PATVIRTINTA
Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus
2021-05-21 įsakymu Nr. V-49

 

ŠVENTINIO BĖGIMO „KURŠĖNAMS 440“
 N U O S T A T A I

 

I SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Varžybų tikslas – populiarinti bėgimą Lietuvoje.
 2. Varžybų uždaviniai:

2.1. įtraukti kuo daugiau visuomenės į sportinę veiklą;

2.2. propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti fizinį ugdymą ir sportą;

2.3. skatinti judėjimą kaip vieną iš pagrindinių sveikatos šaltinių.

 

II SKYRIUS
VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

  1. Bėgimas vyks 2021 m. birželio 18 d., penktadienį, Kuršėnuose, Šiaulių rajonas.
  2. Šventinio bėgimo „Kuršėnams 440“ didysis maršrutas (~3333 m):
   Ivinskio a. → Vilniaus g. (iki šviesoforo) → Daugėlių g. (šaligatviu) → Aušros g. (link užtvankos) → tiltas per Ventos upę link Kuršėnų miesto parko (pagal nuorodas takeliais) → Pėsčiųjų tiltas → kilpa pro tilto apačią → Pavenčio g. → L. Ivinskio a. finišas.
  3. Šventinio bėgimo „Kuršėnams 440“ simbolinis maršrutas (~440 m):
   Apibėgama L. Ivinskio aikštė.
  4. Varžybų programa:
   6.1. 20.00 val. 3,333 km ir 10 km startas;
   6.2. 20.05 val. 440 m startas.
  5. Bėgimo apdovanojimai ~22:00 val.
  6. Šventiniame bėgime „Kuršėnams 440“ dalyvauja visi norintys ir užsiregistravę asmenys, pasitikrinę sveikatą arba turintys gydytojo leidimą sportuoti.
  7. Už nepilnamečių mokinių sveikatą, elgesį ir kitas pasekmes atsako mokytojai, tėvai ar kiti įgalioti lydėti asmenys.
  8. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai.
  9. Užpildydami registracijos formą dalyviai prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką, bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
  10. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
  11. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes bei nuotolius:
   Grupė Moterys (gimusios) Vyrai (gimę) Nuotolis Mokestis
   1 2010 m. ir jaunesnės 2010 m. ir jaunesni 440 m Nemokamai
   2 2007–2009 m. 2007–2009 m. 3300 m 2 Eur
   3 2004–2006 m. 2004–2006 m. 3300 m 2 Eur
   4 2003 m. ir vyresnės 2003 m. ir vyresni 3300 m 4 Eur
   5 1987–2003 m. 1987–2003 m. 10000 m 4 Eur
   6 1972–1986 m. 1972–1986 m. 10000 m 4 Eur
   7 1971 m. ir vyresnės 1971 m. ir vyresni 10000 m 4 Eur
 1.  Rezultatai po finišo bus skelbiami: www.lbma.lt, www.srsm.lt ir www.sklukas.lt

 

III SKYRIUS
REGISTRACIJA

 1. Išankstinė registracija http://www.lbma.lt/registracija/ iki 2021-06-16 d. 24:00 val.
  Telefonas pasiteiravimui 8 685 34 856 (Arnas Lukošaitis).
 2. Užsiregistravus iki aukščiau nurodytos datos starto mokestis dalyviams 2 arba 4 Eur.
 3. Dalyvio starto mokestis mokamas į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos a/s Nr. LT67 7044 0600 0795 7548, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
 4. Užsiregistravus, bet nesumokėjus starto mokesčio iki 2021-06-17, registracija anuliuojama.
 5. Registruojantis varžybų dieną (visoms distancijoms) registracijos mokestis – 10 Eur.
 6. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti nuotolį, nurodyti savo vardą ir pavardę (lietuviškomis raidėmis), gimimo metus, klubą ar miestą, kuriam atstovauja, elektroninį paštą, telefoną ir namų adresą.
 7. Komandos, klubai ir kitos organizacijos gali registruotis pateikdami bendrą paraišką paštu rezultatai@lbma.lt iki 2021-06-16 d. 24:00.
 8. Numerių atsiėmimas 2021-06-18 nuo 18:00 iki 19:30 val. dalyvių registracijos vietoje prie pėsčiųjų tilto.

 

IV SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Varžybos asmeninės, bėgimo nugalėtojai nustatomi pagal pasiektą geriausią rezultatą.
 2. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai apdovanojami medaliais ir prizais, prizininkai – medaliais.
 3. 10 km bėgimo 3 greičiausios bėgikės moterys ir 3 greičiausi bėgikai vyrai apdovanojami prizais.
 4. 3300 m bėgimo greičiausia mergina ir greičiausias vaikinas apdovanojami prizais.
 5. Visiems sėkmingai įveikusiems nuotolius įteikiami atminimo prizai su renginio simbolika.

 

VI SKYRIUS
VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Bėgimą organizuoja ir vykdo Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

V SKYRIUS
TAISYKLIŲ KEITIMAS

 1. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

____________________________