A.VIETRINO TAURĖS BĖGIMO VARŽYBŲ
NUOSTATAI

Tikslas:
Populiarinti bėgimą Lietuvos Respublikoje.
Didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.
Bėgimas skirtas Lietuvos maratono bėgimo pradininko, daugkartinio ilgų nuotolių bėgimo čempiono ir rekordininko Alfonso Vietrino atminimui.

Bėgimas yra LBMA (Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos) tarpklubinės taurės 4-as etapas.

 

Vieta ir laikas:
Varžybų pradžia 2018 m. gegužės 12 d. 11 val.
Bėgimo startas ir finišas prie Lietuvos sporto universiteto centrinių rūmų (Sporto g. 6, Kaunas).

Rengėjai:
Varžybas rengia Lietuvos sporto universitetas, Kauno bėgimo mėgėjų klubas, Lietuvos lengvosios atletikos federacija, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 

Dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir turintys gydytojo leidimą dalyvauti varžybose, bei užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.

 

Bėgimo nuotoliai:

2,5 km (vyrai ir moterys) 10 km (vyrai ir moterys)
vaikai –   gimę 2005 m. ir jaunesni pagr. grupė –   gimę 1979 m. ir jaunesni
jaunučiai –   gimę 2004 – 2003 m. suaugę –   gimę 1978 – 1969 m.
veteranai –   gimę 1958 m. ir vyresni veteranai –   gimę 1968 – 1959 m.
kitos grupės be konkurencijos veteranai –   gimę 1958 m. ir vyresni

 

Startas:
Visi dalyviai į starto vietą išvedami organizuotai nuo LSU centrinių rūmų (Sporto g. 6)
11:00 val. – 2,5 km;
11:25 val. – 10 km.

 

Apdovanojimas:
Apdovanojimo ceremonija prasidės finišavus paskutiniajam dalyviui.

  • Amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo taurėmis.
  • Atminimo taurėmis apdovanojami jauniausias ir vyriausias (pagal gimimo metus) dalyviai. Jei tais metais gimusių yra keli, apdovanojamas greičiau nuotolį įveikęs dalyvis.
  • Visi finišavę dalyviai galės gauti dalyvio sertifikatą su nuotolio įveikimo laiku ir užimta vieta.

 

Dalyvių priėmimo sąlygos:
Visos išlaidos – atvykstančių klubų ar dalyvių sąskaita.
Finišavę dalyviai galės apsilankyti maitinimo punkte, kuriame nemokamai bus dalinami gėrimai ir saldumynai.

 

Dalyvių registravimas:
Registruotis iki gegužės 11 d. 15 val. tinklalapyje www.lbma.lt/registracija.
Vėliau išankstinė registracija nutraukiama.
Užsiregistruodamas dalyvis automatiškai patvirtina, kad sutinka su varžybų organizatorių pateiktais dalyvio įsipareigojimais.

Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu.
Starto mokestis 2,5 km – 1 EUR, 10 km – 3 EUR.
LBMA klubams 2,5 km – 0 EUR, 10 km – 1 EUR.
Visiems dalyviams registruojantis antrą nuotolį starto mokestis 3 EUR.

Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 2 EUR. Varžybų dieną registracijos mokestis 5 EUR.

Registracijos mokestis mokamas atsiimant dalyvio numerį.

Starto numeriai išduodami Lietuvos sporto universiteto centriniuose rūmuose (Sporto al. 6) nuo 9:30 – 10:30 val.

Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.