BĖGIMO „MOLĖTAI BĖGA-2020“
NUOSTATAI

 

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Bėgimas skirtas Europos sporto savaitei „BeActive Night“.

1.2. Populiarinti bėgimą Molėtų rajone.

1.3. Viešinti renginį, garsinant Molėtus.

1.4. Išsiaiškinti ir apdovanoti greičiausius bėgikus.

 

2. Varžybų laikas ir vieta

2.1. Bėgimas vyks 2020 m. rugsėjo mėn. 26 d.

2.2. Numerių ir laiko matavimo prietaisų išdavimas – Molėtų sporto arenoje, Ąžuolų g. 10 rugsėjo 26 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

2.3. 8 km, 4 km bėgimo startas – 18:00 val. Molėtų universalioje aikštėje, Ąžuolų g. 10.

2.4  500 m bėgimo startas 18:30 val. Molėtų universalioje aikštėje, Ąžuolų g. 10.

 

3. Organizatoriai

Bėgimą organizuoja Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 

4. Dalyviai ir programa

Bėgimas vykdomas 3-juose nuotoliuose: 8 km, 4 km ir 500 m.

8 km bėgimo nuotolio amžiaus grupės:

  • M/V 39 (1981 m. g.  ir jaunesni);
  • M/V 40 (1980 m. g. ir vyresni).

4 km ir 500 m bėgimo nuotoliai į amžiaus grupes neskirstomi.

 

5. Registracija ir starto mokesčiai

5.1. Išankstinė registracija į bėgimą „Molėtai bėga-2020“ vyksta internetiniame puslapyje www.lbma.lt/registracija

5.2. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti distanciją, teisingai parašyti savo vardą pavardę (lietuviškos raidės), gimimo metus, klubą ar miestą, kuriam atstovauja ir sumokėti nurodytą mokestį.

5.3. Dalyvio registracijos mokestis skirstomas į tokius etapus:

Registruojantis iki 2020-09-25 d. 17:00 val. mokamas dalyvio mokestis:

   • Dalyviams  iki 18 metų  – 3 eur;
   • Dalyviams 18 metų ir vyresniems  – 6 eur;
   • 500 m – nemokamai.

Registruojantis varžybų dieną dalyvio starto mokestis:

   • Dalyviams  iki 18 metų  – 4 eur;
   • Dalyviams 18 metų ir vyresniems  – 8 eur.

5.4. Dalyvio registracijos mokestis mokamas į Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro a/s Nr. LT51 4010 0455 0006 0096, banko kodas 40100, Luminor/DNB bankas.

5.5. Užsiregistravus, bet nesumokėjus starto mokesčio iki 2020-09-25, registracija anuliuojama – rungtynėse asmuo dalyvauti nebegali.

5.6. Registruotis į bet kurią rungtį galima TIK SAVO VARDU.
Vėliau
savo registracijos perleisti negalima.
Savo numerį perduoti kitam dalyviui DRAUDŽIAMA. Tokiu atveju dalyvis bus diskvalifikuojamas, o rezultatas į varžybų protokolą neįtraukiamas.

5.7. Varžybų nuostatai, užsiregistravusiųjų bėgikų sąrašas ir rezultatai bus skelbiami internetinėje svetainėje: www.lbma.lt, www.moletusportas.lt.

 

6. Varžybų vykdymas

6.1. Numerių ir laiko matavimo prietaisų išdavimas – Molėtų sporto arenoje, Ąžuolų g. 10 rugsėjo 26 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

6.2. Numerius ir laiko matavimo prietaisus bėgikai pasilieka atminimui.

6.3. Iškilmingas varžybų dalyvių apdovanojimas 19:00 val.

 

7. Apdovanojimas

7.1. Pagrindinės trasos – 8 km moterų ir vyrų grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, rėmėjų prizais.

7.2. 4 km trasos grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, rėmėjų prizais.

7.3. Visi dalyviai, sėkmingai įveikę pasirinktą distanciją, apdovanojami atminimo medaliais..

7.4. LK KASP kariai savanoriai ir PGT pareigūnai apdovanojami atskiromis taurėmis, prizais.

 

8. Priėmimo sąlygos

Dalyviai privalo turėti gydytojo leidimus arba paraiškas su gydytojo viza.
Finišavę dalyviai   galės pasinaudoti dušais Molėtų  sporto arenoje.

 

9. Finansavimas

Dalyvių komandiruotės išlaidas, starto mokesčius apmoka siunčianti organizacija arba susimoka patys dalyviai.
Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja Molėtų rajono savivaldybė, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras bei rėmėjai.

 

Varžybų vyr. teisėjas: Vidmantas Dobrovolskas, tel. 8 686 22292, el. p. vidmantas@lbma.lt