BĖGIMO „MOLĖTAI BĖGA-2023“

N U O S T A T A I

  1. Tikslas ir uždaviniai

– Populiarinti bėgimą Molėtų rajone.

– Išsiaiškinti ir apdovanoti geriausius bėgikus.

– Viešinti renginį, garsinanti Molėtus.

 

  1. Organizatoriai

– Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 

  1. Varžybų laikas ir vieta

– Bėgimas vyks 2023 m. spalio 7 d. Startas 12:00 val. Molėtų stadione (Ąžuolų g.10, Molėtai).

– nuo 10:00 iki 11:00 val. numerių ir laiko matavimo prietaisų išdavimas Molėtų sporto arenoje, (Ąžuolų g.10, Molėtai).

 

  1. Dalyviai ir programa

– Bėgimas vykdomas 8 km, 2,5 km bėgimo nuotolio amžiaus grupės:

Moterys / Vyrai nuo 19 m. iki 39 m; (2004-1984 m. g.)

Moterys / Vyrai nuo 40 m. iki 50 m.; (1983-1973 m. g.)

Moterys / Vyrai nuo 51 m. ir vyresni; (1972 m. g. ir vyr.)

– 2,5 km mergaitės/Berniukai (2005 m. g. ir jaunesni)

– 400 m bėgimas. Amžiaus ribojimo nėra.

 

  1. Registracija ir starto mokesčiai

– Išankstinė registracija vyksta internetiniame puslapyje www.lbma.lt/registracija iki 2023-10-05 d. 17 val. 00 min.

– Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti distanciją, teisingai surašyti savo vardą pavardę (lietuviškos raidės), gimimo datą, klubą ar miestą, kuriam atstovauja ir susimokėti nurodytą dalyvio mokestį.

– Dalyvio registracijos mokestis:

 400 m nemokama;

– Registracija iki 2023-10-05 d. 17:00 val.  

Dalyviams  (nuo 18 metų) – 5 eur;

– Bėgimo dieną

Dalyviams  (nuo 18 metų) – 10 eur;

– Dalyvio registracijos mokestis mokamas į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos a/s Nr. LT67 7044 0600 0795 7548, banko kodas 70440, AB SEB bankas.

– Užsiregistravus, bet nesumokėjus starto mokesčio iki 2023-10-05, registracija anuliuojama.

 Asmuo norintis dalyvauti bėgime gali registruotis bėgimo dieną.

 

  1. Atsakomybė

– Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais.

– Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir nieko neverčiami. Prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (taip pat su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai arba treneriai.

 

  1. Specialios sąlygos ir apribojimai

– Registruotis galima į bet kurį bėgimą tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui  draudžiama. Šios taisyklės nesilaikymo atveju dalyvis bus diskvalifikuojamas, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

– Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį.

– Numeris turi būti ant marškinėlių priekio aiškiai matomoje vietoje.

– Dalyviams ir juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudotis bet kokiomis  transporto priemonėmis (pvz.: dviračiais, riedučiais, riedlentėmis ir t.t.) Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą bus diskvalifikuojami.

– Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.

– Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti numerį su elektronine laiko skaičiavimo mikroschema. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį, laikas nebus fiksuojamas ir tokių dalyvių rezultatai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

– Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra  draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

– Bet kokios bėgimo dalyvio pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų organizatoriams ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

– Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

 

  1. Apdovanojimas

– Dalyviai, sėkmingai įveikę distanciją, apdovanojami atminimo medaliais.

– Iškilmingas varžybų dalyvių apdovanojimas 14:00 val. 2,5 km, ir 8 km distancijose moterų ir vyrų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, rėmėjų prizais.

– Greičiausias molėtiškis bei molėtiškė apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais.

 

  1. Priėmimo sąlygos

– Dalyviai privalo turėti gydytojo leidimus arba paraiškas su gydytojo viza.

– Bus suteiktos persirengimo patalpos vyrams ir moterims.

– Finišavę dalyviai galės pasinaudoti dušais – Molėtų  sporto arenoje.

 

  1. Finansavimas

– Dalyvių komandiruotės išlaidas, dalyvio mokesčius apmoka siunčianti organizacija arba susimoka patys dalyviai. Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja Molėtų rajono savivaldybė, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras ir rėmėjai.

Varžybų vyr. teisėjas: Vidmantas Dobrovolskas, tel. 8 686 22292, el. p. vidmantas@lbma.lt