BĖGIMO „ATEIK IR ĮVEIK!“,
SKIRTO PROF. K. BARŠAUSKUI ATMINTI, 2021 M.
NUOSTATAI

 I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

 1. Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU arba Universitetas) 2021 m. rugsėjo 11 d. rengia „Ateik ir įveik!“ bėgimą, skirtą prof. K. Baršauskui atminti, (toliau – varžybos).
  Varžybas organizuoja ir vykdo KTU Sporto centras (toliau – organizatoriai).

II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Suorganizuoti išskirtines sporto varžybas, skirtas visiems aktyviems, sportiškiems Lietuvos žmonėms, norintiems išbandyti savo jėgas specialiai įrengtose bėgimo trasose.
 2. Populiarinti bėgimo sportą tarp Lietuvos gyventojų, skatinti jaunimą užsiimti sportu, išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgimo sportininkus.
 3. Skatinti sveiką ir sportišką gyvenseną, didinti studentų ir kitų Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą gryname ore.

III SKYRIUS
BĖGIMO DATA IR VIETA 

 1. Varžybų data – 2021 m. rugsėjo 11 d.
 2. Varžybų vieta – KTU stadionas, Ąžuolynas, KTU Studentų miestelis. Varžybų starto/finišo adresas – Radvilėnų pl. 19, Kaunas, KTU stadionas.
 3. Nuotolinių varžybų laikotarpis – 2021 m. rugsėjo 10-12 d.

 

IV SKYRIUS
 PROGRAMA

 1. Varžybų programa:

10:00 val. – pradedami išduoti numeriai
11:00 val. – renginio pradžia ir sveikinimo žodis
11.15 val. – mankšta dalyviams
11:30 val. – bėgimas su kliūtimis šeimoms
12:00 val. – apdovanojimai – šeimos trasa
12:30 val. – 6 km bėgimo varžybos
16:00 val. – renginio pabaiga
17:00 val. – rezultatų paskelbimas sportas.ktu.edu puslapyje.

Programa gali keistis, priklausomai nuo dalyvių kiekio.

V SKYRIUS
DALYVIAI, TRASOS IR AMŽIAUS KATEGORIJOS 

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys asmenys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais.
 2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja savanoriškai, prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (įskaitant su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.
 3. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius varžybose, atsako ir juridinės atsakomybės deklaraciją pasirašo jų tėvai ar globėjai.
 4. Trasos:

12.1. 6 km bėgimas Kauno Ąžuolyno takais, šlaitais, stačiais kalnais ir pakalnėmis (rekomenduojama avėti miškui pritaikytą avalynę).
12.2. 5 km virtualus bėgimas nuotoliniu būdu. Tai bėgimo trasa, kurios distanciją dalyviai turi įveikti individualiai savo pasirinktoje vietoje, o bėgimo rezultatus (laiką ir nubėgtą atstumą) fiksuoti bet kokia programėle ar išmaniuoju laikrodžiu. Nufotografavę rezultatą jį turės atsiųsti el. paštu sporto.centras@ktu.lt iki rugsėjo 12d. 20:00 val.
12.4. 1300 m šeimos trasa KTU Studentų miestelyje su kliūčių ruožu. Trasą rekomenduojame šeimoms nepriklausomai nuo amžiaus;
12.5. 3 km Nuotolinės ėjimo varžybos. Virtuali ėjimo trasa su užduotimis, kurią galima įveikti individualiai pasirinktoje vietoje, fiksuojant įveiktos distancijos rezultatus bet kokiu išmaniuoju įrenginiu. Nufotografuotus rezultatus – siųsti 12.2 punkte nurodytu el. paštu iki rugsėjo 12d. 20:00val.

13. Nuotolinių varžybų taisyklės:

13.1. Atstumas turi būti ne mažesnis negu registracijos metu pasirinktos distancijos. Esant didesniam atstumui bus užskaitomas visas įveiktos trasos laikas.
13.2. Distancijos laiką ir atstumą reikia fiksuoti ir atsiųsti tik tuo atveju jei norite gauti el. diplomą ir pretenduoti į prizus.
13.3. Virtualių trasų distancijas dalyviai turi įveikti 2021 m. rugsėjo 10-12 d. periode. Trasą kiekvienas dalyvis renkasi individualiai.
13.4. Dalyviai įveikia savo pasirinktą trasą fiksuodami laiką ir atstumą. Tinkamos duomenų fiksavimo formos, t.y. programėlės, išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matoma įveiktas distancija ir laikas.
13.5. Įveiktos trasos duomenys atsiunčiami el. paštu sporto.centras@ktu.lt
13.6. Dalyviai, pretenduojantys į apdovanojimus (kiekvienos distancijos bėgimo ir ėjimo rungtyse) privalo įvykdyti šiuos papildomus reikalavimus:

   • Pasirinkto starto ir finišo vieta neturėtų skirtis ne daugiau kaip 5%, t.y. finišuoti apytikriai toje pačioje vietoje, iš kurios buvo pradėta bėgti/eiti.
   •  Pasirinktos trasos distanciją įveikti per nurodytą laikotarpį, t.y. rugsėjo 10-12 dienomis.

14. Laiko limitas:

6 km – 1val.
5 km – 1val.
1300 m – 30 min.
Ėjimo trasa – laiko limito nėra

14. Amžiaus kategorijos:

Vyrai Moterys
(6 km) (6 km)
V 15-25 2006-1996 M 15-25 2006-1996
V 26-45 1995–1976 M 26-45 1995–1976
V 46 ir vyresni 1975 ir vyresni M 46 ir vyresnės 1975 ir vyresnės
 1. Visi dalyviai registracijos sistemoje gali pažymėti organizaciją, klubą ar KTU fakultetą, kurį atstovauja, ir siekti varžybose papildomų apdovanojimų.
 2. Dalyviai, kurie pasirenka 6 km trasą, registracijos sistemoje galės pažymėti komandą, kurią atstovauja, ir siekti „Greičiausios komandos“ apdovanojimo. Komandą turi sudaryti 5 asmenys, kurių bėgimo rezultatai bus sumuojami.

VI SKYRIUS
 REGISTRACIJA 

 1. Išankstinė registracija internetu vyksta iki 2021 m. rugsėjo 7 d. 23:59 val. interneto puslapyje https://www.lbma.lt/registracija.
 2. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. Numeriai išduodami 2 dienos prieš renginio startą 2021 m. rugsėjo 9-10 d. 10.00–19.00 val. adresu A. Purėno g. 18, Kaunas, KTU Treniruoklių salė.
 4. Dalyvio numeris priskiriamas pasibaigus registracijos terminui, likus ne mažiau kaip 2 dienos iki renginio pradžios.

 VII SKYRIUS
 SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI 

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu (vaikus šeimų bėgimui gali užregistruoti tėvai). Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Vienas dalyvis gali registruotis į kelias trasas. Trasos pasirinkimo keitimai gali būti atliekami tik iki registracijos pabaigos el. paštu registracija@lbma.lt.
 3. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas varžybose yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 4. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka tik dalyviui, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.
 5. Varžybų metu gali būti patiriamas aukšto (didelio) intensyvumo fizinis ir (ar) psichinis krūvis, todėl rekomenduojame prieš dalyvavimą varžybose pasitikrinti sveikatą specializuotas sporto medicinos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmeniui leidžiama dalyvauti tik tuo atveju, kai jis arba jo atstovai pagal įstatymą raštu deklaruoja, jog buvo supažindintas su šia informacija ir prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę tokiose varžybose.
 6. Dalyviai, atsiimdami numerius, privalo turėti asmens dokumentą ir būti patvirtinus juridinės atsakomybės deklaraciją. To neatlikus, dalyviui neleidžiama startuoti. Susipažinti su juridinės atsakomybės deklaracija galima iš anksto organizatorių interneto puslapyje adresais: sportas.ktu.edu ir https://www.lbma.lt/registracija/ateikiriveik.
 7. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 8. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 9. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kt. Taip pat negalimas bėgimas su augintiniais. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 10. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda (išskyrus neįgaliuosius). Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
 11. 6 km trasos kliūčių ruože pagalba įveikiant kliūtis galima tik iš trasos dalyvių. Savanoriai ir trasų prižiūrėtojai pagalbos įveikiant kliūtis suteikti negali.
 12. Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją. Neįveikus trasų per kontrolinį laiką, dalyvio laikas nefiksuojamas.

VIII SKYRIUS
 APDOVANOJIMAI

 1. Apdovanojimai:

32.1. 6 km trasa. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą vyrai ir moterys bus apdovanojami medaliais, taurėmis ir rėmėjų prizais (V ir M 15–25; V ir M 26–45; V ir M 46 ir vyresni).
32.2. 5 km virtuali trasa. Surinkus visus dalyvių rezultatus, burtų keliu (automatine programa) atrenkama 10 laimėtojų, kurie gaus medalius, marškinėlius ir rėmėjų įsteigtus prizus.
32.3. 1 300 m šeimos trasa. Visiems dalyviams įveikus distanciją, burtų keliu išrenkama 10 šeimų, kurios bus apdovanojamos rėmėjų prizais ir taurėmis.
32.4. Virtuali ėjimo trasa. Surinkus visus dalyvių rezultatus, burtų keliu (automatine programa) atrenkama 10 laimėtojų, kurie bus apdovanojami medaliais, marškinėliais ir rėmėjų įsteigtais prizais.
32.5. Aktyviausiai organizacijai atiteks bėgimo „Ateik ir įveik 2021“ taurė.
32.6. Greičiausiai 6 km trasą įveikusiai organizacijai atiteks prof. K. Baršausko taurė.
32.7. Visiems 6 km, 1,3 km ir trasų dalyviams, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, įteikiami atminimo medaliai.
32.8. Virtualių trasų nuotolinio bėgimo ir ėjimo laimėtojai skelbiami ne vėliau 3 dienos po renginio pabaigos.

IX SKYRIUS
 DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. Dalyvio startiniai mokesčiai nurodyti registracijos puslapyje.
 2. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
 3. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą.
 4. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją bei registracijos duomenis. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 5. Registracijos duomenų bei distancijos keitimai atliekami tada, kai dalyvis sumokėjęs keitimo mokestį elektroniniu paštu registracija@lbma.lt atsiunčia pavedimo kopiją bei laiške nurodo norimus pakeisti duomenis.
 6. Dalyvio startinį mokestį sudaro:
  38.1. 6 km bėgimas su kliūtimis. Numeris (vardinis numeris iki 09.01), dalyvio krepšelis su rėmėjų dovanomis, medalis ir diplomas; vanduo finišo zonoje; pirmoji pagalba; rezultatai renginio metu.
  38.2. 1300 m šeimos trasa. Numeris (vardinis numeris iki 09.01), dalyvio krepšelis su rėmėjų dovanomis, medalis ir diplomas; vanduo finišo zonoje; pirmoji pagalba; rezultatai renginio metu; pramogos vaikams.

X SKYRIUS
 INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, juridinio asmens kodas – 190719135, adresas – A.Purėno g. 18-313, LT-51370 Kaunas, tel. +370 686 22292, el. p. registracija@lbma.lt yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių varžybose, pateiktų duomenų rinkimą, tvarkymą ir taip pat yra interneto svetainės https://www.lbma.lt/registracija/ valdytojas.
 2. Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas – 111950581, adresas – K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, tel. +370 (37) 300 000, el. p. ktu@ktu.lt, yra Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos pateiktų duomenų valdytojas ir atsakingas už asmenų, dalyvaujančių varžybose, duomenų tvarkymą.
 3. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą internetiniame puslapyje adresu https://www.lbma.lt/registracija/ ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – varžybų organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
  41.1. vardas, pavardė, amžius, apmokėjimo už registraciją duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas, lytis, marškinėlių dydis, šalis, miestas, organizacijos / klubo pavadinimas, komandos pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, amžiaus grupė, rezultatas, užimta vieta grupėje tvarkomi informavimo ir varžybų organizavimo tikslais: registracijai, paslaugų pirkimui, aktualiai informacijai apie varžybas išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama varžybose. Šiuos duomenis Universitetas  ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija saugos nuo 1 dienos iki 2 mėnesių po renginio pabaigos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų saugojimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.;
  41.2. vardas, pavardė, lytis, šalis, miestas, organizacijos/klubo pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, komandos pavadinimas, siekiant paskelbti užsiregistravusius dalyvius yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.lbma.lt. Šiuos duomenis Universitetas ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija saugos nuo 1 dienos iki 2 mėnesių po renginio pabaigos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų viešo skelbimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.;
  41.3. vardas, pavardė, lytis, amžius, miestas, organizacijos/klubo pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, komandos pavadinimas, amžiaus grupė, rezultatas, užimta vieta grupėje siekiant paskelbti laimėtojus ir dalyvių rezultatus yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://www.lbma.lt, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija šiuos duomenis viešins ir saugos 10 metų nuo jų paskelbimo dienos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų skelbimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.ltPrašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.
 4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.lbma.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 5. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas varžybų metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą naudotų rinkodaros tikslais , pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 6. Dalyvio duomenys saugomi 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos.
 7. Dalyvis turi teisę prašyti, kad Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir / ar Universitetas leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą.
 8. Dalyvis turi teisę į duomenų perkėlimą.
 9. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Universiteto bei Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

XI SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos bei grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.
 2. Organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvius ar neleisti jiems startuoti.
 3. Organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, be išankstinio įspėjimo keisti varžybų nuostatus.

_______________________