PANDĖLIUI 432

„ŽOLINĖS BĖGIMAS – 2023“
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
Pandėlio bendruomenė, prisidedant Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijai, organizuoja penktąjį „ŽOLINĖS BĖGIMĄ – 2023“.

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Skatinti susidomėjimą sporto renginiais ir sportuoti.
 2. Viešinti renginį ir gausinant masinių renginių kiekį, garsinti Pandėlio miestelį.
 3. Į varžybas sukviesti bėgimo mėgėjus ir profesionalus.
 4. Populiarinti ir skatinti bėgimą stadione.
 5. Išaiškinti pajėgiausius bėgikus.

 

III. NUOTOLIAI

 1. 400 m stadione.
 2. 1000 m stadione.
 3. 4 po 800 m estafetinis bėgimas stadione.
 4. 4 po 400 m estafetinis bėgimas stadione.
 5. 3000 m stadione.

 

IV. LAIKAS IR VIETA

 • Pandėlys, Rokiškio raj., 2023 metų rugpjūčio 15 d., Pandėlio gimnazijos stadionas.
 • Startas – 13.00 val.

 

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi bėgimo mėgėjai ir profesionalai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti varžybose, o taip pat išankstinėje registracijoje pažymėję, kad sutinka su renginio nuostatais ir patvirtina, jog už sveikatą ir visas su sveikata susijusias pasekmes bėgimo varžybų metu atsako patys.
 2. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, prisiima visą su dalyvavimu jose susijusią (įskaitant sveikatos sutrikimus) riziką.
 3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai, treneriai.
 4. Dalyviai, užsiregistravę į varžybas,  savaime sutinka, kad organizatoriai jų metu padarytas nuotraukas ir filmuotą medžiagą gali be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 5. Varžybų dalyvių amžiaus grupės 3000 m:
  – Iki 18 m. (gim. 2005 m. ir jaunesni). Nugalėtojai nustatomi pagal pasiektus geriausius rezultatus;
  – Iki 35 m. (gim. 1988 m. ir jaunesni). Nugalėtojai nustatomi pagal pasiektus geriausius rezultatus;
  – 36-60 m. (gim. 1987-1964 m.) pagal LAF nustatytus koeficientus;
  – 60+ (gim. 1963 m. ir vyresni) pagal LAF nustatytus koeficientus.
 6. Varžybų dalyvių amžiaus grupės 1000 m:
  gimę 2010-2012 m.
 7. Varžybų dalyvių amžiaus grupės 400 m:
  gimę 2013 m. ir jaunesni.
 8. Estafetėje (4x 800) m dalyvauja vienas kitos lyties dalyvis. Amžius neribojamas.
 9. Estafetėje (4x 400) m dalyvauja 2010 ir jaunesni dalyviai.

 

VI. APDOVANOJIMAI

 • Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami išskirtiniais Lietuvos Bėgimo Mėgėjų asociacijos medaliais, vertingomis dovanomis.
 • Specialūs piniginiai prizai 2023m.
 • – 100 Eur greičiausiam varžybų dalyviui(lytis nesvarbu) 3000m, 
 • – Trys greičiausi 3000m. bėgikai ir bėgikės (pritaikius amžiaus koeficientą)

 

VII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. 3000 m – 10 Eur.
 2. Estafetė 4 x 800 m – 20 Eur.
 3. 400 m ir 1000 m mokesčio nėra.
 4. Varžybų dieną registracija vykdoma tik į 400 m ir 1000 m bėgimus, registracija į kitus bėgimus varžybų dieną nevykdoma.
  Organizatoriai gali nuspręsti registraciją pratęsti.
 5. Dalyvio starto mokestis mokamas pavedimu į šią sąskaitą:
  Gavėjas – Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija
  A/s Nr. – LT67 7044 0600 0795 7548
  Bankas – AB SEB bankas, banko kodas 70440
  Pavedimo paskirtyje būtinai nurodant VARDĄ, PAVARDĘ, GIMIMO DATĄ, NUOTOLĮ (ESTAFETĘ).
 6. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

 

VIII. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai turi užsiregistruoti užpildydami registracijos formą internetu: www.lbma.lt/registracija iki 2023-08-14 d. 23:59 val.
 2. 2. Dalyvių numerius atsiimti varžybų dieną nuo 9:30 iki 11:30 starto vietoje.

 

IX. ZOLINES-BEGIMAS-PROGRAMA-2023-

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų taisykles.
 2. Detalesnė informacija teikiama tel. +370 673 67236 arba el.paštu: rolaandas@yahoo.com.

 

Varžybų organizatoriai