A.VIETRINO TAURĖS BĖGIMO VARŽYBŲ
NUOSTATAI (2021)

Tikslai:
Populiarinti bėgimą Lietuvos Respublikoje.
Didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.
Bėgimas skirtas Lietuvos maratono bėgimo pradininko, daugkartinio ilgų nuotolių bėgimo čempiono ir rekordininko Alfonso Vietrino atminimui.

 

Vieta ir laikas:
Varžybų pradžia 2021 m. gegužės 8 d. 11:30 val.
Bėgimas vykdomas Panemunės miško parke.
Startas ir finišas parko aikštelėje esančioje už A.Smetonos al. 1 namo.

 

Rengėjai:
Varžybas rengia Lietuvos sporto universitetas, Kauno bėgimo mėgėjų klubas, Lietuvos lengvosios atletikos federacija.

 

Dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir turintys gydytojo leidimą dalyvauti varžybose, bei užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad jo pasiekti rezultatai bus viešai skelbiami, o renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
Dalyvio numerio negalima perleisti kitam dalyviui.

Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones, naudotis bet kokia asmenine palyda. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

 

Bėgimo nuotoliai:

1.73 km (vyrai ir moterys) 10 km (vyrai ir moterys)
vaikai –   gimę 2008 m. ir jaunesni pagr. grupė –   gimę 1982 m. ir jaunesni
jaunučiai –   gimę 2006 – 2007 m. suaugę –   gimę 1981 – 1972 m.
veteranai –   gimę 1961 m. ir vyresni veteranai –   gimę 1971 – 1962 m.
kitos grupės be konkurencijos senjorai –   gimę 1961 m. ir vyresni

 

Startas:

1,73 km nuotolio startas 11:30 val.
10 km nuotolio startas 12:00 val.

Atsižvelgiant į dalyvių skaičių startas gali būti duodamas atskiromis grupėmis kas 5 min.

 

Apdovanojimas:

Apdovanojimo ceremonija prasidės finišavus paskutiniajam dalyviui.

  • Visi sėkmingai finišavę dalyviai gaus atminimo medalius.
  • Amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami atminimo taurėmis ir medaliais, o 2-3 vietų prizininkai medaliais.
  • Atminimo taurėmis apdovanojami jauniausias ir vyriausias (pagal gimimo metus) dalyviai. Jei tais metais gimusių yra keli, apdovanojamas greičiau nuotolį įveikęs dalyvis.

 

Dalyvių priėmimo sąlygos:

Visos išlaidos – atvykstančių klubų ar dalyvių sąskaita.

 

Dalyvių registravimas:

Vykdoma tik išankstinė registracija tinklalapyje www.lbma.lt/registracija. Registracija baigiama kai užsiregistruoja 150 dalyvių arba iki gegužės 6 d. 18 val. Užsiregistruodamas dalyvis automatiškai patvirtina, kad sutinka su varžybų organizatorių pateiktais dalyvio įsipareigojimais.

Renginys įtrauktas į projektą „Sportuok su LSU“, ir yra bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Varžybų dieną registracija nevykdoma.

Starto numeriai išduodami starto vietoje nuo 10 val.

Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

 

Papildomos sąlygos:

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus ar atšaukti renginį.

 

Bėgimo trasa: