A.VIETRINO TAURĖS BĖGIMO VARŽYBŲ
NUOSTATAI (2022)

Tikslai:
Populiarinti bėgimą Lietuvos Respublikoje.
Didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.
Bėgimas skirtas Lietuvos maratono bėgimo pradininko, daugkartinio ilgų nuotolių bėgimo čempiono ir rekordininko Alfonso Vietrino atminimui.

 

Vieta ir laikas:
Varžybų pradžia 2022 m. gegužės 7 d. 11:30 val.
Bėgimas vykdomas Panemunės miško parke.
Startas ir finišas parko aikštelėje esančioje už A.Smetonos al. 1 namo.

 

Rengėjai:
Varžybas rengia Lietuvos sporto universitetas, Kauno bėgimo mėgėjų klubas, Lietuvos lengvosios atletikos federacija.

 

Dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir turintys gydytojo leidimą dalyvauti varžybose, bei užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad jo pasiekti rezultatai bus viešai skelbiami, o renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
Dalyvio numerio negalima perleisti kitam dalyviui.

Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones, naudotis bet kokia asmenine palyda. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

 

Bėgimo nuotoliai:

1.73 km (vyrai ir moterys) 10 km (vyrai ir moterys)
vaikai –   gimę 2009 m. ir jaunesni pagr. grupė –   gimę 1983 m. ir jaunesni
jaunučiai –   gimę 2007 – 2008 m. suaugę –   gimę 1982 – 1973 m.
veteranai –   gimę 1962 m. ir vyresni veteranai –   gimę 1972 – 1963 m.
kitos grupės be konkurencijos senjorai –   gimę 1962 m. ir vyresni

 

Startas:

1,73 km nuotolio startas 11:30 val.
10 km nuotolio startas 12:00 val.

 

Apdovanojimas:

Apdovanojimo ceremonija prasidės finišavus paskutiniajam dalyviui.

  • Amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo taurėmis.
  • Atminimo taurėmis apdovanojami jauniausias ir vyriausias (pagal gimimo metus) dalyviai. Jei tais metais gimusių yra keli, apdovanojamas greičiau nuotolį įveikęs dalyvis.

 

Dalyvių priėmimo sąlygos:

Visos išlaidos – atvykstančių klubų ar dalyvių sąskaita.

 

Dalyvių registravimas:

Vykdoma tik išankstinė registracija tinklalapyje www.lbma.lt/registracija iki gegužės 6 d. 18 val. Užsiregistruodamas dalyvis automatiškai patvirtina, kad sutinka su varžybų organizatorių pateiktais dalyvio įsipareigojimais.

Starto mokestis 1,7 km – 3 EUR, 10 km – 5 EUR.

Varžybų dieną registracija nevykdoma.

Registracijos mokestis pervedamas į Kauno bėgimo mėgėjų klubo sąskaitą Nr. LT82 7300 0101 3475 3987 AB „Swedbank“. Per 2 paras nesumokėjus starto mokesčio registracija anuliuojama.

Starto numeriai išduodami starto vietoje nuo 10 val.

Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

 

Papildomos sąlygos:

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus ar atšaukti renginį.

 

Bėgimo trasa: