eur.

Vidutinio ilgio trasa:

Užsiregistravusiems iki savaitės iki registracijos internete pabaigos – 12 eur.

Užsiregistravusiems likus savaitei iki registracijos internete pabaigos – 15 eur.

Užsiregistravusiems  starto vietoje – 20 eur.

Ilga trasa:

Užsiregistravusiems iki savaitės iki registracijos internete pabaigos – 15 eur.

Užsiregistravusiems likus savaitei iki registracijos internete pabaigos – 18 eur.

Užsiregistravusiems  starto vietoje – 25 eur.


Registruojantis į visus etapus iš karto kainos būtų tokios:

Išankstinė registracija galioja iki antro etapo registracijos pabaigos ir kiekvienai trasai skiriama 10 abonementų. Išankstinė registracija gali baigtis anksčiau, jei parduodami visi abonementai:

Trumpa trasa - 63 eur (du bėgimai gaunasi nemokamai).

Vidutinė trasa - 84 eur (du bėgimai gaunasi nemokamai).

Ilga trasa - 105 eur (du bėgimai gaunasi nemokamai).

Į registracijos kainą įeina pažymėta trasa, asmeninio rezultato fiksavimas, vardiniai dalyvių numeriai (užsiregistravusiems iki savaitės iki registracijos internete pabaigos), startinis paketas su rėmėjų dovanomis (kiekviename etape startinio paketo sudėtis gali skirtis),  maitinimo punktai vidutinei ir ilgai trasai (maitinimo punktuose būna vanduo, Red Bull, bananai, guminukai), vanduo, sultinys, užkandžiai, finiše.


Finišas

Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją. Finišavus būtina grąžinti laiko fiksavimo daviklį.


Saugumo užtikrinimas

Dalyviai, sumokėję starto mokestį ir atsiėmę dalyvio numerį, patvirtina, kad prisiima pilną atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose. 

Dalyvis trasoje privalo vykdyti teisėjų nurodymus ir bėgti tik pažymėta trasa. Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už moksleivius atsako jų treneriai ar tėvai. Dalyvis, registracijos metu paėmęs numerį, patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, yra susipažinęs su saugumo taisyklėmis ir prisiima atsakomybę už savo sveikatą, saugumą bei atsakomybę už savo tyčiniu ar netyčiniu būdu padarytą žalą aplinkai, gamtai, žmonėms ar jų turtui. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Dalyviams draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones. 

Atsiimdamas numerį dalyvis sutinka, kad bet kokios jo nuotraukos ar filmuota medžiaga padaryti renginio metu gali būti viešai naudojamos renginio populiarinimo tikslais be atskiro dalyvio sutikimo.

Patariama bėgant turėti veikiantį mobilųjį telefoną ir trasos gpx.

Rekomenduojama avėti sportinius batelius su protektoriumi arba vinukais. Varžybos vykdomos vasarą, rudenį, žiemą, trasose gali būti sniegas, purvas ar plikledis. Varžybų organizatoriai turi teisę koreguoti varžybų trasą ar datą esant ypač nepalankioms oro sąlygoms. 

Kontaktiniai telefonai nelaimės atveju: 868513544; 863411907.


Baigiamosios nuostatos

Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos ir grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“. Kiekvienas dalyvis skatinamas padėti kitam varžybų dalyviui, jei šis susiduria su sunkumais trasoje ar yra patekęs į bėdą.

 

Sukurtas 2018-03-23 , Atnaujintas 2018-03-23