Startas: Žemaitės – Avižonio g. sankryžoje prie bažnyčios

3,3 km – 1 ratas
10 km – 3 ratai