PATVIRTINTA
Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus
2024 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-206-(1.2)

ŠIAURĖS LIETUVOS MARATONAS – 2024

LBMA tarpklubinės taurės IX etapas

 N U O S T A T A I

Renginys organizuojamas Pakruojo rajono teritorijoje, šiaurinėje Lietuvos dalyje. Pasirinktos bėgimo distancijos, starto, finišo ir pasikeitimo punktai vaizdingose, turistų mėgiamose, vietovėse, kad ne tik žiūrovai, bet ir dalyviai galėtų pasigrožėti bei pažinti šiaurinę Lietuvos dalį. Maratono distanciją dalyviai galės įveikti pasirinktinai asmeniniu arba estafetiniu (komandą sudaro 4 dalyviai) bėgimu, taip pritraukiant dar daugiau dalyvių iš visos Lietuvos.

 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Populiarinti bėgimo kultūrą, didinti gyventojų aktyvumą ir gausinti masinių renginių kiekį šiaurės Lietuvoje.

1.2. Sujungti skirtingo amžiaus, socialinių lygių žmones į visumą siekiant, įsitraukti į aktyvią, sveiką, švietėjišką ir tvarią veiklą.

1.3. Nustatyti pajėgiausius „Šiaurės Lietuvos maratono – 2024“ bėgimo dalyvius.

 

2. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

2.1. Varžybos vyks 2024 m. rugpjūčio 24 d.

2.2. Visų bėgimo distancijų startas ir finišas – Pakruojo miesto parke (Mašioto g., Pakruojis)

2.3. Numerių išdavimas vykdoma nuo 8:00 val. iki 10:00 val.

2.4. Maratono ir estafetinio bėgimo startas nuo 10:50 val.

2.5. Kitų distancijų startas 10:00 val.

 

3. ORGANIZATORIAI

  • 3.1. Pakruojo rajono savivaldybė.
  • Pakruojo rajono sporto centras.
  • Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.
  • Bėgimo mėgėjų klubas „Vėjas“.

 

4. DALYVIAI

4.1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, internetinėje svetainėje www.lbma.lt užpildę registracijos formą ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registracijos metu.
Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to bėgimo organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų.
Už nepilnamečius asmenis atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

4.2. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

4.3. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.