PATVIRTINTA
Kėdainių sporto centro direktoriaus
2024-03-21 įsakymu Nr. V1-54

Kėdainių bėgimo „BABĖNŲ PAVASARIS 2024“
NUOSTATAI

Kėdainiai

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Kėdainių bėgimo „Babėnų pavasaris 2024“ tikslas – įtraukti kuo daugiau žmonių į aktyvias fizines veiklas.
 2. Uždaviniai:

2.1. Skatinti įvairaus amžiaus žmonių fizinį aktyvumą.

2.2. Sudaryti sąlygas bėgikams varžytis tarpusavyje.

2.3. Sudaryti sąlygas Kėdainių rajono bėgimo entuziastams realizuoti savo gebėjimus.

 

II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

 1. Bėgimą „Babėnų pavasaris 2024“ organizuoja ir vykdo Kėdainių sporto centras (toliau – Centras), bendradarbiaudamas su Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija (toliau – LBMA).
 2. Varžybos yra atviros: jose gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsienio svečiai.

 

III. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, DISTANCIJA, DALYVIAI

 1. Varžybos vykdomos 2024 m. balandžio 18 d. Startas 19:00 val. Starto ir finišo vieta – Babėnų miško poilsio aikštelė, Aušros ir Budrio gatvių gale, Kėdainiai. Vietos koordinatės: 55.308469, 23.988982.
 2. Bėgikai gali varžytis 5 km ir 10 km distancijose. Bėgama miško takais, keliukais. Trasos schema skelbiama LBMA puslapyje ir Kėdainių sporto centro internetiniame puslapyje www.kedainiusportas.lt ir https://www.facebook.com/kedainiusportocentras.
 3. Sportininkai varžosi šiose vyrų ir moterų amžiaus grupėse:
5 km Jaunimas Vaikinai, merginos 2005 m. g. ir jaunesni
5 km Suaugę Vyrai, moterys 2004 m. g. ir vyresni
10 km Jaunimas Vaikinai, merginos 2005 m. g. ir jaunesni
10 km Suaugę Elitas Vyrai, moterys 2004-1990 m. g.
10 km Suaugę 35+ Vyrai, moterys 1989-1980 m. g.
10 km Suaugę 45+ Vyrai, moterys 1979-1970 m. g.
10 km Veteranai 55+ Vyrai, moterys 1969 m. g. ir vyresni

 

 IV. REGISTRACIJA IR STARTO MOKESTIS

 1. Varžybose gali dalyvauti visi iš anksto iki nustatyto termino ir prieš bėgimą numerių atsiėmimo laiku starto vietoje užsiregistravę asmenys.
 2. Išankstinė registracija į bėgimą vykdoma internete iki š. m. iki balandžio 17 d. 23:59 val., adresu https://www.lbma.lt/registracija. Papildoma registracija vykdoma starto vietoje 18:00-18:45 valandomis.
 3. Visi numeriai bėgimo dalyviams įteikiami starto vietoje.
  Numerius pradedama išduoti likus valandai ir baigiama dalinti likus 15 minučių iki starto pradžios.

 

V. VARŽYBŲ DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Dalyvis, užsiregistravęs į varžybas, patvirtina, jog yra sveikas, tinkamos fizinės formos dalyvauti varžybose, pats atsako už savo sveikatą, neturės jokių pretenzijų varžybų organizatoriams, susipažinęs, kad varžybų trasa gali kirstis su keliais, kuriuose vyksta automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas, ir pasižada laikytis kelių eismo taisyklių.
 2. Dalyviai pasižada, kad varžybų metu jų elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai, taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.
 3. Nepilnamečius (iki 18 metų amžiaus) dalyvius į varžybas internetu registruoja tėvai (globėjai) ir užsiregistravę patvirtina, kad nepilnametis dalyvis varžybose dalyvauja su tėvų sutikimu.

 

VI. APDOVANOJIMAI

 1. Kiekvienos grupės nugalėtojai ir prizininkai (vyrai ir moterys) apdovanojami taurėmis.
 2. Visiems finišavusiems bėgimo dalyviams bus įteikti atminimo medaliai.

___________________________________________

 

Organizatoriai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti nuostatus.

Nuostatai ir jų pakeitimai viešinami Centro internetiniame puslapyje www.kedainiusportas.lt ir https://www.facebook.com/kedainiusportocentras