Reglamentas

 

XXX TRADICINIO TARPTAUTINIO
PAGARBOS BĖGIMO
„GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“
N U O S T A T A I

I. Tikslas ir uždaviniai

 1. Šiuo bėgimu siekiama pagerbti 1991 metais žuvusius už Lietuvos Laisvę.
 2. Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei kovoje už jos Laisvę ir Nepriklausomybę.
 3. Ugdyti ištvermę ir diegti mūsų šalies moksleivių, jaunimo sąmoningą požiūrį į fizinį aktyvumą.
 4. Įtraukti į šį pagarbos bėgimo renginį kuo daugiau mūsų šalies gyventojų, karių, kitų jėgos struktūrų atstovų taip pat Lietuvoje reziduojančių užsienio šalių ambasadų darbuotojų.

II. Laikas ir vieta

 • XXX tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ vyks 2022 metų sausio 8 dieną (šeštadienį) Vilniuje.
 • Į bėgimą dalyviai registruojasi iš anksto interneto svetainėje www.lbma.lt/registracija iki 2022.01.07 23:59 val.
 • Renginio dieną dalyviai renkasi aikštelėje prie Antakalnio kapinių.
 • 11:30 val. renginys prasidės sveikinimo kalba.
 • 11:45 val. visų mūsų šalies regionų atstovai, renginio organizatoriai nariai ir svečiai organizuotai padės gėlių ant žuvusiųjų Laisvės gynėjų kapų.
 • 12:00 val. bus duotas startas XXX tradiciniam tarptautiniam pagarbos bėgimui „Gyvybės ir mirties keliu“.
 • Bėgimo maršrutas:
  Startasaikštėje prie Antakalnio kapų.
  Trasa – Karių kapų g., Kuosų g., Jūratės g., L. Sapiegos g., Antakalnio g., Žirmūnų tiltas, Šeimyniškių g., Konstitucijos pr., T. Narbuto g., Laisvės pr., L. Asanavičiūtės g., P. A. Kavoliuko g., Sausio 13-osios g.
  Finišas – prie Televizijos bokšto, Sausio 13-osios g.
  Laiko limitas – 1:30 val.
  Nuo 13:30 val. bus atidarytos miesto gatvės, paleistas eismas.

III. Dalyviai

 • Šiame bėgime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir svečiai iš užsienio (laikantis nustatytų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro reikalavimų atvykstantiems į Lietuvą) nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir tautybės, tačiau privalo turėti vieną iš žemiau įvardintų dokumentų:
  – galimybių pasą (t.y. turi būti pasiskiepiję ar persirgę Covid);
  – ES skaitmeninį Covid sertifikatą;
  – neigiamą PGR testo rezultatą, darytą ne vėliau kaip prieš 2 paras.
  Šie reikalavimai gali keistis, priimant Vyriausybei sprendimus dėl Covid situacijos Lietuvoje.
 • Už sveikatą ir kitas pasekmes bėgimo metu bei pasibaigus jam dalyviai atsako patys.
 • Vaikai iki 16 metų, jei kartu su jais bėgime nedalyvauja nors vienas iš tėvų, privalo turėti raštišką tėvų sutikimą, kuriame pažymėta, kad leidžia savo vaikui dalyvauti bėgime.
 • Už nepilnamečių ir mokyklinio amžiaus vaikų sveikatą ir elgesį kelionės ir bėgimo metu atsako mokytojai, treneriai, tėvai ar kiti, įgalioti lydėti mokinius į šį pagarbos bėgimą, asmenys. Moksleiviai turi pateikti raštiškas paraiškas su gydytojų vizomis ir mokyklos vadovų parašais.
  Prieš startą ir po finišo bėgimo dalyviai turi dėvėti apsaugines kaukes. Bėgimo metu kaukę dėvėti neprivaloma.

 

IV. Vadovavimas ir vykdymas

 • Bėgimą organizuoja ir vykdo Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene.
 • Bėgimą remia partneriai: Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Tautinis Olimpinis komitetas, Vilniaus apskrities policija.
 • Bėgimui vadovauja iš renginio organizatorių, rėmėjų ir partnerių atstovų sudarytas Organizacinis komitetas.

 

V. Apdovanojimas

 • Šis pagarbos bėgimas – ne varžybinis, jame nugalėtojai ir prizininkai neišaiškinami.
 • Tačiau renginio organizatoriai ir rėmėjai įsteigia nominacijas gausiausiai bėgime dalyvavusiems trims kolektyvams (pačiam gausiausiam kolektyvui, gausiausiam sporto klubui ir gausiausiai mokyklos komandai) bei gausiausiai Vilniaus miesto įmonei.
 • Be to, 9000 dalyvių, sėkmingai įveikusių numatytą nuotolį, bus įteiktas atminimo medalis.
 • Bėgimo nominacijų įteikimas prasidės 13:10 val. šalia finišo vietos.

 

VI. Dalyvių priėmimo sąlygos

Tradicinio tarptautinio pagarbos bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“ organizatoriai ir rėmėjai apmoka reklamos ir informacijos, transporto (bėgikų rūbų pervežimui), gėlių pirkimo, starto ir finišo vietų radiofikavimo, kelių policijos palydos bėgimo metu, greitosios medicinos pagalbos, prizų, medalių, teisėjavimo, arbatos, bandelių, kanceliarinių reikmenų ir kitas su šiuo bėgimu susijusias išlaidas.

Kelionės, mitybos ir nakvynės išlaidas apmoka į šį pagarbos bėgimo renginį savo atstovus siuntusi organizacija arba šias išlaidas bėgimo dalyviai apmoka patys ar jų rėmėjai.

PASTABA:
Nuo 10:40 val. Karių kapų gatvėje stovės 2 autobusai (Nr. 1 ir Nr. 2), kurie perveš dalyvių paliktus rūbus į finišo vietą. Nuo starto vietos autobusai išvažiuos 11:40 val. ir lauks finišo vietoje iki 13:40 val.

Smulkesnė informacija teikiama tel. +370-686-22292 arba el. paštu vidmantas@lbma.lt