Lietuvos partizanų pagerbimo bėgimas

Iliustracija

Birželio 9 d. Simne vyko išskirtinis Lietuvos partizanų pagerbimo renginys: čia vyko simbolinis pagarbos bėgimas Lietuvos partizanų takais nuo Kalniškės memorialinio kalnelio iki Simno. Alytiškės olimpietės Vaidos Žūsinaitės vedami bėgikai įveikė daugiau kaip 14 km ir su fakelu finišavo Simne prie Gedinčios Motinos paminklo.
Šventės metu buvo pagerbti laisvės kovotojai, skambėjo partizaniškos dainos, koncertavo liaudiškos kapelos.
Visi bėgimo dalyviai buvo aprūpinti renginiui skirtais marškinėliais, o finiše buvo galima atsigaivinti mineraliniu vandeniu, arbata, pateikta kareiviška košė.

ISTORIJA:
Apie kilometrą už Krosnos, Lazdijų link, kairėje plento pusėje tęsiasi 3–4km pločio ir maždaug 8km ilgio kalvotas, mišrus Kalniškės miškas. 5–6km už Krosnos ir apie 1,5km nuo plento šiame miške 1945m. vyko garsusis Kalniškės mūšis.

Kalniškės miške ir jo apylinkėse buvo susitelkę maždaug 100 ginkluotų partizanų. 1945m. gegužės 16d. apie 90 partizanų būrį, vadovaujamą Lietuvos ulonų puskarininkio Jono Neifalto-Lakūno ir jam talkinančio AleksandroPodemansko-Šarūno, užpuolė 1-ojo Pabaltijo fronto NKVD kariuomenės 220-asis Kutuzovo ordino pulkas. Jam vadovavo mjr.Jacenka ir štabo viršininkas mjr.Buiničius. Užvirė smarkus mūšis. Kareiviai puolė į ataką šaukdami „Ura!“ („Valio!“). Partizanai sutelkta ugnimi juos atmušinėjo. Priešo atakos kartojosi, pajėgas papildė vis naujikareiviai. Be paliovos sproginėjo granatos ir kaleno ginklai. Priešas aklai puldamas patyrė daug nuostolių, tačiau ir partizanų gretos retėjo, o papildyti jas nebuvo kuo. Išseko ne tik jėgos, pritrūko ir šaudmenų. Mūšis vyko iki sutemų.

Šiame mūšyje žuvo 44 partizanai. Jų kūnai buvo niekinami Simne, ant gatvės grindinio. Kiti partizanai iš apsupties pasitraukė. Dalis jų rado prieglobstį Žuvinto paliose.

Liudytojų teigimu ir remiantis J.Lukšos-Daumanto parodymais knygoje „Partizanai“, priešas neteko apie 400 karių.

Daugiau info: http://www.istorikas.lt/....kalniskes-musis

Foto galerija facebook paskyroje.

Parašyta 2018-06-09 , kategorijoje "Bėgimai Lietuvoje"