BĖGIMO „ATEIK IR ĮVEIK!“,
SKIRTO PROF. K. BARŠAUSKUI ATMINTI, 2022 M.
NUOSTATAI

 I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

 1. Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU arba Universitetas) 2022 m. rugsėjo 24 d. rengia „Ateik ir įveik!“ bėgimo renginį, skirtą prof. K. Baršauskui atminti, (toliau – Varžybos).
  Varžybas organizuoja ir vykdo KTU Sporto centras (toliau – Organizatoriai).

II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Suorganizuoti išskirtines sporto varžybas, skirtas visiems aktyviems, sportiškiems Lietuvos žmonėms, norintiems išbandyti savo jėgas specialiai įrengtose bėgimo trasose.
 2. Populiarinti bėgimo sportą tarp Lietuvos gyventojų, skatinti domėjimąsi sportu ir išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgikus.
 3. Skatinti sveiką gyvenimo būdą, didinti studentų ir kitų miesto gyventojų fizinį aktyvumą.

 

III SKYRIUS
NUOTOLIAI

 1. Renginio metu mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šios rungtyse:
  • 5 km – bėgimas su kliūtimis;
  • 3 km – draugų trasa;
  • 400 m – vaikų trasa;
  • 5 km – ėjimo trasa;
  • 5 km – virtuali trasa.

IV SKYRIUS
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

 1. Varžybų data – 2022 m. rugsėjo 24 d.
 2. Varžybų vieta – KTU stadionas, Ąžuolynas, KTU Studentų miestelis. Varžybų starto/finišo adresas – Radvilėnų pl. 19, Kaunas, KTU stadionas.
 3. Nuotolinių varžybų laikotarpis – 2022 m. rugsėjo 24-25 d.

 

V SKYRIUS
 PROGRAMA

 1. Varžybų programa:

09:30 val. – Numerių atsiėmimas (KTU stadione);
11:00 val. – Renginio pradžia ir sveikinimo žodis;
11:15 val. – Mankšta dalyviams;
11:30 val. – 400 m vaikų bėgimo startas;
12:00 val. – Startas – 5 km ir 3 km bėgimo su kliūtimis varžybos;
12:30 val. – Ėjimo startas – 5 km;
16:00 val. – Apdovanojimai;
17:00 val. – Renginio pabaiga ir rezultatų paskelbimas sportas.ktu.edu puslapyje.

Programa gali keistis, priklausomai nuo dalyvių kiekio.

 

VI SKYRIUS
DALYVIAI, TRASOS IR AMŽIAUS KATEGORIJOS 

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys asmenys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais.
 2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja savanoriškai, prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (įskaitant su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.
 3. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius varžybose, atsako ir juridinės atsakomybės deklaraciją pasirašo jų tėvai ar globėjai.
 4. Trasos:

13.1. 5 km nuotolio bėgimas Kauno Ąžuolyno teritorijoje (rekomenduojama avėti miškui pritaikytą avalynę) su kliūčių ruožu, įrengtu Studentų miestelyje.
13.2. 3 km draugų trasa – bėgimas su kliūtimis, kuriose galės varžytis komandos sudarytos iš trijų asmenų. Trys greičiausios komandos bus apdovanojamos.
13.3. 5 km virtuali bėgimo trasa, kurią galima įveikti nuotoliu. Šią distanciją dalyviai turi įveikti individualiai savo pasirinktoje vietoje, o rezultatus (laiką ir įveiktą atstumą) fiksuoti bet kokia programėle ar išmaniuoju laikrodžiu. Nufotografavę rezultatą jį turės atsiųsti el. paštu sporto.centras@ktu.lt iki rugsėjo 25 d. 24:00 val.
13.4. 400 m vaikų bėgimas Studentų miestelyje. Šios trasos dalyviai privalo sudaryti komandą iš 4 asmenų (2 suaugę ir 2 vaikai), kurios nariai turi įveikti estafetinio bėgimo 100 m nuotolio distancijas, bendroje įskaitoje įveikiant 400 m trasą. Todėl ši trasa rekomenduojama šeimoms su vaikais.
13.5. 5 km ėjimo trasa su užduotimis, kurioje dalyvauja komandos sudarytos iš 2-5 asmenų. Ėjimo trasos dalyviai turės įveikti 5 km distanciją ir įvykdyti keturis interaktyvius punktus su parengtomis užduotimis.

14. Nuotolinių varžybų taisyklės:

14.1. Virtualios trasos įveiktas atstumas turi būti ne mažesnis negu registracijos metu pasirinktos distancijos. Esant didesniam atstumui bus užskaitomas visas įveiktos trasos laikas.
14.2. Distancijos laiką ir atstumą reikia fiksuoti ir atsiųsti tik tuo atveju jei norite gauti el. diplomą ir pretenduoti į prizus.
14.3. Virtualios trasos distancijas dalyviai turi įveikti 2022 m. rugsėjo 24 – 25 d. periode. Trasos vietą kiekvienas dalyvis renkasi individualiai.
14.4. Dalyviai įveikia savo pasirinktą trasą fiksuodami laiką ir atstumą. Tinkamos duomenų fiksavimo formos, t.y. programėlės, išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matoma įveikta 5 km distancija ir laikas.
14.5. Įveiktos trasos duomenys atsiunčiami el. paštu sporto.centras@ktu.lt
14.6. Dalyviai, pretenduojantys į apdovanojimus (kiekvienos distancijos bėgimo ir ėjimo rungtyse) privalo įvykdyti šiuos papildomus reikalavimus:

   • Pasirinkto starto ir finišo vieta neturėtų skirtis daugiau kaip 5%, t.y. finišuoti apytikriai toje pačioje vietoje, iš kurios buvo pradėta bėgti/eiti.
   •  Pasirinktos trasos distanciją įveikti per nurodytą laikotarpį, t.y. rugsėjo 24-25 dienomis.

15. Laiko limitas:

 • 5 km – 1 val.
 • 3 km – 1 val.
 • 400 m – 1 val.
 • 5 km ėjimo trasa – 3 val.
 • Virtuali trasa – laiko limito nėra.

16. Amžiaus kategorijos:

16.1. 5 km bėgimo trasa su kliūtimis.

Vyrai Moterys
V 15-25 M 15-25
V 26-45 M 26-45
V 46 ir vyresni M 46 ir vyresnės

16.2. 400 m vaikų trasos dalyviai: vaikai – iki 15 metų.

 1. 400 m vaikų trasos registracija privaloma tik suaugusiems asmenims, kurie turi nurodyti el. registracijos formoje dalyvaujančių nepilnamečių asmenų amžių.
 2. 3 km draugų trasos ir 5 km ėjimo trasos dalyviai privalo nurodyti el. registracijos sistemoje savo atstovaujamos komandos pavadinimą.
 3. Visi dalyviai registracijos sistemoje gali pažymėti organizaciją, klubą, komandą ar KTU padalinį, kurį atstovauja, ir siekti varžybose papildomų apdovanojimų.
 4. Dalyviai, išskyrus pasirinkę virtualią trasą, registracijos sistemoje galės pažymėti organizaciją arba KTU padalinį, kurią atstovauja, ir siekti „Greičiausios komandos“ bei „Aktyviausio padalinio“ apdovanojimo. Organizaciją turi sudaryti ne mažiau 5 asmenų, kurių bėgimo rezultatai bus sumuojami.

 

VII SKYRIUS
 REGISTRACIJA 

 1. Išankstinė registracija internetu vyksta iki 2022 m. rugsėjo 22 d. 23:59 val. interneto puslapyje https://www.lbma.lt/registracija.
 2. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. Numeriai išduodami renginio dieną 2022 m. rugsėjo 24 d. 9.30–10.30 val. adresu Radvilėnų pl. 19, Kaunas, KTU stadionas.
 4. Dalyvio numeris priskiriamas pasibaigus registracijos terminui, likus ne mažiau kaip 1 diena iki renginio pradžios.

 

 VIII SKYRIUS
 SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI 

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu (vaikus šeimų bėgimui gali užregistruoti tėvai). Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Vienas dalyvis gali registruotis į kelias trasas. Trasos pasirinkimo keitimai gali būti atliekami tik iki registracijos pabaigos el. paštu registracija@lbma.lt.
 3. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas varžybose yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 4. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka tik dalyviui, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.
 5. Varžybų metu gali būti patiriamas aukšto (didelio) intensyvumo fizinis ir (ar) psichinis krūvis, todėl rekomenduojame prieš dalyvavimą varžybose pasitikrinti sveikatą specializuotas sporto medicinos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmeniui leidžiama dalyvauti tik tuo atveju, kai jis arba jo atstovai pagal įstatymą raštu deklaruoja, jog buvo supažindintas su šia informacija ir prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę tokiose varžybose.
 6. Dalyviai, atsiimdami numerius, privalo turėti asmens dokumentą ir būti patvirtinus juridinės atsakomybės deklaraciją. To neatlikus, dalyviui neleidžiama startuoti. Susipažinti su juridinės atsakomybės deklaracija galima iš anksto organizatorių interneto puslapyje adresais: sportas.ktu.edu ir https://www.lbma.lt/registracija/ateikiriveik.
 7. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 8. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 9. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kt. Taip pat negalimas bėgimas su augintiniais. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 10. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda (išskyrus neįgaliuosius). Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
 11. 5 km ir 3 km bėgimo trasos kliūčių ruože pagalba įveikiant kliūtis galima tik iš trasos dalyvių. Savanoriai ir trasų prižiūrėtojai pagalbos įveikiant kliūtis suteikti negali.
 12. Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją. Neįveikus trasų per kontrolinį laiką, dalyvio laikas nefiksuojamas.

 

IX SKYRIUS
 APDOVANOJIMAI

 1. Apdovanojimai:

37.1. 5 km bėgimo su kliūtimis trasa. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą vyrai ir moterys bus apdovanojami medaliais ir rėmėjų prizais (V ir M 15–25; V ir M 26–45; V ir M 46 ir vyresni).
37.2. 5 km ėjimo trasa. Visiems dalyviams įveikus distanciją įteikiami atminimo medaliai, bei burtų keliu išrenkamos 5 laimėtojų komandos. Nugalėtojai bus apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais.
37.3. 400 m vaikų trasa. Visiems dalyviams įveikus distanciją, burtų keliu išrenkamos 5 šeimos nugalėtojos, kurios bus apdovanojamos rėmėjų prizais.
37.4. 3 km draugų trasa su kliūtimis. Visiems dalyviams įveikus distanciją, trys greičiausiai įveikusios trasą komandos bus apdovanojamos nugalėtojų trofėjais ir rėmėjų prizais.
37.5. Virtuali trasa. Surinkus visus dalyvių rezultatus, burtų keliu (automatine programa) atrenkami 5 laimėtojai, kurie bus apdovanoti renginio suvenyrais ir rėmėjų įsteigtais prizais.
37.6. Didžiausiai (žmonių skaičiumi) bėgusiai organizacijai atiteks bėgimo „Ateik ir įveik 2022“ organizatorių įsteigtas prizas.
37.8. Visiems 5 km, 3 km ir 400 m bėgimo trasų bei 5 km ėjimo trasos dalyviams, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, įteikiami atminimo medaliai.
37.9. Virtualių trasų nuotolinio bėgimo laimėtojai skelbiami ne vėliau 3 dienos po renginio pabaigos.

 

X SKYRIUS
 DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. Dalyvio startiniai mokesčiai nurodyti registracijos puslapyje.
 2. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
 3. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą.
 4. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją bei registracijos duomenis. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 5. Registracijos duomenų bei distancijos keitimai atliekami tada, kai dalyvis sumokėjęs keitimo mokestį elektroniniu paštu registracija@lbma.lt atsiunčia pavedimo kopiją bei laiške nurodo norimus pakeisti duomenis.
 6. Dalyvio startinį mokestį sudaro:
  43.1. 5 km ir 3 km bėgimas su kliūtimis. Numeris (vardinis numeris iki 09.20), dalyvio krepšelis su rėmėjų dovanomis, medalis ir diplomas; vanduo finišo zonoje; pirmoji pagalba; rezultatai renginio metu.
  43.2. 400 m vaikų trasa. Numeris, dalyvio krepšelis su rėmėjų dovanomis, medalis ir diplomas; vanduo finišo zonoje; pirmoji pagalba; rezultatai renginio metu; pramogos vaikams.
  43.3. 5 km ėjimas. Numeris, dalyvio krepšelis su rėmėjų dovanomis, medalis ir diplomas; vanduo finišo zonoje; pirmoji pagalba; rezultatai renginio metu.

 

XI SKYRIUS
 INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, juridinio asmens kodas – 190719135, adresas – A.Purėno g. 18-313, LT-51370 Kaunas, tel. +370 686 22292, el. p. registracija@lbma.lt yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių varžybose, pateiktų duomenų rinkimą, tvarkymą ir taip pat yra interneto svetainės https://www.lbma.lt/registracija/ valdytojas.
 2. Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas – 111950581, adresas – K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, tel. +370 (37) 300 000, el. p. ktu@ktu.lt, yra Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos pateiktų duomenų valdytojas ir atsakingas už asmenų, dalyvaujančių varžybose, duomenų tvarkymą.
 3. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą internetiniame puslapyje adresu https://www.lbma.lt/registracija/ ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – varžybų organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
  46.1. vardas, pavardė, amžius, apmokėjimo už registraciją duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas, lytis, marškinėlių dydis, šalis, miestas, organizacijos / klubo pavadinimas, komandos pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, amžiaus grupė, rezultatas, užimta vieta grupėje tvarkomi informavimo ir varžybų organizavimo tikslais: registracijai, paslaugų pirkimui, aktualiai informacijai apie varžybas išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama varžybose. Šiuos duomenis Universitetas  ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija saugos nuo 1 dienos iki 2 mėnesių po renginio pabaigos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų saugojimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.;
  46.2. vardas, pavardė, lytis, šalis, miestas, organizacijos/klubo pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, komandos pavadinimas, siekiant paskelbti užsiregistravusius dalyvius yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.lbma.lt. Šiuos duomenis Universitetas ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija saugos nuo 1 dienos iki 2 mėnesių po renginio pabaigos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų viešo skelbimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.;
  46.3. vardas, pavardė, lytis, amžius, miestas, organizacijos/klubo pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, komandos pavadinimas, amžiaus grupė, rezultatas, užimta vieta grupėje siekiant paskelbti laimėtojus ir dalyvių rezultatus yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.lbma.lt, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija šiuos duomenis viešins ir saugos 10 metų nuo jų paskelbimo dienos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų skelbimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.ltPrašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.
 4. Registruodamasis dalyvis turi teisę pasirinkti, ar sutinka registracijoje nurodytu el. paštu gauti nuorodą į apklausą po renginio, siekiant įvertinti renginio kokybę ir sužinoti dalyvių atsiliepimus. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti šio savo pasirinkimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.
 5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.lbma.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas varžybų metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą naudotų rinkodaros tikslais , pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 7. Dalyvio duomenys saugomi 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.
 8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir / ar Universitetas leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą.
 9. Dalyvis turi teisę į duomenų perkėlimą.
 10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Universiteto bei Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

 

XII SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos bei grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.
 2. Organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvius ar neleisti jiems startuoti.
 3. Organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, be išankstinio įspėjimo keisti varžybų nuostatus.

_______________________