TVIRTINU:
Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos
gyvensenos klubo „Vėtra“ pirmininkas
Zenonas Balčiauskas
2018 m.

PASVALIO MIESTO GIMTADIENIO ŠVENTINIO BĖGIMO NUOSTATAI

BENDROJI DALIS
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas ,,Vėtra“ rengia Pasvalio miesto gimtadienio šventinį bėgimą.

TIKSLAS
Populiarinti bėgimo sportą, kaip vieną iš efektyviausių sveikatingumo priemonių Pasvalio rajono vaikų, moksleivių, jaunimo ir suaugusiųjų tarpe, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir Pasvalio miesto gimtadieniui.
Skatinti Pasvalio miesto ir rajono gyventojų aktyvumą.
Ugdyti jaunimo ištvermę ir skiepyti pilietinę pagarbą Lietuvos valstybei.

UŽDAVINIAI
Organizuoti renginį Pasvalio rajono gyventojams, aktyviai leisti laisvalaikį.
Skatinti visos Lietuvos gyventojus, bėgikų bendruomenę aktyviai susipažinti su Pasvalio kraštu, Pasvalio miesto istorinėmis vietomis.
Organizuoti reprezentacinį bėgimą Pasvalio miesto lankomomis vietomis.

LAIKAS IR VIETA
Bėgimas numatomas 2018 m. rugsėjo mėn. 15 d. Pasvalio mieste.
Startas – miesto centre, Vytauto Didžiojo aikštėje, prie Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios:
• 800 m VAIKŲ BĖGIMAS (bėgimas vyks Nepriklausomybės gatve nuo pagrindinio starto 400 m ir atgal)
• 3.43 km JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ BĖGIMAS (bėgimas vyks iš miesto centro per Svalios parką į miesto centrą, 1 ratas)
• 10.29 km SUAUGUSIŲJŲ IR VETERANŲ BĖGIMAS. (bėgimas vyks iš miesto centro per Svalios parką į Senąjį miesto parką ir atgal (2 ratai)
Šventinis bėgimas Pasvalio mieste organizuojamas Pasvalio miesto gimtadienio paminėjimo dienomis ir skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.
Dalyviai kviečiami pasipuošti šventine atributika.

Preliminarus varžybų tvarkaraštis:

 • Varžybų atidarymas 10:00 val.
 • Masinė mankšta 10:15 val.
 • Vaikų bėgimo startas (800 metrų) 10:30 val.
 • 3 km ir 10 km bėgimų startas –11:00 val.
 • Apdovanojimai – ~12:00 val.

AMŽIAUS GRUPĖS
800 m bėgimo (1 ratas – 800 metrų) amžiaus grupės:

Mergaitės Berniukai
800M6 (mergaitės) – 2012 m. g. ir jaunesnės. 800V6 (berniukai) – 2012 m. g. ir jaunesni.
800M8 (mergaitės) – 2010 m. g. – 2011 m. g. 800V8 (berniukai) – 2010 m. g. – 2011 m. g.
800M10 (mergaitės) – 2008 m. g. – 2009 m. g. 800V10 (berniukai) – 2008 m. – 2009 m. g.

3 km bėgimo (1 ratas – 3000 metrų) amžiaus grupės:

Merginos Vaikinai
3000M12 (mergaitės) – 2006 m. g. – 2007 m. g. 3000V12 (berniukai) – 2006 m. g – 2007 m. g.
3000M14 (mergaitės) – 2004 m. g. – 2005 m. g. 3000V14 (berniukai) – 2004 m. g. – 2005 m. g.
3000M16 (merginos) – 2003 m. g. – 2002 m. g. 3000V16 (vaikinai) – 2003 m. g. – 2002 m. g.
Moterys Vyrai
3000MOT (moterys) – 1979 m. g. ir jaunesnės. 3000VYR (vyrai) –  1979 m. g. ir jaunesni.
3000M-VET (moterys) – 1978 m. g. ir vyresnės. 3000V-VET (vyrai) – 1978 m. g. ir vyresni.

10 km bėgimo (2 ratai) amžiaus grupės:

Moterys Vyrai
10M19 (merginos, moterys) – 1999 m. g. ir jaunesnės. 10V19 (vaikinai, vyrai) – 1999 m. g .ir jaunesni.
10M20 (moterys) – 1998 m. g. – 1989 m. g. 10V20 (vyrai) – 1998 m. g. – 1989 m. g.
10M30 (moterys) – 1988 m. g. – 1979 m. g. 10V30 (vyrai) – 1988 m. g. – 1979 m. g.
10M40 (moterys) – 1978 m. g. – 1969 m. g. 10V40 (vyrai) – 1978 m. g. – 1969 m. g.
10M50 (moterys) – 1968 m. g. ir vyresnės. 10V50 (vyrai) – 1968 m. g. ir vyresni

APDOVANOJIMAS
Visi dalyviai, įveikę distanciją, apdovanojami atminimo medaliais.
Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai apdovanojami medaliais ir prizais.
Trys greičiausi vyrai ir moterys apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais.
Bus apdovanojami jauniausias ir vyriausias dalyviai, gausiausia komanda.
Rėmėjų nuožiūra gali būti įsteigti specialūs prizai.
Varžybų nuostatai, užsiregistravusiųjų bėgikų sąrašas ir rezultatai bus skelbiami internetiniame puslapyje: www.lbma.lt.
Dalyviai persirengti galės Pasvalio kultūros centre (Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys).
Visi bėgimo dalyviai bus vaišinami karšta arbata ir koše.

DALYVIAI
Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su renginio nuostatais ir tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia.
Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą ir jį pateikti jeigu varžybų organizatoriams kiltų abejonių dėl asmens tapatybės.
Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis patvirtina, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
Nepilnamečiai visų distancijų bėgimų dalyviai numerių atsiėmimo metu privalo turėti atspausdintą bei vieno iš tėvų arba globėjų pasirašytą sutikimą.
Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka dalyviui.

REGISTRACIJA
Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti distanciją, teisingai nurodyti savo vardą ir pavardę (lietuviškomis raidėmis), gimimo datą, klubą ar miestą, kuriam atstovauja, sumokėti nurodytą mokestį.

 • Išankstinė registracija interneto svetainėje: www.lbma.lt/registracija
 • Išankstinė registracija iki 2018-09-11 22 val. suaugusiems 4 eur., vaikams 1 eur.
 • Registruojantis nuo 2018-09-11 iki 2018-09-14 22 val. suaugusiems 6 eur., vaikams 2 eur.
 • Užsiregistravus dalyvio mokestis pervedamas į sąskaitą VšĮ Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas ,,Vėtra” LT977300010002556782.
 • Vaikams iki 7 metų registracija nemokama.

Mokesčiai už registraciją bus skiriami varžybų bėgimo numerių įsigijimui ir kitoms bėgimo organizavimo išlaidoms.

 • Varžybų dieną registracija ribota.

Užsiregistravus, bet nesumokėjus dalyvio mokesčio iki renginio dienos, registracija anuliuojama.

Registruotis į bet kurią rungtį galima TIK SAVO VARDU. Vėliau savo registracijos perleisti negalima. Savo numerį perduoti kitam dalyviui DRAUDŽIAMA. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

Bėgimo dieną numeriai ir laiko matavimo davikliai bus išduodami Pasvalio miesto centre, prie šv. Jono Krikštytojo bažnyčios nuo 9.30 val. iki 10.30 val.

Numeris ir laiko matavimo fiksatorius lieka atminimui.

Varžybose nemokamai galės dalyvauti, bėgti visi norintys ir be registracijos, netrukdantys bėgti kitiems bėgimo dalyviams tik tuomet jų bėgimo rezultatai nefiksuojami, be registracijos atminimo medaliai ar kiti prizai neskiriami.

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS.
Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

Išsamesnė informacija teikiama:

Organizatoriai Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas ,,Vėtra“ nariai:
Jurgita Packevičienė, tel. 8 615 28847, el. p. packev@gmail.com
Arūnas Jankauskas, tel. 8 687 56445, el. p. arunas.jank@gmail.com

Klubo pirmininkas Zenonas Balčiauskas, tel. 8 614-61285, el.p. etilamaz@gmail.com

Renginys bus organizuojamas bendradarbiaujant su Lietuvos bėgimo mėgėju asociacija, Pasvalio rajono savivaldybe, Panevėžio apskrities Pasvalio rajono policijos komisariatu, Šaulių Sąjunga, Visuomenės sveikatos biuru, savanoriais, renginio rėmėjais.