PASVALIO RAJONO MOKYKLŲ KROSO VARŽYBŲ POLICIJOS TAUREI LAIMĖTI NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Varžybas organizuoja Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatas ir Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius.

1.2. Varžybose kviečiamos dalyvauti visos Pasvalio rajono bendrojo lavinimo mokyklos.

II. TIKSLAS

2.1. Pasvalio rajono mokinių kroso varžybos policijos taurei laimėti organizuojamos siekiant paminėti artėjančią policijos „Angelų sargų“ dieną, palaikant rugsėjo 16–22 d. vykdomas „Europos judumo“ savaitės iniciatyvas ir Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuojamas „Saugaus eismo dienas“, rugsėjo 20-ąją skelbiamą „Europos dieną be žuvusiųjų keliuose“.

III. PROGRAMA

3.1. Varžybos įvyks 2023 rugsėjo 20 d. Pasvalio kultūros ir poilsio parko stadione. Komandų registracija ir rungtynių pradžia 10 val.

3.2. Komandų vadovai, atvykę į varžybas, varžybų vyr. teisėjui pateikia mokyklos direktoriaus patvirtintą ir gydytojo vizuotą paraišką.

3.3. Kroso varžybose kviečiami dalyvauti visi Pasvalio rajono bendrojo lavinimo mokyklų, 1-12 klasių, mokiniai. Varžybos vyks pagal amžiaus grupes:

1-2 klasės:      mergaitės – 400 m,     berniukai – 400 m;

3-4 klasės:      mergaitės – 400 m,     berniukai – 400 m;

5-6 klasės:      mergaitės – 400 m,     berniukai – 400 m;

7-8 klasės:      mergaitės – 400 m,     berniukai – 800 m;

9-10 klasės:    mergaitės – 800 m,     berniukai – 1200 m;

11-12 klasės: mergaitės – 800 m,     berniukai – 1200 m.

 

IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS

4. Dalyviai privalo turėti gydytojo leidimus arba paraiškas su gydytojo viza arba už savo sveikatą varžybų metu atsako patys, tai patvirtina registravimosi metu susipažindami su nuostatais. Už vaikų ir jaunimo iki 18 metų sveikatą atsakingi juos lydintys asmenys.

4.1. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

4.2. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kt. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

4.3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda (išskyrus neįgaliuosius). Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.

4.4. Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją.

4.5. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

4.6. Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Visi varžybų dalyviai apdovanojami atšvaitais.
Atskirų grupių I, II, III vietų nugalėtojai bus apdovanojami  simbolinėmis dovanėlėmis ir medaliais.
Atskirų grupių I vietų nugalėtojams bus įteiktos policijos taurės.
Komandų registracija vyks iki 2023-09-19.
Platesnė informacija elektroniniu adresu
jurgita.packeviciene@policija.lt, telefonu +370 615 28847.
Varžybų organizatoriai, esant reikalui, pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.

___________________________________________________