VIRTUALAUS BĖGIMO „PABAISKAS-UKMERGĖ“,
SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI,

 N U O S T A T A I

 

I SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas – surengti tradicinį XXXIII-ąjį bėgimą „Pabaiskas-Ukmergė“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (Vasario 16-ajai) paminėti.
 2. Uždaviniai:

2.1. Skiepyti pilietinę pagarbą Lietuvos valstybei;
2.2. Skatinti aktyvaus laisvalaikio leidimo formas, populiarinti bėgimo sportą;
2.3.Palaikyti bėgimo „Pabaiskas-Ukmergė“ tradicijas.

 

II SKYRIUS
LAIKAS IR VIETA, DISTANCIJA

 1. Virtualus bėgimas vykdomas nuo 2021 m. vasario 15 d. 8 val. iki 2021 m. vasario 21 d. 20 val.
 2. Dalyvavimas virtualiame bėgime yra nemokamas.
 3. Bėgimo vietą, trasą ir laiką (nuo vasario 15 iki 21 d.) kiekvienas bėgikas gali pasirinkti laisvai, priklausomai tik nuo savo norų.
  Pretenduojant į apdovanojimus (taurę ar medalį), reikia laikytis nustatytų reikalavimų (atstumo ir bėgimo laiko), kurie aprašyti VI skyriuje „Apdovanojimai“.
 4. Pagrindinė virtualaus bėgimo distancija laikoma 11.6 km, kas simbolizuoja tradicinio bėgimo: Pabaiskas – Ukmergė distancijos ilgį.
 5. Pagrindinė bėgimo diena – vasario 16-oji, kuri simbolizuoja tradicinio bėgimo: Pabaiskas – Ukmergė datą.

 

III SKYRIUS
DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir užsiregistravę asmenys.
 2. Užpildydami registracijos formą, dalyviai prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią atsakomybę bei įsipareigoja dėl rizikų nereikšti pretenzijų renginio organizatoriams.
 3. Už nepilnamečių moksleivių sveikatą, elgesį, kitas pasekmes atsako asmenys, lydintys juos bėgime (tėvai, mokytojai, būrelių vadovai).
 4. Bėgimo dalyviams rekomenduojama turėti gydytojo pažymą. Atsakomybę už savo sveikatos būklę prisiima patys dalyviai, už nepilnamečių sveikatą – juos lydintys asmenys.
 5. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai.
 6. Dalyviai neprieštarauja, kad visa foto ar video medžiaga bus panaudota renginio viešinimo tikslais, nuotraukos su jų atvaizdais gali būti publikuojamos.

 

IV SKYRIUS
REGISTRACIJA

 1. Registracija į bėgimą „Pabaiskas-Ukmergė“ vyksta internetiniame puslapyje www.lbma.lt/registracija iki 2021 m. vasario 20 d. 20 val.
 2. Dalyviai, registruodamiesi bėgimui privalo teisingai nurodyti savo vardą ir pavardę (lietuviškomis raidėmis), gimimo datą, klubą, kuriam atstovauja, savo ar klubo adresą (kuriuo bus išsiųstas medalis).
 3. 2021 m. vasario 20 d. 20 val. dalyvių registracija bus sustabdyta.
 4. Paskutinę bėgimo dieną (vasario 21 d.) registracija nebevyks.
 5. Registruotis į bėgimą galima tik savo vardu.

 

V SKYRIUS
VIRTUALAUS BĖGIMO REZULTATŲ PATEIKIMAS

 1. Bėgimo rezultatai (užfiksuoti STRAVA ar kitų bėgimo programų pagalba) siunčiami el. paštu rezultatai@lbma.lt iki vasario 21 d. 20 val. Dalyviai, neatsiuntę savo rezultatų iki nurodyto termino, neįtraukiami į bėgimo protokolą ir nedalyvauja apdovanojimų loterijoje.
 2. Jeigu nėra galimybės pateikti įveikto virtualaus bėgimo programos nuorodos, tai reikiamą informaciją galima nufotografuoti bėgikui priimtina/naudojama forma – tam tinka pvz., bėgimo laikrodžio nuotrauka, telefono bėgimo programėlės rodmenų ekrano kopija ir pan. Tokiu atveju prie nuotraukos papildomai surašoma (pakartojama) bėgimo data, atstumas, rezultatas ir atsiunčiama tuo pačiu aukščiau paminėtu el. paštu rezultatai@lbma.lt. Nuotraukoje privalo matytis bėgimo data.
 3. Siunčiat virtualaus bėgimo duomenis galima atsiųsti bėgimo metu arba po bėgimo padarytų nuotraukų, iš kurių bus sukurtas albumas ir paskelbtas Facebook paskyroje.

 

VI SKYRIUS
APDOVANOJIMAS

 1. Virtualaus bėgimo „Pabaiskas – Ukmergė“ dalyviai į amžiaus grupes neskirstomi.
 2. Visiems dalyviams (nepriklausomai nuo distancijos ilgio ir įveikimo dienos), atsiuntusiems savo bėgimo duomenis nustatytu laiku ir forma, bus suformuotas šio bėgimo sertifikatas (su dalyvio vardu, pavarde, įveikta distancija ir pasiektu rezultatu), kurį kiekvienas dalyvis galės atsisiųsti ir atsispausdinti.
 3. Organizatorių atminimo taurėmis apdovanojamos 6 moterys ir 6 vyrai, kurių pavadės bus ištrauktos burtų keliu. Burtų krepšeliai sudaromi tokia tvarka:
  1 krepšelis (traukiamos 3 pavardės) sudarytas iš bėgikų (atskirai vyrams ir moterims), kurie įveikė distanciją 11.6 km (+/- 0.1 km) vasario 16-ąją dieną;
  2 krepšelis (traukiamos 3 pavardės) sudarytas iš bėgikų (atskirai vyrams ir moterims), kurie įveikė distanciją 11.6 km (+/- 0.1 km) renginio metu nuo vasario 15 iki 21 d.
 4. Kiekvienam dalyviui, kuris renginio laikotarpiu nuo vasario 15 iki 21 d. įveiks distanciją ilgesnę kaip 11 km, bet trumpesnę kaip 12 km (nuo 11.1 iki 11.9 km) organizatoriai išsiųs bėgimo atminimo medalį nurodytu adresu. Pageidautina, kad būtų galimybė išsiųsti medalius miestų klubams, organizacijoms, o ne pavieniams bėgikams.
 5. Gausiausiai dalyvavęs bėgikų klubas/organizacija apdovanojamas atminimo taure.

 

VI SKYRIUS
ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI

 1. Bėgimą organizuoja Ukmergės rajono savivaldybės administracija, vykdo – Ukmergės sporto centras, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.
 2. Dalyviai, užsiregistravę į renginį, sutinka, kad renginio organizatoriai disponuoja tam tikrais dalyvių asmens duomenimis, kurie yra naudojami tik bėgimo organizavimo, rezultatų išsiaiškinimo ir skelbimo tikslais.
 3. Dėl išsamesnės informacijos apie bėgimą kreiptis:
  – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rasa Ragelytė-Kraucevičienė, tel. 8 614 29749, ragelyte@ukmerge.lt;
  – Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prezidentas Vidmantas Dobrovolskas, +370 686 22292, vidmantas@lbma.lt.

 

Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ir keisti nuostatus, informaciją skelbdami viešai