KAUNO ENDURANCE 2021

 NUOSTATAI

BENDROJI DALIS

VŠĮ “Paskutinis griaustinis” 2021 m. rugsėjo  4 d. rengia sporto renginį „Kaunas endurance 2021“.

Adresas: S.Dariaus ir D. Girėno aerodromas

Renginio tinklapis: www.kaunasendurance.lt

 

NUOTOLIAI

Dalyviai registruodamiesi gali pasirinkti šiuos nuotolius:
1. Individualus sportinis/pažengusių 5 km bėgimas su kliūtimis;
2. Individualus mėgėjų 5 km bėgimas su kliūtimis;
3. Šeimų ( vienas iš tėvų + du arba daugiau vaikai) 5 km bėgimas su kliūtimis;
4. Komandinis (įmonės, klubai 5-8 dalyviai) 5 km bėgimas su kliūtimis.

Prieš renkantis nuotolį, rekomenduojame dalyviui įvertinti savo fizines galimybes bei pasikonsultuoti su sporto gydytoju ar treneriu.

 

BĖGIMO VIETA IR LAIKAS

Kiekvienas dalyvis arba komanda/šeima individualiai pasirenka trasą pagal savo pajėgumą.

Dalyvių registracija, startinių paketų atsiėmimas vykdomas 60 min. prieš bėgimą.

 • 11.00 – 11.45 val. Individualus sportinis/pažengusių 5 km bėgimas su kliūtimis.
 • 11.45 – 12.00 val. Apdovanojimai
 • 12.00 – 13.45 val. Individualus mėgėjų 5 km bėgimas su kliūtimis.
 • 13.45 – 14.00 val. Apdovanojimai
 • 14.00  – 15.45 val. Šeimų ( vienas iš tėvų + du arba daugiau vaikai) 5 km bėgimas su kliūtimis.
 • 15.45 – 16.00 val. Apdovanojimai
 • 16.00 – 18.45 val. Komandinis (įmonės, klubai 5-8 dalyviai) 5 km bėgimas su kliūtimis.
 • 18.45 – 19.00 val. Apdovanojimai
 • 20.00 val. renginio pabaiga

 

DALYVIAI

 1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su renginio nuostatais bei tai patvirtinę registracijos mokesčiu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę.
 2. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant bėgime, tenka tik dalyviui.
 3. Už nepilnamečius dalyvius bei jų saugumą atsako jų tėvai. Asmenys iki 18 metų pateikdami užpildytą bei pasirašytą tėvų-sutikimą patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio (mokytojo) sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio (mokytojo), kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
 4. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 5. Bėgimo metu dalyviai privalo laikytis Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų.

 

LAIKO MATAVIMAS IR REZULTATAI

Kiekvieno dalyvio bėgimo su kliūtimis įveikimo laikas bus matuojamas su Rfid sistema.
Bėgimo dalyvių rezultatai bus skirstomi pagal trasos sudėtingumą ir kategoriją.
Rezultatai bus pateikiami protokoluose ir pateikiami svetainėje.

 

BĖGIMO SU KLIŪTIMIS TRASA

 „Kaunas endurance 2021“ bus dviejų lygių trasa:

 • Raudonoji
 • Žalioji

 

SAUGUMO REKOMENDACIJOS

1. Ne bėgimo metu dėvėti veido kaukes ar kitas veidą dengiančias priemones;
2. Pagal galimybės laikytis bent 1 m atstumo nuo kitų dalyvių, žiūrovų;
3. Nespausti rankų su dalyviais ar kitais žmonėmis renginio metu;
4. Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo – tai daryti į sulenktą alkūnę.

 

Startas ir Finišas

 • Dalyviai rikiuojami starto zonoje saugiu atstumu.
 • Dalyvių medaliai, finišavusiems dalyviams nekabinami ant kaklo, o tik įteikiami į rankas, savanoriai dirba su apsauginėmis priemonėmis.
 • Po finišo dalyviai gauna tik vieną butelį vandens, vandenį paduoda savanoriai, dirbantys su apsauginėmis priemonėmis. Bus dezinfekavimo priemonės renginio vietoje (skysčiai, gėliukai) registracijos, startinių paketų atidavimo zonoje, starto/ finišo zonoje ir tarp stichijų įrengtos DEZINFEKAVIMO STOTELĖS.
 • Renginio organizatoriai ir savanoriai dėvės apsaugines priemones (kaukes, respiratorius, pirštines).
 • Renginio vietoje budės medicinos darbuotojai (reanimobilis), taip pat budės apsaugos, viešosios tvarkos pareigūnai.

 

RENGINIO TAISYKLĖS

Prieš dalyvaudamas renginyje „Kaunas endurance 2021“ svarbu, kad dalyvis perskaitytų ir susipažintų su galiojančiomis taisyklėmis. Bet koks nukrypimas nuo nustatytų renginio taisyklių gali būti fiksuojamas diskvalifikacija.

 1. Kiekviena kliūtis turi būti įveikiama pagal renginio taisykles.
 2. Renginio dalyvis turi vykdyti trasos ar kliūties teisėjo/apsaugos nurodymus.
 3. Kliūties įveikimo bandymai yra neribojami. Jei nepavyksta įveikti kliūties yra trys galimybės:
  • eikite į galą ir bandykite tiek kartų, kiek norite,
  • bėkite numatytą baudos ratą,
  • atiduokite savo laiko fiksavimo apyrankę renginio teisėjui/apsaugai ir dalyvaukite ne konkurse arba nutraukite tolimesnį dalyvavimą varžybose.

SVARBU: Dalyviams, kurie dalyvauja ir varžosi sportinėje klasėje nesugebėję įveikti visų numatytų  kliūčių, nebus fiksuojamas trasos įveikimo laikas.

 1. „Kaunas endurance 2021“ bėgimo kliūtys yra skirtingų lygių, kurios bus ženklinamos skirtingomis spalvomis. Dalyvis turės galimybę iš anksto pasirinkti ir pranešti apie pasirinktą kliūčių lygį.
 2. Nustatytų renginio taisyklių nesilaikymas ar pažeidimas laikomas tyčiniu sukčiavimu. Tokiu atveju dalyvis yra šalinamas iš renginio.

Visų renginio metu dalyvių trasos/kliūčių įveikimas ir  pažeidimai bus filmuojami ir fotografuojami. Dalyvis registruodamasis į „Kaunas endurance 2021“ sutinka su nustatytomis taisyklėmis.

Renginio metu dalyviams, žiūrovams DRAUDŽIAMA eiti už renginio, paženklintų stop juostomis, teritorijos ribų.

 

APDOVANOJIMAI

 1. Visi „Kaunas endurance 2021“ dalyviai apdovanojami išskirtiniais atminimo medaliais.
 2. Pasibaigus atskirai bėgimo su kliūtimis kategorijai nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami prizais ir rėmėjų dovanomis.
 3. Registruojantis kiekvienas dalyvis bus įtrauktas į loteriją, rėmėjų prizams laimėti.

 

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Kategorijos Startinis mokestis
Individualus sportinis/pažengusių 15 EUR
Individualus megėjų 15 EUR
Šeimų 20 EUR
Komandinis 60 EUR
Sąskaita startinio mokesčio pervedimui:
VŠĮ “Paskutinis griaustinis”

Standartinis dalyvio paketas:

 1. Bėgimo numeris
 2. Rėmėjų dovanėlės
 3. Mineralinio vandens buteliukas (po finišo)
 4. Medalis (po finišo)

Premium dalyvio paketas:

 1. Marškinėliai
 2. Vardinis numeris
 3. Pirmosios startinės pozicijos
 4. VIP zona ir Challenge zona
 5. Rėmėjų dovanėlės
 6. Medalis
 7. Asmeninės profesionalios nuotraukos iš bėgimo

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis internetu, puslapyje https://www.lbma.lt/registracija/ iki rugsėjo 03 d. 12 val.
 2. Registracijos formoje būtina įvesti dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, pasirenkamą bėgimo su kliūtimis trasą ir sudėtingumą, registracijos formoje nurodytus duomenis.
 3. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į dalyvių sąrašą.
 4. Dalyvių startinis registracijos mokestis yra negrąžinamas.

 

INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Sporto klubas „ “ yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Kaunas endurance 2021“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Sporto klubas „“ taip pat yra interneto svetainės  valdytojas.
 3. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą 2 p. nurodytoje internetinėje svetainėje ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Kaunas endurance 2021“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais, kaip antai:
  3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
  3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
  3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
  4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
  5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.lbma.lt/. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
  6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
  7. Dalyvio duomenys saugomi:
  7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.
  7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami.
  7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
  8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad sporto klubas leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
  9. Dalyvis turi teisę į duomenų perkeliamumą (šią teisę dalyvis gali įgyvendinti nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus tiesiogiai taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  10. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (gavus dalyvio išankstinį sutikimą), dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti gautame el. laiške paspaudęs atitinkamą nuorodą laiško apačioje arba informavęs el. pašto adresu

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 2. Renginio „Kaunas endurance 2021“organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti renginio taisykles.