PATVIRTINTA
Jonavos kūno kultūros ir sporto centro
direktoriaus 2024 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. V-…..

2024 metų Jonavos bėgimo taurės
N U O S T A T A I

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti sportą, fizinį aktyvumą ir bėgimo sporto šaką jonaviečių ir miesto svečių tarpe.
2. Sudaryti sąlygas bėgikams varžytis tarpusavyje.
3. Išsiaiškinti pajėgiausius skirtingų etapų ir visų varžybų bendros įskaitos greičiausius bėgikus.

 

II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

4. 2024 metų Jonavos bėgimo taurę organizuoja Jonavos kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Centras), bendradarbiaudamas su Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, Jonavos rajono savivaldybėje veikiančiais bėgimo klubais, bėgikais, savivaldybe, seniūnijomis ir policija.
5. Varžybos yra atviros: jose gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsienio svečiai.
6. Varžybų vyr. teisėja – Centro lengvosios atletikos trenerė Gražina Goštautaitė.
7. Varžybų vyr. sekretorius – Centro renginių organizatorius Žilvinas Galimovas.

 

III. VARŽYBŲ VYKDYMAS

8. 2024 metų Jonavos bėgimo taurė vykdoma 5 etapais:

  Data Startas Nuotolis Išankstinės registracijos terminas
I etapas Gegužės 29 d. 19:30 val. 6.1 km
(Rukla)
iki gegužės 27 d. 23:59 val.
II etapas Birželio 19 d. 19:30 val. 8,2 km
(Upninkai)
iki birželio 17 d. 23:59 val.
III etapas Liepos 24 d. 19:30 val. 7.6 km
(Paryžius)
iki liepos 22 d. 23:59 val.
IV etapas Rugpjūčio 21 d. 19:30 val. Bus paskelbta po III etapo iki rugpjūčio 19 d. 23:59 val.
Finalinis etapas Rugsėjo 4 d. 19:30 val. Bus paskelbta po IV etapo iki rugsėjo 2 d. 23:59 val.

IV. REGISTRACIJA IR NUMERIŲ ATSIĖMIMAS

9. Varžybose gali dalyvauti visi iš anksto iki nustatyto termino ir prieš bėgimą numerių atsiėmimo laiku starto vietoje užsiregistravę asmenys.
10. Dalyviai į kiekvieną etapą registruojasi atskirai.
12. Išankstinė registracija į etapus vykdoma internete, adresu https://www.lbma.lt/registracija/jonava
12. Dalyvavimas varžybose – nemokamas.
13. Varžybų dalyviai be bendros įskaitos taip pat bus suskirstyti ir varžysis šiose vyrų ir moterų amžiaus grupėse:

Jauniai 2007 m.g. ir jaunesni
Jaunimas 2000-2006 m.g.
Suaugę +25 1990-1999 m.g.
Suaugę +35 1980-1989 m.g.
Suaugę +45 1970-1979 m.g.
Veteranai 1969 m.g. ir vyresni

14. Iš anksto iki nustatyto termino užsiregistravusiems varžybų dalyviams įteikiami vardiniai numeriai, kitiems – paprasti numeriai.

15. Visi numeriai bėgimo dalyviams įteikiami etapo starto vietoje. Numerius pradedama išduoti likus valandai ir baigiama dalinti likus 10 minučių iki starto pradžios.

 

V. VARŽYBŲ DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Dalyvis, užsiregistravęs į varžybas, patvirtina, jog yra:

16.1. sveikas;
16.2. tinkamos fizinės formos dalyvauti varžybose;
16.3. pats atsako už savo sveikatą;
16.4. neturės jokių pretenzijų varžybų organizatoriams;
16.5. susipažinęs, kad varžybų trasa gali kirstis su keliais, kuriuose vyksta automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas, ir pasižada laikytis kelių eismo taisyklių.

17. Dalyviai pasižada, kad varžybų metu jų elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai, taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.
18. Nepilnamečius (iki 18 metų amžiaus) dalyvius į varžybas internetu registruoja tėvai (globėjai) ir užsiregistravę patvirtina, kad nepilnametis dalyvis varžybose dalyvauja su tėvų sutikimu.

 

VI. REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS

19. Kiekviename etape dalyviai renka įskaitinius taškus bendrai įskaitai.
20. Kiekviename etape pirmąją vietą laimėjęs vyrų grupėje bėgikas ir moterų grupėje bėgikė gauna po 1000 įskaitinių taškų į bendrą įskaitą ir atitinkamai kitiems vyrams ir moterims fiksuoja laiką, nuo kurio visiems kitiems likusiems bėgikams priklauso gaunamas įskaitinių taškų skaičius:
20.1. už kiekvieną vėliau atbėgtą sekundę nei užfiksuotas pirmojo ar pirmosios laikas atimamas 1 taškas (pavyzdžiui, jeigu pirmasis sportininkas nuotolį įveikė per 26 min. 10 s., o antrasis per 26 min. 58 s., tai antrasis sportininkas gaus 952 taškus (1000 taškų – 48 s. = 952), trečiasis, atbėgęs per 27 min. 15 s., gautų 935 taškus, nes atbėgo 65 sekundėmis vėliau nei pirmasis, ir t.t.);

20.2. laikas, per kurį įveikta trasa, apvalinamas iki sveikosios sekundės dalies, dešimtąsias sekundes dalis apvalinant į žemesnę pusę (pavyzdžiui, 26:10.95 būtų 26 min. 10 s.).

21. Bendroje įskaitoje galutinis kiekvieno bėgiko surinktų taškų skaičius sudedamas tik iš keturių geriausių visuose etapuose surinktų taškų (pavyzdžiui, sportininkui dalyvavus visuose etapuose ir atitinkamai surinkus 1000, 900, 750, 850 ir 985 taškų, išminisuojamas prasčiausias 750 taškų atnešęs rezultatas ir bendra suma – 3735 taškų).

22. Dalyvio amžiaus grupė neturi įtakos taškų apskaičiavimui. Dalyviai į savo amžiaus grupę taškus „atsineša“ iš bendros įskaitos.

 

VII. APDOVANOJIMAI

23. Kiekviename etape apdovanojami:

23.1. taurėmis – vyrai ir moterys trasos bėgimo prizininkai;
23.2. medaliais – kiekvienos amžiaus grupės vyrai ir moterys prizininkai.

24. Bendroje taurės įskaitoje apdovanojami:

24.1. taurėmis – kiekvienos amžiaus grupės vyrai ir moterys prizininkai;
24.2. stikliniais apdovanojimais – vyras ir moteris 2024 metų Jonavos bėgimo taurės absoliutūs čempionai;
24.3. išskirtiniais medaliais – vyrai ir moterys 2024 metų Jonavos bėgimo taurės absoliutūs prizininkai, išskyrus čempionus.

25. Bėgikams, dalyvavusiems visuose penkiuose etapuose, įteikiami atminimo medaliai.

 

Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti nuostatus.
Nuostatai ir, jeigu reikės, nuostatų pakeitimai viešinami Centro internetiniame puslapyje www.jkksc.lt ir Centro „Facebook“ puslapyje www.fb.com/JKKSC ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos internetiniame puslapyje www.lbma.lt

 

______________________________