PATVIRTINTA:

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos
direktoriaus 2023 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. V.M-154

XXII-ojo tradicinio bėgimo Dr. Jonui Basanavičiui atminti,

skirto Dr. Jono Basanavičiaus 172-osioms gimimo metinėms paminėti

 NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tradicinio bėgimo (toliau – Bėgimas) Dr. Jonui Bsanavičiui atminti, skirto Dr. Jono Basanavičiaus 172-osioms gimimo metinėms paminėti, nuostatai reglamentuoja Bėgimo tikslą, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.
 2. Organizatoriai ir vykdytojai – Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos Bartninkų Jono Basanavičiaus skyrius, Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos sporto klubas, Vilkaviškio rajono sporto mokykla.
  Varžybų vyr. teisėjas Modestas Saldukaitis, vyr. sekretorė Rasa Akucevičiūtė.

 

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Bėgimo tikslas – skatinti vaikus ir suaugusius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus.
 2. Uždaviniai:
  4.1. populiarinti lengvosios atletikos sportą;
  4.2. kelti ilgų nuotolių bėgimų bėgikų meistriškumą;
  4.3. išaiškinti stipriausius sportininkus 7 amžiaus grupėse.

 

III SKYRIUS
DALYVIAI

 1.  Bėgime gali dalyvauti bėgimo entuziastai iš visos Lietuvos, kurie rungtyniauja 5,9 km nuotolyje ir skirstomi pagal amžiaus grupes:
  5.1. Vaikų amžiaus grupė – 2010 m. ir jaunesnės (-i).
  5.2. Jaunučių amžiaus grupė – 2008-2009 m.;
  5.3. Jaunių amžiaus grupė – 2006-2007 m.;
  5.4. Jaunimo amžiaus grupė ­ – 2004-2005 m.;
  5.5. Suaugusiųjų amžiaus grupė – 1984-2003 m.;
  5.6. Veteranų amžiaus I grupė – 1973-1983 m.;
  5.7. Veteranų amžiaus II grupė ­– 1972 m. ir vyresnės (-i).

 

IV SKYRIUS
LAIKAS IR VIETA

 1. Bėgimas vyks 2023 m. lapkričio 18 d.
  Dalyviai renkasi Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos Bartninkų Jono Basanavičiaus skyriuje (J.Basanavičiaus  g. 5, Dalgėnų km., Bartnininkų sen., Vilkaviškio raj.) iki 10:30 val.
  Į starto vietą dalyviai išvežami 11:15 val.
  Bėgimo Startas 12:00 val.

 

V SKYRIUS
DALYVIŲ REGISTRACIJA

 1. Dalyvių išankstinė registracija interneto svetainėje www.lbma.lt/registracija iki 2023 m. lapkričio 17 d. 14 val.
  Taip pat registracija vyks ir varžybų dieną.
 2. Startinis mokestis vaikams, mokiniams  iki 18 m. –  2 Eur, suaugusiems – 4 Eur.
  Registruojantis starto dieną: mokestis vaikams, mokiniams iki 18 m. – 3 EUR, suaugusiems – 6 EUR.
  Starto mokestis mokamas į Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos klubo sąskaitą LT84 7181 0000 0170 0588, AB Šiaulių bankas arba atsiimant numerį.
 3. Startinis mokestis netaikomas Vilkaviškio rajono sporto mokyklos ir Gražiškių gimnazijos mokiniams.

 

VI SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 1.  Pirmi 200 dalyvių, baigę distanciją, apdovanojami atminimo medaliais.
 2. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami sportinėmis taurėmis.
 3. Pirmi trys vyrai ir moterys, įveikę distanciją, apdovanojami piniginiais prizais: už pirmą vietą – 50 eur., antrą – 40 eur., trečią – 30 eur.
 4. Atminimo prizais bus apdovanoti jauniausias ir jauniausia, vyriausias ir vyriausioji Bėgimo dalyviai, taip pat Gražiškių gimnazijos geriausiai pasirodę bėgikai: mergina ir vaikinas, bei jauniausieji berniukas ir mergaitė.
 5. Pagrindinis rėmėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybė.
  Renginio globėjas – Seimo narys Algirdas Butkevičius.
 6. Kiekvienas dalyvis, įveikęs trasą, bus pavaišintas karšta arbata ir UAB „Mantiga” įsteigtais skanumynais.

 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už kiekvieno dalyvio sveikatos būklę bėgimo metu organizatoriai neatsako.
  Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka pačiam dalyviui.
  Už nepilnamečių sveikatos būklę atsako tėvai, komandos vadovas arba lydintis asmuo.
 2. Nelaimingų atsitikimų atveju organizatoriai suteikia tik pirmą medicininę pagalbą.
 3. Kiekvienas, užsiregistravęs (-usi) dalyvis (-ė), registruodamasis (-i) savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas ir filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
  Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, ar amžius, lytis, atstovaujamas miestas, ar klubas, pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami Bėgimo rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį Bėgimą.
 4. Telefonai pasiteiravimui: +370 616 36987, +370 686 60567, +370 671 68919

 

SUDERINTA:

Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Vilkaviškio rajono
sporto mokyklos Direktorius
Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos klubo prezidentas
Žydrė Žilinskienė Jonas Jurkynas Modestas Saldukaitis