BĖGIMAS „PAKRUOJO DVARO TAKAIS – 2019“
LBMA tarpklubinės taurės X etapas
 NUOSTATAI

  1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1  Plėtoti kūno kultūrą ir populiarinti bėgimą.

1.2  Nustatyti pajėgiausius „Pakruojo dvaro takais – 2019“ bėgimo dalyvius.

1.3  Populiarinti lengvąją atletiką moksleivių tarpe.

1.4  Pristatyti Pakruojo dvaro ansamblį visuomenei.

 

  1. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

2.1 Varžybos vyks Pakruojo dvare 2019 m. lapkričio 10 d.

2.2 Dalyvių registracija nuo 9:00 val. iki 11:30 val. Varžybų pradžia 11:30 val.

 

  1. ORGANIZATORIAI

3.1 Bėgimo mėgėjų klubas „Vėjas“, Pakruojo rajono sporto centras, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 

  1. DALYVIAI

4.1 Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę savo parašu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų.

10 km (4 ratai)
Vyrai Moterys
V70 – 1949 m. g. ir vyresni M70 – 1949 m. g. ir vyresnės
V60 – 1950 – 1959 m. g. M60 – 1950 – 1959 m. g.
V50 – 1960 – 1969 m. g. M50 – 1960 – 1969 m. g.
V40 – 1970 – 1979 m. g. M40 – 1970 – 1979 m. g.
VE – 1980 – 2000 m. g. ME – 1980 – 2000 m. g.
V18 – 2001 m. g. ir jaunesni M18 – 2001 m. g. ir jaunesnės
. .
2,5 km (1 ratas)
Vaikinai Merginos
VB – 2001 m.g. ir vyresni MB – 2001 m.g. ir vyresnės
V17 – 2002 – 2003 m. g. M17 – 2002 – 2003 m. g.
V15 – 2004 – 2005 m. g. M15 – 2004 – 2005 m. g.
. .
1 km
Berniukai Mergaitės
V13 – 2006 – 2007 m.g. M13 – 2006 – 2007 m. g.
V11 – 2008 – 2009 m.g. M11 – 2008 – 2009 m. g.
. .
0,5 km
V9 – 2010 – 2011 m. g. M9 – 2010 – 2011 m. g.
V7 – 2012 m. g. ir jaunesni M7 – 2012 m. g. ir jaunesnės
  1. REGISTRACIJA

5.1 Išankstinė registracija vykdoma iki š. m. lapkričio 8 d. 23:59 val. internetinėje svetainėje www.lbma.lt

5.2 Starto mokestis sumokamas iki š. m. lapkričio 8 d. 23:59 val.:

– suaugusiems:

iki lapkričio 01 d. – 5 Eur;
nuo lapkričio 2 iki 8 d. – 8 Eur;
varžybų dieną, lapkričio 10 d.- 10 Eur;

– moksleiviams (2001 – 2009 m. g.) ir pensininkams:

iki lapkričio 01 d. – 3 Eur;
nuo lapkričio 2 iki 8 d. – 5 Eur;
varžybų dieną, lapkričio 10 d. – 7 Eur;

 – vaikams (2010 m. g. ir jaunesniems):

iki lapkričio 8 d. nemokamai;
varžybų dieną, spalio 6 d. registracija nevykdoma.

5.3 Komandos, grupės ir klubai gali registruotis užpildę komandos paraišką. Paraišką siųsti el.p. info@lbma.lt. Galima sumokėti pavedimu pagal sąskaitą.

5.4 Rekvizitai starto mokesčiui apmokėti:

Gavėjas – Bėgimo mėgėjų klubas „Vėjas“
A/s Nr. –  LT844010045600384274
Bankas –  Luminor Bank AB

 

  1. VARŽYBŲ VYKDYMAS IR PROGRAMA

6.1 Numeriai ir laiko fiksavimo davikliai išduodami lapkričio 10 d. Pakruojo dvare prie centrinių rūmų nuo 9:00 val. iki 11:30 val.

6.2 Numeriai bus išduodami klubų vadovams ir individualiai užsiregistravusiems dalyviams. Neatvykusių dalyvių numeriai anuliuojami, klubų vadovai juos kartu su laiko fiksavimo davikliais privalo grąžinti registracijos vietoje prieš išvykdami į startą.

6.3 Varžybų programa:

11.30 val. – 2,5 km – Merginos ir Vaikinai (visos amžiaus grupės) / 12.30 val. – APDOVANOJIMAS

12.00 val. – 10 km – Moterys ir Vyrai (visos amžiaus grupės) / 14.10 val. – APDOVANOJIMAS

13.00 val. – 500 m. Mergaitės (2012 m.g. ir jaunesnės) / 13.10 val. – APDOVANOJIMAS

13.05 val. – 500 m. Berniukai (2012 m.g. ir jaunesni) / 13.15 val. – APDOVANOJIMAS

13.10 val. – 500 m. Mergaitės (2010 – 2011 m.g.) / 13.20 val. – APDOVANOJIMAS

13.15 val. – 500 m. Berniukai (2010 -2011 m.g.) / 12.25 val. – APDOVANOJIMAS

13.20val. – 1000 m. Mergaitės (2008– 2009 m.g.) / 13.30 val. – APDOVANOJIMAS

13.30val. – 1000 m. Berniukaai (2008 – 2009 m.g.) / 13.40 val. – APDOVANOJIMAS

13.40val. – 1000 m. Mergaitės (2006 – 2007 m.g.) / 13.50 val. – APDOVANOJIMAS

13.50val. – 1000 m. Berniukai (2006 – 2007 m.g.) / 14.00 val. – APDOVANOJIMAS

6.4 Finišavę bėgikai laiko fiksavimo daviklius grąžina tam skirtoje vietoje teisėjams ir gauna proginį atminimo medalį, dalyvio numeris lieka bėgikui.

 

  1. APDOVANOJIMAI

7.1 Absoliutūs 10 km nugalėtojai vyrų ir moterų tarpe apdovanojami taurėmis.

7.2 Amžiaus grupių I-mos, II-tros ir III-čios vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis ir diplomais.

7.3 Vaikų amžiaus grupių bėgančių 0,5 km pirmos vietos nugalėtojas apdovanojamas taure ir diplomu. Antros, trečios vietos prizininkai medaliais ir diplomais

7.4 Apdovanojami jauniausi ir vyriausi bėgikai.

7.5 Bėgikai baigę 10 km, 2.5 km ir 1 km distancijas gauna proginį atminimo medalį. Vaikų grupės dalyviai  baigę 0,5 km gauna dalyvio medalį.

 

  1. PRIĖMIMO SĄLYGOS

8.1 Finišavę bėgikai bus vaišinami bandelėmis ir karšta arbata. Dalyviai taip pat  galės išsimaudyti pirtyje (Statybininkų g. 3, Pakruojis).

 

  1. FINANSAVIMAS

9.1 Dalyvių komandiruotės išlaidas ir startinį mokestį apmoka siunčiančios organizacijos, rėmėjai arba patys bėgimo dalyviai. Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja Pakruojo BMK „Vėjas“, Pakruojo rajono savivaldybė, Pakruojo rajono sporto centras, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.