BĖGIMO „MOLĖTAI BĖGA-2021“
NUOSTATAI

 

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Bėgimas skirtas Molėtų Sporto centro 50-mečio progai paminėti

1.2. Populiarinti bėgimą Molėtų rajone.

1.3. Viešinti renginį, garsinantį Molėtus.

1.4. Išsiaiškinti ir apdovanoti greičiausius bėgikus.

 

2. Varžybų laikas ir vieta

2.1. Bėgimas vyks 2021 m. spalio mėn. 23 d.

2.2. Numerių ir laiko matavimo prietaisų išdavimas – Molėtų sporto arenoje, Ąžuolų g. 10 spalio 23 d. nuo 9:00 iki 11:30 val.

Numerius ir laiko matavimo prietaisus bėgikai pasilieka atminimui.

2.3. Masinė mankšta 11:45 val.

2.4. 9 km, 3 km bėgimų startas – 12:00 val. Molėtų stadione, Ąžuolų g. 10.

2.5.  400 m bėgimo startas 12:10 val. Molėtų stadione, Ąžuolų g. 10.

 

3. Organizatoriai

Bėgimą organizuoja Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 

4. Dalyviai ir trasos

9 km (3 ratai)

Moterys Vyrai
Iki 16 m.(2005 m. g.) Iki 16 m.(2005 m. g.)
17 m. – 40 m.(1981-2004 m. g.) 17 m. – 40 m.(1981-2004 m. g.)
41m. ir vyresnės(1980 m. g.  ir vyresnės)  41m. ir vyresni(1980 m. g.  ir vyresni)

 

3 km (1 ratas)

Moterys Vyrai
Iki 16 m.(2005 m. g.) Iki 16 m.(2005 m. g.)

 

          400 m. bėga visi norintys

 

5. Registracija ir starto mokesčiai

5.1. Išankstinė registracija vyksta internetiniame puslapyje www.lbma.lt/registracija iki 2021 m. spalio 22. d.  12 val.

5.2. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti distanciją, teisingai parašyti savo vardą pavardę (lietuviškos raidės), gimimo metus, klubą ar miestą, kuriam atstovauja ir sumokėti nurodytą mokestį.

5.3. Dalyvio registracijos mokestis:

Registracija iki 2021-10-22 d. 12:00 val. mokamas dalyvio mokestis:

      • Vaikams  – 3 eur;
      • Suaugusiems  – 6 eur;
      • 400 m – nemokamai.

5.4. Dalyvio registracijos mokestis mokamas į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos a/s Nr. LT67 7044 0600 0795 7548, banko kodas 70440, AB SEB bankas.

5.5. Užsiregistravus, bet nesumokėjus starto mokesčio iki 2021-10-22, registracija anuliuojama – bėgime asmuo dalyvauti nebegali.

5.6. Registruotis į bet kurią rungtį galima TIK SAVO VARDU.
Vėliau
savo registracijos perleisti negalima.
Savo numerį perduoti kitam dalyviui DRAUDŽIAMA. Tokiu atveju dalyvis bus diskvalifikuojamas, o rezultatas į varžybų protokolą neįtraukiamas.

5.7. Varžybų nuostatai, užsiregistravusiųjų bėgikų sąrašas ir rezultatai bus skelbiami internetinėje svetainėje: www.lbma.lt

 

6. Apdovanojimas

6.1. Iškilmingas varžybų dalyvių apdovanojimas 14:00 val.

6.2. Visų amžiaus grupių I-os, II-os, III-čios vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis.

6.3. Dalyviai, sėkmingai įveikę pasirinktą distanciją, apdovanojami atminimo medaliais.

 

7. Priėmimo sąlygos

Finišavę dalyviai   galės pasinaudoti dušais Molėtų  sporto arenoje.

 

8. Finansavimas

Dalyvių komandiruotės išlaidas, starto mokesčius apmoka siunčianti organizacija arba susimoka patys dalyviai.
Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja Molėtų rajono savivaldybė, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras bei rėmėjai.

 

 

Varžybų vyr. teisėjas: Vidmantas Dobrovolskas, tel. 8 686 22292, el. p. vidmantas@lbma.lt