Daina, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-osioms metinėms

Iliustracija

VI-ojo istorinio estafetinio pagarbos bėgimo „KAUNAS–SOLDINAS“, skirto S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 85-osioms metinėms paminėti, ilgametis LBMA prezidentas ir šio bėgimo sumanytojas Romas Bernotas bėgikus išlydėjo eilėmis:

GABALĖLIS LIETUVOS
Šią dainą skiriu S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-osioms metinėms

Kur Soldino pušynai dangų remia,
Nukelkim kepures sau nuo galvos,
Ten mums labai liūdnai garsi ta žemė,
Bet vis tik – gabalėlis Lietuvos.

Ten susilieja skausmas ir didybė,

Ten mintys išaugina mums sparnus,
Ten užrakinta paslaptin teisybė
Su liūdesiu ir ašarom delnuos.

Bet tikrą tiesą žino girios pušys,
Jos kužda debesims ją paryčiais,
Jog vyko ten žiaurus beprasmis mūšis,
Kai du lietuviai glaudėsi pečiais.

Ten į lėktuvą naktį kulkos lėkė
Ir varpė „Lituanikos“ sparnus...
Tik nežinia, ko tie žudikai siekė,
Gal skrydis buvo jiems nemalonus.

Kai trenksmas ten nutraukė girios tylą,
Mirtis užmerkė didvyriams akis -
Galbūt kas nors išspręs šią amžiaus bylą
Ir mums, lietuviams, tiesą pasakys.

Visi sutikt narsių lakūnų ėjo,
Parskrendančių jų laukė Lietuva
Ir niekas dar ilgai nepatikėjo,
Kad jiems nusviro Soldine galva.

Romas Bernotas, 2018 07 10
Gerbiami ir mieli „Vilties skrydžio“ (Kaunas – Soldinas) bėgimo dalyviai, linkiu jums stiprybės, ryžto, ištvermės, valios ir vilties, kad savo žygį sėkmingai įvykdysite ir šio bėgimo istorijos knygoje įrašysite dar vieną garbingą puslapį. Linkiu jums ko geriausios kloties ir visapusiškos sėkmės.

Parašyta 2018-07-13 , kategorijoje "Kitos"