LABDAROS BĖGIMO “ŠIANDIEN AŠ BĖGU” 2021
NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 1. Lukas ir Eglė Elena Petrenkos 2021 metų rugpjūčio 1 d. rengia labdaros bėgimą „Šiandien aš bėgu“.

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 2. Skatinti visuomenės įsitraukimą į fiziškai aktyvią veiklą.
 3. Skleisti informaciją apie išsėtinę sklerozę ir šios ligos keliamas grėsmes.
 4. Rinkti lėšas tarptautinei labdaros organizacijai „MS Society“.
 5. Garsinti Birštono vardą viešinant ir organizuojant renginį.
 6. Išaiškinti ir apdovanoti greičiausius bėgikus.

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
 3. Reklamuoti ir viešinti renginį.

 

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS 

 1. Varžybų vieta – Birštono sporto centras, B. Sruogos g. 18, Birštonas.
  Varžybų data – 2021 metų rugpjūčio 1 d.
  Renginio pradžia – 7:30 val.
  Tiksli renginio programa bus skelbiama interneto puslapiuose www.lbma.lt ir https://bit.ly/2TsrjsB

 

V. DALYVIAI, NUOTOLIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
 2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
 4. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.
 5. Nuotoliai, kuriuose nemokami starto mokesčiai: 5000 m, 1000 m.
 6. Nemokamose rungtyse gali dalyvauti užsiregistravę ir susipažinę su varžybų nuostatais.
 7. Starto laikai:
  – 9:20 1000 m;
  – 9:45 C1 5000 m;
  – 10:25 C2 5000 m;
  – 11:05 B1 5000 m;
  – 11:45 B2 5000 m;
  – 12:25 A1 5000m;
  – 13:05 A2 5000 m.

 

VI. LAIKO LIMITAS

 1. 1000 m– 15min.
 2. 5000 m– A 40min; B 40min; C 40min.
 3. Varžybų dieną 13:05 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas.

 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje (rekomenduojama turėti savo segtukus).
  Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 2. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
 4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti gyvūnus.
 5. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.
  Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (bėgimo organizatoriai, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 7. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu.

 

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Stadione bus įrengta vandens stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai.

 

IX. APDOVANOJIMAI

 1. 5000 m ir 1000 m rungčių apdovanojimai:
  – 5000m bėgimo absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai – 1 – 3 vietos rėmėjų prizais;
  – 5000m bėgimo amžiaus grupių nugalėtojai – 1 vietos rėmėjų prizais;
  – 1000m bėgimo 1 vieta – rėmėjų prizais.
 1. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai.
 2. Amžiaus grupės:
  Grupės Gimimo metai
  Vyrai Moterys
  Jaunučiai V-16/19 Jaunutės M-16/19 2007; 2006; 2005; 2004; 2003; 2002 m. ir jaunesni(-ės)
  Pajėgiausieji V Pajėgiausios M 2001; 2000; 1999; 1998; 1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992 m.
  Suaugę V-30/35 Suaugę M-30/35 1991; 1990; 1989; 1988; 1987; 1986; 1985; 1984; 1983; 1982 m.
  Veteranai V-40/45 Veteranės M-40/45 1981; 1980; 1979; 1978; 1977; 1976; 1975; 1974; 1973; 1972 m.
  Veteranai V-50/55 Veteranės M-50/55 1971; 1970; 1969; 1968; 1967; 1966; 1965; 1964; 1963; 1962 m. ir vyresni(-ės)

 

X. REGISTRACIJA IR STARTO MOKESČIAI

 1. Išankstinė registracija į labdaros bėgimą „Šiandien aš bėgu“ vyksta internetiniame puslapyje www.lbma.lt/registracija iki 2021-07-29 d. 12 val. 00 min.
 2. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti distanciją, distancijos įveikimo laiko limitą, teisingai surašyti savo vardą ir pavardę (lietuviškomis raidėmis), gimimo datą, klubą ar miestą, kuriam atstovauja.
 3. Dalyvio starto mokestis:
  Startinio mokesčio nėra.
  Vietoje to, prašome prisidėti prie Luko ir Eglės Petrenka “fundraiserių”.
  Suma, kurią galite aukoti, visiškai priklauso nuo jūsų pasirinkimo, tai gali būti 2, 5, 10 eurų ar tiek kiek jums atrodo tinkama.
  Pinigai renkami tiesiai labdarai per “fundraising” platformą, kurių nuorodos žemiau:
  Nuoroda į Luko „fundraiserį”: uk.virginmoneygiving.com/Lukas
  Nuoroda į Eglės „fundraiserį”: uk.virginmoneygiving.com/ElenaEgleKadangi startinio mokesčio, be kurio registracija neįmanoma, nėra, tai paliekame jūsų kiekvieno asmeniniam požiūriui, atsakomybei ar dosnumui, prisidėti ir palaikyti du lietuvaičius jų pasiruošimui bėgti Virgin Money London Marathon renginyje, kurio tikslas ne tik nubėgti maratoną bet ir rinkti lėšas įvairioms organizacijoms palaikyti.
  Plačiau apie maratoną ir jo tikslus galite paskaityti https://www.virginmoneylondonmarathon.com/charity-info/how-does-virgin-money-giving-workKiekvienas iš mūsų turime surinkti po £2000, šiai dienai jau turime po daugiau nei 65%, liko tikrai nedaug, todėl tikimės kiekvieno dalyvio/bėgiko supratimo ir palaikymo. Ačiū!
 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima TIK SAVO VARDU. Vėliau savo registracijos perleisti negalima. Savo numerį perduoti kitam dalyviui DRAUDŽIAMA. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Varžybų nuostatai, užsiregistravusiųjų bėgikų sąrašas ir rezultatai bus skelbiami internetiniame puslapyje: www.lbma.lt

 

XI. NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Numeriai 5000 m, 1000 m bėgimams bus išduodami 2021 m. rugpjūčio 1 d. nuo 7:30 iki 8:30 val. renginio vietoje.

 

XII.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 2. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.
 3. Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.
 4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatą nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.
 5. Kai duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el. pašto adresu info@lbma.lt.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Labdaros bėgimas „Šiandien aš bėgu“ bus vykdomas pagal tuo metu galiosiančias Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo patvirtintas sporto renginių organizavimo būtinąsias sąlygas.
 2. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.