LKSKA „NEMUNAS“ RUDENS KROSO
N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Varžybų tikslas – įtraukti kaimo gyventojus į sporto sąjūdį.

2. Varžybų uždaviniai:

2.1. propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą;

2.2. gerinti bendruomenių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendradarbiavimą;

2.3. skatinti kaimo šeimas sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą, ugdyti sportinį meistriškumą.

 

II. VIETA, LAIKAS, DALYVIAI IR NUOTOLIAI

3. Varžybos vyks 2020 m. spalio 24 d., šeštadienį, Šiaulių rajono Domantų kaime, kaimo turizmo sodyboje „Girelė“ (kelio A12 „Kaliningradas–Ryga“ 7 km nuo Šiaulių link Joniškio).

4. Varžybų programa.

4.1. 12.00 – 700 m startas;

4.2. 12.10 – 2 km startas;

4.3. 12.30 – 8 km startas.

5. Varžybų apdovanojimai ~14:00 val.

6. LKSKA „Nemunas“ rudens krose dalyvauja visi norintys ir užsiregistravę asmenys, pasitikrinę sveikatą arba turintys gydytojo leidimą sportuoti.

7. Už nepilnamečių mokinių sveikatą, elgesį ir kitas pasekmes atsako mokytojai, tėvai ar kiti įgalioti lydėti asmenys.

8. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai.

9. Užpildydami registracijos formą dalyviai prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką, bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

10. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

11. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes bei nuotolius:

Grupė Moterys (gimusios) Vyrai (gimę) Nuotolis
1 2009 m. ir jaunesnės 2009 m. ir jaunesni 700 m
2 2006-2008 m. 2006-2008 m. 2 km
3 2003-2005 m. 2003-2005 m. 2 km
4 1986-2002 m. 1986-2002 m. 8 km
5 1971-1985 m. 1971-1985 m. 8 km
6 1970 m. ir vyresnės 1970 m. ir vyresni 8 km
Galima bėgti ir trumpesnį nuotolį be konkurso.
  1. Rezultatai po finišo bus skelbiami: www.lbma.lt ir www.lkska.lt

 

III. REGISTRACIJA

  1. Išankstinė registracija http://www.lbma.lt/registracija/ iki 2020 m. spalio 23 d. 20:00 val.

13.1. Užsiregistravus iki aukščiau nurodytos datos starto mokestis visiems dalyviams 1 Eur (sumokama starto vietoje);

13.2. Dalyviai, kurie registruojasi į dvi distancijas papildomai moka 1 Eur;

13.3. Registruojantis varžybų dieną (visoms distancijoms) registracijos mokestis – 5 Eur.

  1. Numerių atsiėmimas varžybų dieną nuo 10:30 iki 11:30 val. starto vietoje.
  2. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti nuotolį, nurodyti savo vardą ir pavardę (lietuviškos raidės), gimimo datą, klubą ar miestą, kuriam atstovauja, elektroninį paštą, telefoną ir namų adresą.

 

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

16. Varžybos asmeninės, bėgimo nugalėtojai nustatomi pagal pasiektą geriausią rezultatą.

17. Kiekvienoje amžiaus grupėje 3 geriausi bėgikai apdovanojami medaliais ir prizais. Grupių nugalėtojai – medaliais, taurėmis ir prizais.

18. Dalyviai gaus vienkartinį maitinimo taloną pietums ir įveikę nuotolius, galės papietauti kaimo turizmo sodyboje „Girelė“.

 

V. VARŽYBŲ FINANSAVIMAS

19. Varžybas finansuoja Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“.

 

VI. INFORMACIJA DĖL COVID-19

20. COVID-19 ligos protrūkio valdymo tikslu į varžybas įleidžiami tik dalyviai ir žiūrovai elektroniniu būdų užpildę registracijos formą.

21. Į varžybas nebus įleidžiami asmenys nedėvintys nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės) bei asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus neįgalumą turinčius asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

22. Dalyvių numerių atidavimo vietoje privaloma laikytis ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp dalyvių, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

23. Varžybų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės) leidžiama nedėvėti renginio metu sportuojantiems asmenims bei neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

24. Dalyviai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant privalo palikti varžybų vietą.

25. Varžybose negali dalyvauti asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

 

VII. TAISYKLIŲ KEITIMAS

  1. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.

______________________________________