PRITARTA
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Justina Zaleckienė
2023-09-26

PATVIRTINTA
VšĮ Kelmės sporto centro
Direktoriaus
Vaidoto Monkevičiaus
2023-09-26 Nr. V-171

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS SPORTO CENTRAS

KELMĖS RAJONO BĖGIMO GRAUŽIKAI – KELMĖ
V.RIMKUI ATMINTI

VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. VARŽYBŲ VYKDYMO TIKSLAI
– plėtoti ryšius su kitais miestais, rengiančiais bėgimo varžybas;
– populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje;
– didinti rajono gyventojų aktyvumą;
– skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą;
– išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

 

II. ORGANIZATORIAI
Viešoji įstaiga Kelmės sporto centras.

Partneriai ir rėmėjai: Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės miesto seniūnija, Kęstas Krincius.

 

III. VIETA IR LAIKAS
Varžybos vykdomos 2023 m. spalio 28 d. (šeštadienį).
Varžybų pradžia 12:30 val.
Atvykimas iki 11:30 val. adresu: Kelmės krašto muziejus (Dvaro gatvė 15, Kelmė).
Išvykimas į starto vietą 12:15 val. (Graužikus).

Varžybų programa:

  • 12:30 val. 1,8 km bėgimas merginoms (bėgimas vykdomas prie muziejaus);
  • 12:50 val. 1,8 km bėgimas vaikinams (bėgimas vykdomas prie muziejaus);
  • 13:00 val. 8 km bėgimas (iš Graužikų);
  • 13:10 val. 200 m mažųjų bėgimas (bėgimas vykdomas prie muziejaus).

 

IV. DALYVIAI
Varžybose gali dalyvauti visi norintys. Dalyviai už savo sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako patys tai patvirtindami savo parašu ir pateikdami gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę, kuri leidžia sportuoti. Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą atsako juos lydintys asmenys (treneriai, tėvai, globėjai).
Registracija: www.lbma.lt/registracija arba paraišką siųsti: registracija@lbma.lt

Registracija vyksta iki spalio 27 d. 17 val.
Varžybų dieną registracija nevykdoma.
Mažųjų  200 m bėgimas vykdomas be registracijos.

 

AMŽIAUS GRUPĖS:

200 m
Mergaitės Berniukai
2013 m. g. ir jaunesnės 2013 m. g. ir jaunesni
1.8 km
Mergaitės Berniukai
2010-2012 m. g. 2010-2012 m. g.
2009-2007 m. g. 2009-2007 m. g.
2006 m. g. ir vyresnės 2006 m. g. ir vyresni
8 km
Merginos, moterys Vaikinai, vyrai
1998 m. g. ir jaunesnės 1998 m. g. ir jaunesni
1997 – 1988 m. g. 1997 – 1988 m. g.
1987  m. g. ir vyr. 1987  m. g. ir vyr.

Prizais bus apdovanojami jauniausias ir vyriausias bėgimo dalyviai, masiškiausiai dalyvavusi Kelmės rajono mokykla, kito rajono masiškiausia komanda.

 

V. APDOVANOJIMAI

Visų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai (išskyrus 200 m bėgimo) apdovanojami VšĮ Kelmės sporto centro taurėmis ir medaliais.
Visi dalyviai įveikę pasirinktą distanciją gaus atminimo medalius.
200 m bėgimo dalyviai gaus atminimo medalius, prizinių vietų neskirstysime.

Bendroje įskaitoje 8 km rungties nugalėtojas gaus 150 €, antra vieta 100 €, trečia vieta 50 € tiek vyrų, tiek moterų grupėje.

 

P.S. Varžybų dieną dalyviai bėgs su numeriais, tad reikia atsivežti žiogelius.

Sportininkai dalyvaudami šiose varžybose savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti centro garsinimo tikslais.

 

Varžybų organizacinis komitetas