„Go, Utena, go!“ bėgimo

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS 

VšĮ „Maratomanija“, Utenos rajono savivaldybė ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija  Utenos miesto 758 metų šventės proga 2019 m. rugsėjo 07 d. rengia „Go, Utena, go!“ bėgimą. 

RENGINIO AMBASADORIUS- Lietuvos 2019 metų 100km bėgimo distancijos čempionas Evaldas Nauseda


II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje.

2. Gausinti masinių renginių kiekį Lietuvoje. Didinti gyventojų aktyvumą.

3. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

4. Didinti gyventojų aktyvumą.

5. Supažindinti miesto svečius ir bėgimo dalyvius su gražiausiomis Utenos vietomis.

6. Utenos miesto šventę pažymėti sportiniu renginiu.


III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.

2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.

3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių. 

4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks „GO, Utena, go!“ varžybos ir kiti su jomis susiję renginiai. 

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI 

2019 m. rugsėjo 07 d., Utena.

„GO, Utena, go!“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

  1. 7 km bėgime; Startas 11:00;
  2. 3 km bėgime; Startas 12:00;
  3. 500m bėgime; Startas 12:30.


V. LAIKO LIMITAS 

7 km – 1 val. 

3 km – 0,5 val. 

500 m  bėgimas – 0,5 val.

Varžybų dieną 13:30 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas, vėliau bus atidaromos miesto gatvės ir už bėgikų saugumą trasoje organizatoriai nebeatsakys. 

VI. DALYVIAI 

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. 

2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris. 

3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais. 

4. Distancijos ir jų dalyviai: 

• 500m – bėgimas skirtas visiems pradedantiesiems bėgikams. 
• 3km ir 7 km rungtyse gali dalyvauti visi norintys. 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI 

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. 

2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį. 

3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje (rekomenduojama turėti savo žiogelius).

4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami. 

5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami. 
6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus. 

7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą. 

8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami. 

9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos. 

10. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą. 

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE 

Trasoje bus įrengtos dvi  vandens stotelės (kas 3,5 km), kuriose varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai: vanduo, Cola.

IX. APDOVANOJIMAI

7 km rungčių apdovanojimai: 
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės; 
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai; 

3 km rungčių apdovanojimai: 
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės; 
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai; 


500 m bėgimo apdovonijimai: 

• Visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai. 

 


X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Distancija 08.01 – 08.31 09.01 – 09.04 Renginio dieną
500m šeimų bėgimas 3 Eur 4 Eur 6 Eur
3 km 4 Eur 5 Eur 7 Eur
7 km 5 Eur 6 Eur 8 Eur

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT39 7300 0101 5760 4275  iškart atlikus registraciją į bėgimą. 

Jei užsiregistravęs asmuo per 10 darbo dienų nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas. Norint perleisti registraciją kitam dalyviui mokamas 3 Eur keitimo mokestis.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS 

1. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje – www.lbma.lt/registracija/utena

2. Registracija sustabdoma 2019 m. rugsėjo 05 d. 23:59 val. 

3. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą. 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.