„ATEIK IR ĮVEIK!“ BĖGIMO, SKIRTO PROF. K. BARŠAUSKUI ATMINTI,
NAUDOJAMŲ DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA


PRIVATUMO POLITIKA

Mums rūpi asmens duomenų apsauga ir mes norime užtikrinti informacijos skaidrumą, Jūsų teises į privatumą, Jūsų teisių užtikrinimą, todėl prašome perskaityti „Ateik ir įveik“ bėgimo, skirto prof. K. Baršauskui atminti, 2023 m. privatumo politiką (toliau – Politika) ir sužinoti, kokius duomenis mes naudojame, kokiu tikslu juos renkame, kam perduodame, kiek laiko saugosime, kokiu teisiniu pagrindu juos rinksime ir naudosime. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą prašome kreiptis el. paštu privacy@ktu.lt

Kokią informaciją mes renkame iš jūsų?

Duomenų subjektai (asmenys, pateikiantys duomenis):

  1. Dalyvis

Duomenų subjektai pateikia šią informaciją:

  1. Dalyvis:

– vardas
– pavardė
– lytis
– gimimo data
– šalis
– miestas
– organizacija / klubas
– bėgimo nuotolis
– komanda
– marškinėlių dydis
– tel. Nr.
– el. paštas

Duomenų rinkimo tikslas Renkami duomenys Duomenų laikymo laikas Duomenų rinkimo teisinis pagrindas
1. Registracijai, paslaugų pirkimui, aktualiai informacijai apie varžybas išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama varžybose (pagal lytį, amžių ir kt.) Vardas, pavardė, amžius, apmokėjimo už registraciją duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas, lytis, marškinėlių dydis, šalis, miestas, organizacijos / klubo pavadinimas, komandos pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, amžiaus grupė, rezultatas, užimta vieta grupėje 2 mėn. po renginio pabaigos Sutarties vykdymas (BDAR 6 (1)
b.)  Dalyvio sutikimas.
2. Užsiregistravusiems dalyviams paskelbti Vardas, pavardė, lytis, šalis, miestas, organizacijos/klubo pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, komandos pavadinimas, marškinėlių dydis, informacija apie apmokėjimą nuo 1 dienos iki 2 mėnesių po renginio pabaigos Sutarties vykdymas (BDAR 6 (1)
b.)  Dalyvio sutikimas.
3. Dalyvių rezultatams ir laimėtojams paskelbti Vardas, pavardė, lytis, amžius, miestas, organizacijos/klubo pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, komandos pavadinimas, amžiaus grupė, rezultatas, užimta vieta grupėje 10 metų Sutarties vykdymas (BDAR 6 (1)
b.)  Dalyvio sutikimas.

Su kuo šia informacija dalinsimės?

Jūsų asmens duomenys (pagal įvardintą sąrašą prie 2 ir 3 duomenų tikslų) bus skelbiami viešai internetiniame puslapyje www.lbma.lt.

Kokias teises turite su pateiktais asmens duomenimis?

Registruojant nominantą prašysime patvirtinti, kad turėjote galimybę susipažinti su Politika bei esate informuoti apie šias teises:

  • susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus ir / ar netikslius asmens duomenis;
  • bet kuriuo metu uždrausti asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą;
  • jei turite prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, J. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt

Kaip galiu įgyvendinti savo teises ar gauti daugiau informacijos?

Kreiptis dėl teisių įgyvendinimo arba dėl papildomos informacijos gavimo galite el. pašto adresu privacy@ktu.lt

KITOS NUOSTATOS

  • Duomenų subjektas gali užsiregistruoti bėgimui tik tada, kai susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Politika.
  • Tvarkydamas klientų asmens duomenis Kauno technologijos universitetas laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.
  • Kauno technologijos universitetas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir / ar papildyti šią Privatumo politiką.