PATVIRTINTA
Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos
direktoriaus 2024-04-22
įsakymu Nr. V-182

 

ŠVENTINIO BĖGIMO „KURŠĖNAMS 461“
 N U O S T A T A I

 

I SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Varžybų tikslas – populiarinti bėgimą Lietuvoje.
 2. Varžybų uždaviniai:

2.1. įtraukti kuo daugiau visuomenės į sportinę veiklą;

2.2. propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti fizinį ugdymą ir sportą;

2.3. skatinti judėjimą kaip vieną iš pagrindinių sveikatos šaltinių.

 

II SKYRIUS
VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

  1. Bėgimas vyks 2024 m. gegužės 24 d., penktadienį, Kuršėnuose, Šiaulių rajone.
  2. Šventinio bėgimo „Kuršėnams 461“ bėgimo nuotoliai: ~461 m, 2.5 km, 10 km.
  3. Varžybų startas prie Kuršėnų pėsčiųjų tilto.
  4. Varžybų programa:
   6.1. 19.30 val. 461 m bėgimo startas;
   6.2. 19.40 val. 2.5 km bėgimo startas;
   6.3. 20.00 val. 10 km bėgimo startas.
  5. Bėgimo apdovanojimai, finišą kirtus paskutiniam dalyviui ~21:30 val.
  6. Šventiniame bėgime „Kuršėnams 461“ dalyvauja visi norintys ir užsiregistravę asmenys, pasitikrinę sveikatą arba turintys gydytojo leidimą sportuoti.
  7. Už nepilnamečių mokinių sveikatą, elgesį ir kitas pasekmes atsako mokytojai, tėvai ar kiti įgalioti lydėti asmenys.
  8. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai.
  9. Užpildydami registracijos formą dalyviai prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką, bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
  10. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
  11. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes bei nuotolius:
   Grupė Moterys (gimusios) Vyrai (gimę) Nuotolis Mokestis
   1 2013 m. ir jaunesnės 2013 m. ir jaunesni 461 m Nemokamai
   2 2010–2012 m. 2010–2012 m. 2.5 km 3 Eur
   3 2007–2009 m. 2007–2009 m. 2.5 km 3 Eur
   4 2006 m. ir vyresnės 2006 m. ir vyresni 2.5 km 5 Eur
   5 1990 m. ir jaunesnės 1990 m. ir jaunesni 10 km 5 Eur
   6 1975–1989 m. 19754–1989 m. 10 km 5 Eur
   7 1974 m. ir vyresnės 1974 m. ir vyresni 10 km 5 Eur
 1.  Rezultatai po finišo bus skelbiami: www.lbma.lt, www.srsm.lt

 

III SKYRIUS
REGISTRACIJA

 1. Išankstinė registracija http://www.lbma.lt/registracija/ iki 2024-05-24 d. 23:59 val.
  Telefonas pasiteiravimui 0 685 34 856 (Arnas Lukošaitis).
 2. Užsiregistravus iki aukščiau nurodytos datos starto mokestis dalyviams 3 arba 5 Eur.
 3. Dalyvio starto mokestis mokamas į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos a/s Nr. LT67 7044 0600 0795 7548, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
 4. Užsiregistravus, bet nesumokėjus starto mokesčio iki 2024-05-23, registracija anuliuojama.
 5. Registruojantis varžybų dieną (visoms distancijoms) registracijos mokestis – 10 Eur.
 6. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti nuotolį, nurodyti savo vardą ir pavardę (lietuviškomis raidėmis), gimimo metus, klubą ar miestą, kuriam atstovauja.
 7. Komandos, klubai ir kitos organizacijos gali registruotis pateikdami bendrą paraišką paštu rezultatai@lbma.lt iki 2024-05-22 d. 23:59.
 8. Numerių atsiėmimas 2024-05-24 nuo 18:00 iki 19:30 val. registracijos vietoje prie pėsčiųjų tilto.
 9. Varžybų dalyviai, treneriai, komandos vadovai privalo laikytis tuo metu galiojančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų COVID-19 saugumo reikalavimų.

 

IV SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Varžybos asmeninės, bėgimo nugalėtojai nustatomi pagal pasiektą geriausią rezultatą.
 2. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai apdovanojami medaliais ir prizais, prizininkai – medaliais.
 3. 10 km bėgimo 3 greičiausios bėgikės moterys ir 3 greičiausi bėgikai vyrai apdovanojami prizais.
 4. Visiems sėkmingai įveikusiems nuotolius įteikiami atminimo prizai su renginio simbolika.

 

VI SKYRIUS
VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Bėgimą organizuoja ir vykdo Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

V SKYRIUS
TAISYKLIŲ KEITIMAS

 1. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

____________________________