Tiktai negerai išeina, kad visa tai gaunasi darbo dieną. Apie poilsio dienų perkėlimus organizatoriai jau žinojo (arba turėjo žinoyti) jau pereitų metų pabaigoje. Bet, kuriant tvarkaraštį, apie tai nebuvo pagalvota.

Parašyta: 2010-06-16 15:23, Autorius: Povilas Ramoška