TVIRTINU: SUDERINTA:
Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubo „Vėtra“ pirmininkas
Zenonas Balčiauskas
2019 m.                        mėn.       d.
Pasvalio sporto mokyklos direktorė
Eugenija Butrimienė
2019 m.                    mėn.         d.

TRADICINIO PAGARBOS  BĖGIMO
„IŠĖJUSIEMS ANAPILIN ATMINTI“

N U O S T A T A I

 

TIKSLAS

  1. Pagerbti visus bėgimo mėgėjus, išėjusius Anapilin.
  2. Skatinti, kad visų bėgimą kultivuojančių klubų atstovai bei  kiti mūsų šalies gyventojai gausiai dalyvautų šiame pagarbos bėgime.
  3. Populiarinti bėgimą, kaip vieną iš efektyviausių ir prieinamiausių sveikatingumo priemonių šalies gyventojų tarpe.

 

LAIKAS IR VIETA

Bėgimas vyks 2019 m. lapkričio mėn. 9 d. Pasvalio miesto parke.

Dalyvių registracija:

  1. Išankstinė interneto svetainėje: www.lbma.lt/registracija iki 2019-11-08 22:00 val.
  2. Varžybų dieną registracija nevyks.
  3. Startas visiems Pasvalio miesto parko stadione – 12 val.

DALYVIAI

Bėgime gali dalyvauti visi norintys, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose, bei savo parašu patvirtinę, kad už sveikatą ir visas pasekmes varžybų metu atsako patys. Ikimokyklinio amžiaus vaikai, jeigu kartu su jais nėra bent vieno iš tėvų, privalo turėti raštišką tėvų sutikimą, kuriame nurodo, kad leidžia savo vaikui dalyvauti bėgimo varžybose. Už moksleivių elgesį kelionės ir varžybų metu atsako mokytojai, tėvai, treneriai arba kiti juos lydintys asmenys. Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis patvirtina, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

VARŽYBŲ PROGRAMA

Moterims 18 m. ir vyresnėms – bėgimo nuotolis – 8 km;
Vyrams – 18 m. ir vyresniems – bėgimo nuotolis – 12 km;
Mergaitėms 17 – 14 m. – bėgimo nuotolis – 4 km;
Berniukams 17 – 14 m. – bėgimo nuotolis – 4 km;
Vaikams 10 – 13 m. – bėgimo nuotolis – 1 km;
Vaikams 9 m. ir jaunesniems – bėgimo nuotolis – 1 km;

Kadangi šis bėgimas yra pagarbos bėgimas, todėl nebus apdovanojami distancijų nugalėtojai bei prizininkai, tačiau bus nustatomos vietos ir fiksuojami laikai.

VARŽYBŲ RENGĖJAI IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

Bėgimą organizuoja ir rengia Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas „Vėtra“ kartu su Pasvalio sporto mokykla ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija. Kelionės, mitybos ir nakvynės išlaidas apmoka dalyvius į šias varžybas siunčianti organizacija, rėmėjai arba visas išlaidas apmoka patys dalyviai.

Po bėgimo bus galima nusiprausti dušuose prie stadiono arba išsimaudyti Pasvalio sporto mokyklos baseine. Baseinas mokamas.

Papildomos informacijos teirautis tel. +370 614 61285 (Zenonas Balčiauskas)