BĖGIMO VARŽYBŲ „UŽ VAIKŲ RYTOJŲ”  

NUOSTATAI

 

Tikslai:

 • Skatinti visuomenę tapti vyresnių vaikų globėjais/rūpintojais.
 • Keisti neigiamas visuomenės nuostatas apie globojamus vaikus.
 • Pradėti Globos savaitę Kauno mieste.

Bėgimas skirtas atkreipti visuomenės dėmesį į globėjų šeimų laukiančius vyresnius nei 10 metų vaikus, paneigti mitus ir neigiamas visuomenės nuostatas apie vaikų globą, viešinti globos centro teikiamas paslaugas Kauno mieste.

 

Vieta ir laikas: 

 • Varžybų pradžia 2024 m. birželio 25 d. 18.30 val.
 • Bėgimas vykdomas Ąžuolyno parke.
 • Startas ir finišas šalia Lietuvos sporto universiteto (LSU) centrinių rūmų Sporto g. 6, prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui.

 

Rengėjai:

Varžybas rengia Vaikų gerovės centras „Pastogė“, Lietuvos sporto universitetas, Kauno bėgimo mėgėjų klubas.

 

Dalyviai: 

 • Varžybose gali dalyvauti visi norintys dalyvauti varžybose, bei užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais.
  Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 • Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad jo pasiekti rezultatai bus viešai skelbiami, o renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros ir viešinimo tikslais.
 • Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje. Dalyvio numerio negalima perleisti kitam dalyviui.
 • Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones, naudotis bet kokia asmenine palyda. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

 

Bėgimo nuotoliai:

5 km ( suaugę vyrai ir moterys).

 

Startas:

5 km nuotolio startas 18:30 val.

 

Apdovanojimas:

Apdovanojimo ceremonija prasidės finišavus paskutiniajam dalyviui.

 • Nugalėtojai ir prizininkai vyrų ir moterų grupėse apdovanojami taurėmis ir medaliais.
 • Atminimo medalis įteikiamas kiekvienam bėgimo nuotolį įveikusiam dalyviui.

 

Dalyvių priėmimo sąlygos: 

Visos išlaidos – atvykstančių klubų ar dalyvių sąskaita.

 

Dalyvių registravimas: 

Vykdoma tik išankstinė registracija tinklalapiuose ir  www.lbma.lt/registracija iki 22 d. 18 val.
Užsiregistruodamas dalyvis automatiškai patvirtina, kad sutinka su varžybų organizatorių pateiktais dalyvio įsipareigojimais.

Varžybų dieną registracija nevykdoma.

Starto numeriai išduodami starto vietoje nuo 18.00 val.

Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.

 

Papildomos sąlygos: 

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus ar atšaukti renginį.

Bėgimo trasa: