KAUNO RAJONO BĖGIMAS 2021

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 1. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2021 metų birželio 12 d. rengia „Kauno rajono bėgimą 2021“.

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2. Populiarinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
3. Skatinti visuomenės įsitraukimą į fiziškai aktyvią veiklą.
4. Garsinti Kauno rajono vardą viešinant ir organizuojant renginį.
5. Išaiškinti ir apdovanoti greičiausius bėgikus.

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

6. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
7. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
8. Reklamuoti ir viešinti renginį.
9. Apriboti eismą gatvėse, kuriose vyks „Kauno rajono bėgimas 2021“.

 

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS

10. Varžybų vieta – aikštė prie Senosios Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (Zapyškis, Kauno rajonas).
Varžybų data – 2021 metų birželio 12 d. Renginio pradžia – 10 val.

10.1. Tiksli renginio programa bus skelbiama interneto puslapiuose www.lbma.lt ir www.krs.lt.

 

V. DALYVIAI, NUOTOLIAI

11. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

12. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

13. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

14. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.

15. Nuotoliai, kuriuose mokami starto mokesčiai:

Gimimo metai Grupės pagal distancijas
Vyrai Moterys
5 km 10 km 5 km 10 km
1982 m. ir jaunesni V V M M
1981 – 1972 m. V 40 V 40 M 40 M 40
1971 – 1962 m. V 50 V 50 M 50 M 50
1961 m. ir vyresni V 60+ V 60+ M 60+ M 60+
 1. Nuotoliai, kuriuose nemokami starto mokesčiai
Gimimo metai 500 m Gimimo metai 1,5 km
berniukai mergaitės berniukai mergaitės
gimę 2008-2009 m. B 3 M 3 2004-2005 m. B 5 M 5
gimę 2010-2013 m. B 2 M 2 2006 -2007 m. B 4 M 4
2014 ir jaunesni B 1 M 1 Visi norintys „Fun run“
 1. Nemokamose rungtyse gali dalyvauti užsiregistravę ir susipažinę su varžybų nuostatais.
 2. Starto laikai:

18.1.  5 km  ir 10 km bėgimai 11:00 val.;

18.2.  1,5 km bėgimai –  12:45 val.;

18.4.   500 m vaikų bėgimai – 13.30 val.

 

VI. LAIKO LIMITAS

19. 10 km – 1:30 val.

20. 5 km – 1 val.

21. Varžybų dieną 12:30 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas, bus atidaromos gatvės ir už bėgikų saugumą trasoje organizatoriai nebeatsakys.

 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį su mikroschema. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje (rekomenduojama turėti savo segtukus).
  Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį su laiko matavimo elektronine mikroschema, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 2. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
 4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti gyvūnus.
 5. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (bėgimo organizatoriai, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 7. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu.

 

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

29. 10 km trasoje bus įrengta vandens stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai.

 

IX. APDOVANOJIMAI

30. 10 km ir 5 km rungčių apdovanojimai:

Absoliutūs  nugalėtojai ir prizininkai – rėmėjų prizais ir medaliais;
Amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai – medaliais;

31. 1,5 km bėgimų 1 – 3 vietos – medaliais;

32. 500 m bėgimų 1 – 3 vietos – medaliais.

33. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai.

 

X. REGISTRACIJA IR STARTO MOKESČIAI

 34. Išankstinė registracija į „Kauno rajono bėgimą 2021“ vyksta internetiniame puslapyje www.lbma.lt/registracija iki 2021-06-09 d. 17 val. 00 min.

35. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti distanciją, teisingai surašyti savo vardą ir pavardę (lietuviškomis raidėmis), gimimo datą, klubą ar miestą, kuriam atstovauja, ir susimokėti nurodytą mokestį.

36. Dalyvio starto mokestis:

5 km distancijos dalyviams – 3 Eur;
10 km distancijos dalyviams – 5 Eur;
1,5 km bėgimai nemokamai,
500 m vaikų bėgimai nemokamai.

37. Dalyvio starto mokestis mokamas į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos a/s Nr. LT67 7044 0600 0795 7548, banko kodas 70440, AB SEB bankas.

38. Užsiregistravus, bet nesumokėjus starto mokesčio iki 2021-06-09, registracija anuliuojama.

39. Registruotis į bet kurią rungtį galima TIK SAVO VARDU. Vėliau savo registracijos perleisti negalima. Savo numerį perduoti kitam dalyviui DRAUDŽIAMA. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

40. Varžybų nuostatai, užsiregistravusiųjų bėgikų sąrašas ir rezultatai bus skelbiami internetiniame puslapyje: www.lbma.lt

 

XI. NUMERIŲ IŠDAVIMAS

41. Numeriai ir laiko matavimo prietaisai 5 km, 10 km bėgimams bus išduodami 2021 m. birželio 12 d. 9:00 – 11:00 val. renginio vietoje. 1,5 km, 500 m bėgimams 11:00 – 12:30 val. renginio vietoje.

 

XII.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

42. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

43. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.

44. Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.

45. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatą nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.

46. Kai duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el. pašto adresu info@lbma.lt.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. „Kauno rajono bėgimas 2021“ bus vykdomas pagal tuo metu galiosiančias Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo patvirtintas sporto renginių organizavimo būtinąsias sąlygas.
48. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.