FESTIVALIS „SPORTAS VISIEMS“

LIETUVOS BĖGIMO MĖGĖJŲ ASOCIACIJOS
BĖGIMO RENGINIŲ NUOSTATAI

Palanga, 2019-05-25

I. Tikslas ir uždaviniai

  1. Įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų ir kitų klubų narių, pavienių mūsų šalies gyventojų bei užsieniečių į festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginius. Didinti gyventojų aktyvumą, propaguoti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.
  2. Patikrinti klubų skaitlingumą ir jų narių aktyvumą.
  3. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos (LBMA) juridinius klubus, bei pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.
  4. Bėgimo renginiais papildyti festivalio „Sportas visiems“ programą.

 

II. Laikas ir vieta

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos festivalio „Sportas visiems“ festivalyje bėgimo renginiai vyks 2019 m. gegužės mėn. 25 d. Palangoje.

Dalyviai registruojasi iš anksto interneto svetainėje www.lbma.lt/registracija.
Taip pat registracija vyks ir varžybų dieną 2019 m. gegužės mėn. 25 d. nuo 10:30 val. iki 12:50 val. starto vietoje: Vytauto ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtoje prie restorano „Gabija“.

1 km bėgimo startas – 13:00 val.; 5 km – 13:30 val.; 10 km – 14:20 val.

III. D a l y v i a i

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ vykdomoje programoje bėgimo varžybose gali dalyvauti visi juridiniai šios asociacijos nariai ir kitų bėgimą propaguojančių klubų atstovai bei pavieniai bėgimo mėgėjai, o taip pat visi Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ festivalio dalyviai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Visi bėgimo dalyviai pasiimdami bėgimo dalyvio kortelę savo parašu patvirtina, kad patys prisiima atsakomybę dėl galimų sveikatos problemų varžybų metu. Vaikai iki 12 metų, jeigu su jais kartu nedalyvauja tėvai, privalo turėti nors vieno iš jų raštišką sutikimą, patvirtintą parašu, jog jie leidžia savo vaikui dalyvauti varžybose ir už tai prisiima visapusišką atsakomybę.

IV. Programa ir komandinė įskaita

Šios bėgimo varžybos yra įtrauktos į 2019 m. LBMA tarpklubinės bėgimo taurės turnyrą (3 etapas). Kiekvienas klubo narys turi teisę dalyvauti visų nuotolių bėgimuose: 1 km; 5 km ir 10 km. Tokiu būdu kiekvienas bėgimo mėgėjų ar kito klubo narys, sėkmingai baigęs nuotolį, pelnys savo komandai įskaitinius taškus, kurie skiriami už iškovotą vietą tame nuotolyje, skaičiuojant kartu moterų ir vyrų rezultatus. Taškai skaičiuojami vadovaujantis 2019 m. LBMA tarpklubinės bėgimo taurės nuostatais.

 

V. Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas

Nugalėtojai ir prizininkai bus nustatomi kiekviename nuotolyje tarp vyrų ir moterų pagal numatytas amžiaus grupes.
Taip pat bus apdovanoti trys gausiausiai varžybose dalyvavę klubai bei vyriausias ir jauniausias varžybų dalyviai.

Varžybų dalyviai rungtyniauja pagal šias amžiaus grupes:

Grupės Gimimo metai Distancija
Vyrai Moterys
Berniukai V-1 Mergaitės M-1 2007 m. ir jaunesni 1 km
Jaunučiai V-2 Jaunutės M-2 2006; 2005; 2004 5 km
Jauniai V-3 Jaunės M-3 2003; 2002; 2001 5 km
Pajėgiausieji V-4 Pajėgiausios M-4 2000; 1999; 1998; 1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989 10 km
Suaugę V-5 Suaugę M-5 1988; 1987; 1986; 1985; 1984; 1983; 1982; 1981; 1980; 1979 10 km
Suaugę V-6 Suaugę M-6 1978′ 1977; 1976; 1975; 1974; 1973; 1972; 1971; 1970; 1969 10 km
Veteranai V-7 Veteranės M-7 1968; 1967; 1966; 1965; 1964; 1963; 1962; 1961; 1960; 1959 10 km
Senjorai V-8 Senjorės M-8 1958; 1957; 1956; 1955; 1954; 1953; 1952; 1951; 1950; 1949 10 km
Senjorai V-9 Senjorės M-9 1948 m. ir vyresni 5 km

 

VI. Apdovanojimas

Amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami medaliais bei atminimo suvenyrais, antrų ir trečių vietų laimėtojai – medaliais.

Trys gausiausiai varžybose dalyvavę klubai bus apdovanoti taurėmis.

Taip pat specialias prizais bus apdovanoti vyriausias bei jauniausias varžybų dalyviai.

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas vyks starto/finišo vietoje pasibaigus rungtims (numatoma pradžia apie 15:30 val.)

VII. Dalyvių priėmimo sąlygos

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ apmoka reklamos ir informacijos, nuostatų paruošimo, dalyvių kortelių (numerių) gamybos, visų nuotolių trasos paruošimo, dalyvių registracijos, bėgimo varžybų vykdymo, teisėjavimo, bazės nuomos, medicininio aptarnavimo, starto ir finišo vietos įgarsinimo, apdovanojimo ir kitas su bėgimo varžybomis susijusias išlaidas.

Dalyvių kelionės, maitinimo bei nakvynės išlaidas apmoka dalyvius į bėgimo varžybas komandiruojanti organizacija arba šias išlaidas dengia patys bėgimo varžybų dalyviai.

Registracijos metu visi festivalio „Sportas visiems“ dalyviai privalės sumokėti dalyvio mokestį – 2 Eur.