ŠIAULIŲ BĖGIMAS ‘23“
N U O S T A T A I

Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro skyrius Sportas visiems 2023 m. rugsėjo 23 d., 11 val. prie Šiaulių miesto savivaldybės rengia bėgimą ,,ŠIAULIŲ BĖGIMAS ‘23“

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti kūno kultūrą ir sportą, formuojant aktyvų ir kokybišką laisvalaikį.
 2. Organizuoti masinį bėgimą, skirtą įvairaus amžiaus žmonėms.
 3. Skatinti Šiaulių  miesto gyventojų aktyvų dalyvavimą masiniuose sportiniuose renginiuose.
 4. Supažindinti miesto bendruomenę su Sportas visiems judėjimu.
 5. Paminėti Šiaulių miesto gimimo metines.
 6. Puoselėti bendruomeniškumą ir patriotiškumą.
 7. Siekti, kad įvairaus amžiaus žmonės savarankiškai sportuotų, gerintų savo fizinio pasirengimo būklę, sveikatą ir rinktųsi aktyvesnes ir įvairesnes laisvalaikio praleidimo formas.

 

VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA

 1. Varžybos vyks Šiauliuose 2023 m. rugsėjo 23 d., pradžia 11 val.
 2. Startas ir finišas prie Povilo Višinskio paminklo, Vilniaus g. 130
 3. Dalyviai registruojami išankstine registracija iki rugsėjo 22 d., 15:00 val.
  • Vaikų bėgimas (700 m distancija)
  • 1236 m distancija
  • 10 km distancija
  • 5 km distancija
  • Masiškiausia moksleivių komanda
  • Masiškiausias klubas/organizacija (įveikusi 10 km distanciją)

4. Bėgimo numeriai išduodami bėgimo vietoje, prie (prie Povilo Višinskio paminklo, Vilniaus g. 130) nuo 10:00 val. (Informacijos taške)

5. Startas:

 • Vaikų bėgimas (700 m distancija) – 12:00 val. (Vasario 16-osios g. – Vilniaus g – Tilžės g. – Aušros alėja.)
 • 1236 m distancija – 12:30 val. (Vasario 16-osios g. – Vytauto g. – Tilžės g. – Aušros alėja – Vasario 16-osios g. )
 • 10 km distancija – 13:00 val. (4 ratai) (Vasario 16-osios g. – Aušros alėja – Tilžės g. – Ežero g. – S. Šalkauskio g. – Trakų g. – Vasario 16-osios g.)
 • 5 km distancija – 13:00 val. (2 ratai) (Vasario 16-osios g. – Aušros alėja – Tilžės g. – Ežero g. – S. Šalkauskio g. – Trakų g. – Vasario 16-osios g.)
 1. Dalyvių registracija privaloma nurodytu šaltiniu: https://www.lbma.lt/registracija/siauliai/,

  Visos distancijos – nemokamos.

 

 1. APDOVANOJIMAI
 • Vaikų bėgimas (700 m distancija) – įsteigti rėmėjų prizai.
 • 1236 m distancija – įsteigti rėmėjų prizai.
 • 10 km distancija – prizinis fondas: I – 500 €; II – 300 €; III – 200 € (vyrai, moterys).
 • 5 km distancija – įsteigti rėmėjų prizai.
 • Masiškiausia moksleivių komanda – įsteigtu organizatorių prizu.
 • Masiškiausias klubas/organizacija 10 km distancijoje apdovanojama 1000 eurų piniginiu prizu.

 

LAIKO LIMITAS

 1.  700 m distancija – 20 min.
 2. 1236 m distancija – 20 min.
 3. 10 km distancija – 1 val. 30 min.
 4. 5 km distancija – 1 val.

 

RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Paruošti trasas bėgimui.
 2. Registruoti dalyvius, išduoti jiems bėgimo numerius.
 3. Įteikti prizus prizinių vietų nugalėtojams.
 4. Įteikti atminimo dovanas visiems dalyviams.
 5. Apriboti eismą gatvėse, kuriose vyks bėgimas.

 

DALYVIAI

 1. Bėgime gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais.
 2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais) riziką.
  Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis sutinka su bėgimo sąlygomis.
  Organizatoriai neatsako už bėgimo metu patirtas traumas.
  Už nepilnamečius asmenis, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai, mokytojai arba treneriai.

 

APDOVANOJIMAS

 1. Visi dalyviai bus apdovanoti bėgimo medaliais.
 2. 1236 m distancijos nugalėtojai, greičiausias vyras ir moteris, bus apdovanoti bėgimo atminimo ir rėmėjų prizais.
 3. 500 m (greičiausi trys vaikai, mergaitės ir berniukai) bus apdovanojami bėgimo atminimo ir rėmėjų įsteigtais prizais.
 4. 10 km (greičiausi trys vyrai ir trys moterys) bus apdovanojami bėgimo atminimo ir organizatorių įsteigtais prizais.
 5. 5 km (greičiausi trys vyrai ir trys moterys) bus apdovanojami bėgimo atminimo ir organizatorių įsteigtais prizais.
 6. Masiškiausia moksleivių komanda.
 7. Masiškiausias klubas/organizacija
 8. Apdovanojimų pradžia 14.30 val.

 

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

 1. Bėgimo varžybas organizuoja Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras ir  Sportas visiems skyrius, bėgimą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.
 2. Informacija tel. 8 (41) 437328, el. paštu: sportasvisiems.siauliai@gmail.com, FB paskyroje – Sportas visiems.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kiekvienas dalyvis užsiregistravęs sutinka jog renginio organizatoriai renginio metu padarytas nuotraukas ir filmuotą video medžiagą gali savo nuožiūra ir be atskiro dalyvių sutikimo naudoti reklamos ir rinkodaros tikslais.
 2. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę keisti, tobulinti varžybų taisykles prieš tai nepranešus dalyviams.
 3. Griežtai draudžiama plagijuoti, kopijuoti ar kitaip naudoti bėgimo informaciją be organizatorių sutikimo.
 4. Varžybų teisėjas: Justinas Beržanskis, sekretorė Evelina Miltenė.