PATVIRTINTA
Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus
2021-02-17 įsakymu Nr. V-6

 

VIRTUALAUS BĖGIMO „11 ARBA 1,1“,
SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI,
 N U O S T A T A I

 

I SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Varžybų tikslas – populiarinti bėgimą Lietuvoje.
 2. Varžybų uždaviniai:

2.1. įtraukti kuo daugiau visuomenės į sportinę veiklą;

2.2. propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti fizinį ugdymą ir sportą;

2.3. skatinti judėjimą kaip vieną iš pagrindinių sveikatos šaltinių.

 

II SKYRIUS
VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

 1. Virtualus bėgimas vyks nuo 2021 m. kovo 8 d. iki 2021 m. kovo 14 d.
 2. Dalyvavimas virtualiame bėgime yra nemokamas.
 3. Bėgimo vietą, trasą ir laiką (nuo kovo 8 iki 14 d.) kiekvienas bėgikas gali pasirinkti laisvai, priklausomai nuo savo norų. Pretenduojant į apdovanojimus (prizus), reikia laikytis nustatytų reikalavimų (atstumo ir bėgimo laiko), kurie aprašyti VI skyriuje „Apdovanojimai“.
 4. Pagrindinė virtualaus bėgimo distancija laikoma 11 km.
 5. Pagrindinė bėgimo diena – kovo 11-oji.

 

III SKYRIUS
DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir užsiregistravę asmenys.
 2. Užpildydami registracijos formą, dalyviai prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią atsakomybę bei įsipareigoja dėl rizikų nereikšti pretenzijų renginio organizatoriams.
 3. Už nepilnamečių mokinių sveikatą, elgesį ir kitas pasekmes atsako mokytojai, tėvai ar kiti įgalioti lydėti asmenys.
 4. Bėgimo dalyviams rekomenduojama turėti gydytojo pažymą. Atsakomybę už savo sveikatos būklę prisiima patys dalyviai, už nepilnamečių sveikatą – juos lydintys asmenys.
 5. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai.
 6. Dalyviai neprieštarauja, kad visa foto ar video medžiaga bus panaudota renginio viešinimo tikslais, nuotraukos su jų atvaizdais gali būti publikuojamos.

 

IV SKYRIUS
REGISTRACIJA

 1. Registracija į virtualų bėgimą „11 arba 1,1“ vyksta internetiniame puslapyje www.lbma.lt/registracija iki 2021 m. kovo 14 d. 24 val.
 2. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai nurodyti savo vardą ir pavardę (lietuviškomis raidėmis), gimimo datą, klubą ar miestą, kuriam atstovauja, elektroninį paštą.
 3. 2021 m. kovo 14 d. 24 val. dalyvių registracija bus sustabdyta.
 4. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu.

 

V SKYRIUS
VIRTUALAUS BĖGIMO REZULTATŲ PATEIKIMAS

 1. Bėgimo rezultatai (užfiksuoti „Strava“ ar kitų bėgimo programų pagalba) siunčiami el. paštu rezultatai@lbma.lt iki kovo 14 d. 24 val. Dalyviai, neatsiuntę savo rezultatų iki nurodyto termino, neįtraukiami į bėgimo protokolą ir nedalyvauja apdovanojimų loterijoje.
 2. Jeigu nėra galimybės pateikti įveikto virtualaus bėgimo programos nuorodos, reikiamą informaciją galima nufotografuoti bėgikui priimtina/naudojama forma – tam tinka pvz., bėgimo laikrodžio nuotrauka, telefono bėgimo programėlės rodmenų ekrano kopija ir pan. Tokiu atveju prie nuotraukos papildomai surašoma (pakartojama) bėgimo data, atstumas, rezultatas ir atsiunčiama tuo pačiu aukščiau paminėtu el. paštu rezultatai@lbma.lt. Nuotraukoje privalo matytis bėgimo data.
 3. Siunčiant virtualaus bėgimo duomenis galima atsiųsti bėgimo metu arba po bėgimo padarytų nuotraukų, iš kurių bus sukurtas albumas ir paskelbtas Facebook paskyroje.

 

VI SKYRIUS
APDOVANOJIMAS

 1. Virtualaus bėgimo „11 arba 1,1“ dalyviai į amžiaus grupes neskirstomi.
 2. Visiems dalyviams (nepriklausomai nuo distancijos ilgio ir įveikimo dienos), atsiuntusiems savo bėgimo duomenis nustatytu laiku ir forma, bus suformuotas šio bėgimo sertifikatas (su dalyvio vardu, pavarde, įveikta distancija ir pasiektu rezultatu), kurį kiekvienas dalyvis galės atsisiųsti ir atsispausdinti.
 3. Organizatorių prizais apdovanojamos 9 moterys ir 9 vyrai, kurių pavardės bus ištrauktos burtų keliu:

23.1. traukiamos po 3 pavardes bėgikų (atskirai vyrų ir moterų), kurie įveikė 11 km (+/- 0,1 km) distanciją kovo 11-ąją dieną;

23.2. traukiamos po 3 pavardes bėgikų (atskirai vyrų ir moterų), kurie įveikė 11 km (+/- 0,1 km) distanciją nuo kovo 8 d. iki kovo 14 d.;

23.3. traukiamos po 3 pavardes bėgikų (atskirai vyrų ir moterų), kurie įveikė 1,1 km (+/- 0,1 km) distanciją nuo kovo 8 d. iki kovo 14 d.;

 

VII SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Virtualų bėgimą organizuoja ir vykdo Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.
 2. Dėl išsamesnės informacijos apie virtualų bėgimą teirautis:

25.1. Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arnas Lukošaitis, tel. 8 685 34 856, el. p. sportoklubaslukas@gmail.com;

25.2. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prezidentas Vidmantas Dobrovolskas, tel. 8 686 22 292, el. p. vidmantas@lbma.lt.

 

VIII SKYRIUS
TAISYKLIŲ KEITIMAS

 1. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

____________________________