TVIRTINU:
Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos
gyvensenos klubo „Vėtra“ pirmininkas
Zenonas Balčiauskas
2019 m. rugpjūčio 12 d.

PASVALIO MIESTO GIMTADIENIO ŠVENTINIO BĖGIMO NUOSTATAI

BENDROJI DALIS
Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas ,,Vėtra“ rengia Pasvalio miesto gimtadienio šventinį bėgimą.

 

TIKSLAS

Populiarinti bėgimo sportą, kaip vieną iš efektyviausių sveikatingumo priemonių Pasvalio rajono vaikų, moksleivių, jaunimo ir suaugusiųjų tarpe, pritraukiant į renginį bėgimo mėgėjus iš visos Lietuvos.

 

UŽDAVINIAI

Organizuoti reprezentacinį bėgimą Pasvalio miesto lankomomis vietomis, skatinantį Pasvalio miesto ir rajono gyventojų aktyvumą.

Skatinti visos Lietuvos gyventojus, bėgikų bendruomenę aktyviai susipažinti su Pasvalio kraštu, Pasvalio miesto istorinėmis vietomis.

Ugdyti jaunimo ištvermę ir skatinti jų savanoriškumą bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis.

 

LAIKAS IR VIETA
Bėgimas numatomas 2019 m. rugsėjo mėn. 21 d. Pasvalio mieste.
Startas – miesto centre, Vytauto Didžiojo aikštėje, prie Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios.
Šventinis bėgimas Pasvalio mieste organizuojamas Pasvalio miesto gimtadienio paminėjimo dienomis.

Preliminarus varžybų tvarkaraštis:

 • Numerių užsiregistravusiems dalyviams atsiėmimas 9:00-10:30 val.
 • Varžybų atidarymas 10:00 val.
 • Masinė mankšta 10:15 val.
 • Vaikų bėgimo startas (800 metrų) 10:30 val.
 • 3.3 km ir 10 km bėgimų startas –11:00 val.
 • Apdovanojimai ~12:30 val.

 

AMŽIAUS GRUPĖS
800 m bėgimo (1 ratas – 800 metrų) amžiaus grupės:

Mergaitės Berniukai
800M (mergaitės) – 2009 m. ir jaunesnės 800V (berniukai) – 2009 m. ir jaunesni

3.3 km bėgimo (1 ratas – 3300 metrų) amžiaus grupės:

Merginos Vaikinai
3000M14 (mergaitės) – 2008 m. g. – 2005 m. g. 3000V14 (berniukai) – 2008 m. g – 2005 m. g.
3000M18 (mergaitės) – 2004 m. g. – 2001 m. g. 3000V18 (berniukai) – 2004 m. g – 2001 m. g.
3000MOT (moterys) – 2000 m.g. ir vyresnės 3000VYR (vyrai) – 2000 m.g. ir vyresni

10 km bėgimo (3 ratai) amžiaus grupės:

Moterys Vyrai
10M19 (merginos, moterys) – 2000 m. g. ir jaunesnės. 10V19 (vaikinai, vyrai) – 2000 m. g .ir jaunesni.
10M20 (moterys) – 1999 m. g. – 1990 m. g. 10V20 (vyrai) – 1999 m. g. – 1990 m. g.
10M30 (moterys) – 1989 m. g. – 1980 m. g. 10V30 (vyrai) – 1989 m. g. – 1980 m. g.
10M40 (moterys) – 1979 m. g. – 1970 m. g. 10V40 (vyrai) – 1979 m. g. – 1970 m. g.
10M50 (moterys) – 1969 m. g. – 1960 m. g. 10V50 (vyrai) – 1969 m. g. – 1960 m. g.
10M60 (moterys) – 1959 m. g. ir vyresnės. 10V60 (vyrai) – 1959 m. g. ir vyresni

 

APDOVANOJIMAS

Visi dalyviai, įveikę distanciją, apdovanojami atminimo medaliais.

Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai apdovanojami medaliais ir esant galimybei prizais.

10 km trasą greičiausiai įveikę vyras ir moteris apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais.

Bus apdovanojami jauniausias ir vyriausias dalyviai, gausiausia komanda.

Rėmėjų nuožiūra gali būti  įsteigti specialūs prizai.

Varžybų nuostatai, užsiregistravusiųjų bėgikų sąrašas ir rezultatai bus skelbiami internetiniame puslapyje: www.lbma.lt

Bėgimo trasoje bus dalinamas vanduo, visi bėgimo dalyviai bus vaišinami saldžiais užkandžiais.

 

DALYVIAI
Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su renginio nuostatais ir tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia.

Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą ir jį pateikti jeigu varžybų organizatoriams kiltų abejonių dėl asmens tapatybės.

Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis patvirtina, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

Nepilnamečiai visų distancijų bėgimų dalyviai numerių atsiėmimo metu privalo turėti atspausdintą bei vieno iš tėvų arba globėjų pasirašytą sutikimą.

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka dalyviui.

 

REGISTRACIJA
Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti distanciją, teisingai nurodyti savo vardą ir pavardę (lietuviškomis raidėmis), gimimo datą, klubą ar miestą, kuriam atstovauja, sumokėti nurodytą mokestį.

 • Išankstinė registracija interneto svetainėje: www.lbma.lt/registracija/pasvalys  iki 2018-09-19  23 val.  suaugusiems 5 eur., vaikams (iki 18 metų) nemokamai.
 • Varžybų dieną registracija nevyks
 •  Dalyvio starto mokestis mokamas pavedimu į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos sąskaitą:
  Gavėjas – Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija
  A/s Nr. – LT67 7044 0600 0795 7548
  Bankas – AB SEB bankas, banko kodas 70440 (Mokėjimo paskirtyje nurodyti: varžybų pavadinimą ir vardą bei pavardę (jei mokama už kitus asmenis).
  Komandos gali būti registruojamos pagal paraišką, ją atsiuntus el.p. begimoklubasvetra@gmail.com arba registracijos lange nurodytu el. paštu.

Užsiregistravus, bet nesumokėjus dalyvio mokesčio iki paskutinės registracijos dienos, registracija anuliuojama.

Registruotis į bet kurią rungtį galima TIK SAVO VARDU. Vėliau savo registracijos perleisti negalima. Savo numerį perduoti kitam dalyviui DRAUDŽIAMA. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

 

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

Išsamesnė informacija teikiama el.p. begimoklubasvetra@gmail.com

Organizatoriai – Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas ,,Vėtra“ nariai:

 • Klubo pirmininkas Zenonas Balčiauskas, tel. 8 614-61285
 • Jurgita Packevičienė, tel. 8 615 28847
 • Arūnas Jankauskas, tel. 8 687 56445

Renginys bus organizuojamas bendradarbiaujant su Lietuvos bėgimo mėgėju asociacija, Pasvalio rajono savivaldybe.  Prie renginio taip pat prisideda Panevėžio apskrities Pasvalio rajono policijos komisariatas, Šaulių Sąjunga, Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras,  savanoriai, renginio rėmėjai.