PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo
2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. T1-72

BĖGIMO VARŽYBŲ KAUNO RAJONO MERO VALERIJAUS MAKŪNO IR OLIMPIEČIO KĘSTUČIO ORENTO TAUREI LAIMĖTI
NUOSTATAI

I SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 1. Bėgimo varžybų Kauno rajono mero Valerijaus Makūno ir olimpiečio Kęstučio Orento taurei laimėti tikslas – išaiškinti greičiausius varžybų dalyvius.
 2. Uždaviniai:
  • populiarinti bėgimą, kaip vieną iš sveikatinimo priemonių;
  • sudaryti sąlygas bėgikams rungtyniauti tarpusavyje.

 

II SKYRIUS
VIETA, LAIKAS IR ORGANIZATORIAI 

 1. Varžybų data – 2023 m. rugsėjo 21 d. (ketvirtadienis).
 2. Varžybų vieta – aikštė prie Senosios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (Zapyškis, Kauno rajonas).
 3. Varžybų pradžia –16:00 val. Numeriai išduodami nuo 15:00 val. 
 4. Bėgimo varžybas organizuoja ir vykdo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Lengvosios atletikos asociacija.
 5. Varžybų vyr. teisėjas Alfonsas Kazlauskas, tel. (8 625) 24 977.
 6. Informacija tel. (8 37) 795 730, (8 646) 657 46, el. p. lukas.beitnaras@krs.lt.
 7. Bėgimo varžybos bus vykdomos pagal tuo metu galiosiančias Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas sporto renginių organizavimo būtinąsias sąlygas.

 

III SKYRIUS
VARŽYBŲ DALYVIAI, PROGRAMA IR REGISTRACIJA 

 1. Bėgime gali dalyvauti visi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, sporto centrų, klubų sportininkai ir visi norintys asmenys, atitinkantys nurodytas (I–VII) amžiaus grupes.
 2. Visi bėgimo dalyviai privalo turėti asmens tapatybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą.
 3. Komandos vadovas varžybų vyr. teisėjui pateikia bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus arba sporto įstaigos, klubo vadovo patvirtintą ir gydytojo vizuotą vardinę paraišką iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 15.30 val.
 4. Už bėgimo varžybų dalyvių elgesį, priežiūrą, sveikatą ir saugumą kelionės ir varžybų metu atsako komandų vadovai.
 5. Kelionės išlaidas dengia siunčianti organizacija.
 6. Organizatoriai neatsako už varžybų metu patirtas traumas.
 7. Dalyviai rungtyniauja:
  • mergaitės ir berniukai (I, II, III amžiaus grupės) – 300 metrų bėgimo nuotolyje;
  • mergaitės ir berniukai (IV, V amžiaus grupės) – 500 metrų bėgimo nuotolyje;
  • merginos ir vaikinai (VI, VII amžiaus grupės) – 1000 metrų bėgimo nuotolyje.
 8. Amžiaus grupės:
  • I grupė – 2017 m. gim. ir jaunesni (atskirai mergaitės ir berniukai);
  • II grupė – 2015–2016 m. gim. (atskirai mergaitės ir berniukai);
  • III grupė – 2013–2014 m. gim. (atskirai mergaitės ir berniukai);
  • IV grupė – 2011–2012 m. gim. (atskirai mergaitės ir berniukai);
  • V grupė – 2009–2010 m. gim. (atskirai mergaitės ir berniukai);
  • VI grupė – 2007–2008 m. gim. (atskirai merginos ir vaikinai);
  • VII grupė – 2006 m. ir vyresni (atskirai merginos ir vaikinai).
 9. Bėgimo varžybų programa:
 • 16 val. 00 min. – varžybų atidarymas;
 • 16 val. 15 min. – mergaitės, gimusios 2017 metais ir jaunesnės;
 • Berniukai, gimę 2017 metais ir jaunesni;
  • Mergaitės, gimusios 2015–2016 metais;
  • Berniukai, gimę 2015–2016 metais;
  • Mergaitės, gimusios 2013–2014 metais;
  • Berniukai, gimę 2013–2014 metais;
  • Mergaitės, gimusios 2011‒2012 metais;
  • Berniukai, gimę 2011‒2012 metais;
  • Mergaitės, gimusios 2009‒2010 metais;
  • Berniukai, gimę 2009–2010 metais;
  • Merginos, gimusios 2007–2008 metais;
  • Vaikinai, gimę 2007–2008 metais;
  • Merginos, gimusios 2006 metais ir vyresnės;
  • Vaikinai, gimę 2006 metais ir vyresni.
 1. Išankstinė dalyvių registracija vyks iki 2023 m. rugsėjo 19 d. 17.00 val. adresu: https://www.lbma.lt/registracija/krs
  Pasiekus 400 dalyvių skaičių registracija bus sustabdyta. Renginio dieną dalyvių registracija nevyks.

 

IV SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI 

 1. Kiekvienoje amžiaus grupėje nugalėtojai ir prizininkai (atskirai merginos ir vaikinai) nustatomi vadovaujantis lengvosios atletikos varžybų taisyklėmis, pagal pasiektus geriausius rezultatus.
 2. I-VII amžiaus grupių nugalėtojai (atskirai merginos ir vaikinai, užėmę I-ąją vietą) apdovanojami specialiais Lengvosios atletikos asociacijos įsteigtais prizais ir medaliais, o I-VII amžiaus grupių prizininkai (atskirai merginos ir vaikinai, užėmę II-ąją ir III-iąją vietas) apdovanojami specialiais Lengvosios atletikos asociacijos įsteigtais medaliais.
 3. Gausiausiai varžybose dalyvavusi komanda apdovanojama specialiu Lengvosios atletikos asociacijos prizu, pagamintu UAB ,,Stiklita“.
 4. Visiems bėgimo varžybų dalyviams, įveikusiems nuotolį, bus įteikti prizai – marškinėliai.
 5. Daugiausiai prisidėjusiems prie sporto renginio organizavimo bus įteikti Lengvosios atletikos asociacijos prizai ir atminimo medaliai.
 6. Registruotis į bet kurią bėgimo rungtį galima tik savo vardu ir pavarde. Savo dalyvio numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Nuostatų nesilaikantys varžybų dalyviai bus diskvalifikuojami, jų rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 7. Kiekvienas dalyvis savo numerį privalo tvarkingai prisisegti ant krūtinės, prie marškinėlių, aiškiai matomoje vietoje.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.
 2. Varžybos – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
  Registruodamiesi patvirtinate, kad sutinkate su filmuotos ar fotografuotos medžiagos platinimu žiniasklaidoje ir internete.

___________________________________