Tvirtinu: Bėgimo klubas „Maratonas“

Prezidentas Saulius Litvinavičius

Suderinta: Jonavos KKSC

Direktorė Regina Stupurienė

 

 

11-ojo tradicinio bėgimo „Varnutės ruduo“
NUOSTATAI

Bendroji dalis

Jonavos bėgimo klubas „Maratonas“, LBMA, Jonavos KKSC, Jonavos savivaldybė 2019 m. spalio 26 d. rengia tradicinį bėgimą „Varnutės ruduo“.

Kontaktai:
el.paštas jonavosmaratonas@gmail.com
Gintarė Litvinavičienė tel. 8 6040 75 64

Tikslas ir uždaviniai

  1. Populiarinti aktyvų gyvenimo būdą Lietuvoje.
  2. Gausinti masinių sporto renginių kiekį Jonavos rajone, didinti rajono gyventojų aktyvumą.
  3. Skatinti sportą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
  4. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių sportininkus.

Renginio organizatorių atsakomybė ir pareigos

Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius;

Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti varžybas
ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.

Paruošti varžyboms trasą.

Varžybų vieta, laikas ir nuotoliai

2019 m. spalio 26 d. (šeštadienis), Jonava, Jonavos sporto arena ( Žeimių g. 17, Jonava)

11:00 val. – 300 m vaikų bėgimas

11:30 val. – 2,5 km bėgimas

12:00 val. – 10 km bėgimas

Numerių išdavimas vykdomas spalio 26 d. nuo 9 val. 30 min iki 11 val. Jonavos sporto arenoje.

Dalyviai

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, pasitikrinę sveikatą, užpildę dalyvio anketą.

Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia ir neverčiami bei prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (taip pat – ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų bei tai patvirtina savo parašu.

Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.

Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

Specialios sąlygos ir apribojimai

Registruotis galima tik savo vardu, savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių priekio pritvirtintą numerį. Varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda.

Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.

Dalyviams nukrypti nuo trasos draudžiama.

Renginio metu vedžioti trasoje bet kokius gyvūnus draudžiama.

Amžiaus grupės

M10 ir V10 * 2009 m. ir jaunesni 300 m
* * *
M13 ir V13 2006 m. – 2008 m. 2,5 km
M17 ir V17 2002 m. – 2005 m. 2,5 km
* * *
ME ir VE 1985 m. – 2001 m. 10 km
M35 ir V35 1970 m. – 1984 m. 10 km
M50 ir V50 1969 m. – ir vyr. 10 km

*M10 ir V10 grupių dalyvių laikas nebus matuojamas elektronine laiko matavimo sistema.
Visi šios amžiaus grupės bėgikai apdovanojami atminimo medaliais. Atskirai laimėtojai nebus nustatomi ir apdovanojami.

Apdovanojimai

Visi finišavusieji apdovanojami atminimo medaliais, amžiaus grupių prizininkai – pagal galimybes atminimo prizais.

M10  ir  V10  amžiaus  grupių  nugalėtojai nebus  nustatomi,  tačiau  visi  finišavę apdovanojami atminimo medaliais.

Registracija

Internetiniame puslapyje www.lbma.lt

Užsiregistravus, per 3 darbo dienas privaloma apmokėti registracijos mokestį.
Neapmokėjus registracija negalios ir dalyvis bus šalinamas iš sąrašo.

Dalyvių starto mokesčiai

Užsiregistravusiems iki 2019 m. spalio 24 d. 23:59 val.

Vaikų bėgimo 300 m dalyvių starto mokestis – 1 eur.

2,5 km bėgimo dalyvių starto mokestis – 3 eur

10 km bėgimo dalyvių starto mokestis – 6 eur

Registracijos mokesčius apmokėti į Bėgimo klubas „Maratonas“ atsiskaitomąją sąskaitą Luminor banke LT604010043900792513.

Pavedime nurodykite dalyvio vardą, pavardę, distanciją.

Nepervedus registracijos mokesčio per 3 darbo dienas, dalyvis bus trinamas iš sąrašo.

Registracija uždaroma 2019 m. spalio 24 d. 23:59 val.

Varžybų dieną starto mokesčiai brangsta:

Vaikų bėgimo 300 m dalyvių starto mokestis – 3 eur.

2,5 km bėgimo dalyvių starto mokestis – 6 eur

10 km bėgimo dalyvių starto mokestis – 10 eur

Dėl grupinės registracijos rašyti el. paštu jonavosmaratonas@gmail.com.

Starto mokesčiai negrąžinami.

Asmens duomenų tvarkymas

Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros
tikslais.

Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.

Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.
Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.

Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el.pašto adresu jonavosmaratonas@gmail.com

Baigiamosios nuostatos

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, esant poreikiui, keisti varžybų taisykles.

Organizatoriai

Bėgimo klubas „Maratonas“

Įmonės kodas 193127968