BĖGIMO „ATEIK IR ĮVEIK!“,
SKIRTO PROF. K. BARŠAUSKUI ATMINTI, 2019 M.
NUOSTATAI

 I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

 1. Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU) 2019 m. rugsėjo 14 d. rengia „Ateik ir įveik!“ bėgimą, skirtą prof. K. Baršauskui atminti, (toliau – varžybos).
  Varžybas organizuoja ir vykdo KTU Sporto centras (toliau – organizatoriai).

II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Suorganizuoti išskirtines sporto varžybas, skirtas visiems aktyviems, sportiškiems Lietuvos žmonėms, norintiems išbandyti savo jėgas specialiai įrengtose bėgimo trasose.
 2. Populiarinti bėgimo sportą tarp Lietuvos gyventojų, skatinti jaunimą užsiimti sportu, išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgimo sportininkus.
 3. Skatinti sveiką ir sportišką gyvenseną, didinti studentų ir kitų Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą gryname ore.

III SKYRIUS
BĖGIMO DATA IR VIETA 

 1. Varžybų data – 2019 m. rugsėjo 14 d.
 2. Varžybų vieta – KTU stadionas, Ąžuolynas, KTU Studentų miestelis. Varžybų starto/finišo adresas – Radvilėnų pl. 19, Kaunas, KTU stadionas.

IV SKYRIUS
 PROGRAMA

 1. Varžybų programa:

9.00 val. – pradedami išduoti numeriai
10.30 val. – pradžia ir sveikinimo žodis
10.45 val. – mankšta
11.00 val. – 6 km trasos startas (laiko limitas 1 val. 15 min.)
12.15 val. – 6 km trasos apdovanojimai
12.30 val. – 1,3 km bėgimas (laiko limitas 30 min.)
13.00 val. – mankšta
13.15 val. – 8 km NESK trasos startas (laiko limitas 1 val. 15 min.)
13.30 val. – neįgaliųjų bėgimas KTU stadione
14.30 val. – 8 km NESK trasos apdovanojimai
14:45 val. – 5 km trasos startas (laiko limitas 60 min)
15.45 val. – 5 km trasos apdovanojimai
16.00 val. – pabaiga.

 1. Programa gali keistis, priklausomai nuo dalyvių kiekio.

V SKYRIUS
DALYVIAI, TRASOS IR AMŽIAUS KATEGORIJOS 

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys asmenys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais bei pasirašę „Ateik ir įveik!“ bėgimo, skirto prof. K. Baršauskui atminti, dalyvio juridinės atsakomybės deklaraciją (žr. priedą).
 2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja savanoriškai, prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (įskaitant su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti varžybų organizatoriams jokių pretenzijų.
 3. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius varžybose, atsako ir juridinės atsakomybės deklaraciją pasirašo jų tėvai ar globėjai.
 4. Trasos:
  • 6 km bėgimas Kauno Ąžuolyno takais, šlaitais, stačiais kalnais ir pakalnėmis (rekomenduojama avėti miškui pritaikytą avalynę).
  • 8 km NESK trasa. Pirmoji trasa (apie 6 km) + kliūčių ruožas KTU Studentų miestelyje (apie 2 km). Trasa rekomenduojama fiziškai pajėgiems ir aktyviems žmonėms;
  • 5 km trasa lyguma Kauno Ąžuolyno takeliais;
  • 1,3 km šeimų trasa KTU Studentų miestelyje su kliūčių ruožu. Trasą rekomenduojame šeimoms bei pavieniams asmenims nepriklausomai nuo amžiaus;
  • 400 m Trasa neįgaliesiems KTU stadione.
 5. Laiko limitas:
  • 6 km – 1 val. 15 min.
  • 8 km – 1 val. 15 min.
  • 5 km – 60 min.
  • 1,3 km –30 min.
  • 400 m laiko limito nėra.

14. Amžiaus kategorijos:

Vyrai Moterys Vyrai ir moterys kartu
(6 km, 8 km NESK, 5 km) (6 km, 8 km NESK, 5 km) (400 m neįgaliųjų trasa)
V 15-25 2004-1994 M 15-25 2004-1994 iki 17 nuo 2002
V 26-45 1993–1974 M 26-45 1993–1974 18 ir vyresni 2001 ir vyresni
V 46 ir vyresni 1973 ir vyresni M 46 ir vyresnės 1973 ir vyresnės
 1. Visi dalyviai registracijos sistemoje gali pažymėti organizaciją, kurią atstovauja, ir siekti renginio taurės apdovanojimo.
 2. Dalyviai, kurie pasirenka 8 km trasą, registracijos sistemoje gali pažymėti komandą, kurią atstovauja, ir siekti „Stipriausios komandos“ apdovanojimo. Komandą turi sudaryti 5 asmenys, kurių bėgimo rezultatai bus sumuojami.

VI SKYRIUS
 REGISTRACIJA 

 1. Išankstinė registracija internetu vyksta iki 2019 m. rugsėjo 11 d. 23:59 val. interneto puslapyje http://www.lbma.lt/registracija.
 2. Dalyviai taip pat bus registruojami renginio dieną, bet ne vėliau nei likus 30 min. iki starto pasirinktoje trasoje.
 3. Numeriai išduodami 2019 m. rugsėjo 13 d. 12:00–20:00 val. adresu A. Purėno g. 18, Kaunas, KTU Sporto klubas „Activated“  ir varžybų dieną registracijos palapinėje (KTU stadione) nuo 9.00 val.

 VII SKYRIUS
 SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI 

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu (vaikus šeimų bėgimui gali užregistruoti tėvai). Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Vienas dalyvis gali registruotis į kelias trasas. Trasos pasirinkimo keitimai gali būti atliekami tik iki registracijos pabaigos el. paštu registracija@lbma.lt.
 3. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas varžybose yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 4. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka tik dalyviui, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.
 5. Varžybų metu gali būti patiriamas aukšto (didelio) intensyvumo fizinis ir (ar) psichinis krūvis, todėl rekomenduojame prieš dalyvavimą varžybose pasitikrinti sveikatą specializuotas sporto medicinos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmeniui leidžiama dalyvauti tik tuo atveju, kai jis arba jo atstovai pagal įstatymą raštu deklaruoja, jog buvo supažindintas su šia informacija ir prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę tokiose varžybose.
 6. Dalyviai, atsiimdami numerius, privalo turėti asmens dokumentą ir pasirašyti juridinės atsakomybės deklaraciją. Už nepilnamečius atsako  asmenys, pateikę paraiškas (tėvai ar globėjai). To neatlikus, dalyviui neleidžiama startuoti. Susipažinti su juridinės atsakomybės deklaracija galima iš anksto organizatorių interneto puslapyje adresais: sportas.ktu.edu ir http://www.lbma.lt/registracija/.
 7. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 8. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 9. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kt. Taip pat negalimas bėgimas su augintiniais. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 10. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda (išskyrus neįgaliuosius). Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
 11. Varžybų dalyviams, pasirinkusiems 8 km NESK trasą, rekomenduojame su savimi turėti sportines pirštines ir / ar kitą kūno apsaugai skirtą inventorių.
 12. 8 km NESK trasos kliūčių ruože pagalba įveikiant kliūtis galima tik iš trasos dalyvių. Savanoriai ir trasų prižiūrėtojai pagalbos įveikiant kliūtis suteikti negali.
 13. Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją. Neįveikus trasų per kontrolinį laiką, dalyvio laikas nefiksuojamas.

VIII SKYRIUS
 APDOVANOJIMAI

 1. Apdovanojimai:

33.1. 8 km NESK trasa. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą vyrai ir moterys bus apdovanojami medaliais (V ir M 15–25; V ir M 26–45; V ir M 46 ir vyresni).

33.2. 6 km trasa. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą vyrai ir moterys bus apdovanojami medaliais (V ir M 15–25; V ir M 26–45; V ir M 46 ir vyresni).

33.3. 5 km trasa. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą vyrai ir moterys bus apdovanojami medaliais (V ir M 15–25; V ir M 26–45; V ir M 46 ir vyresni).

33.4. 400 m neįgaliųjų bėgimas. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą suaugusieji ir vaikai bus apdovanojami medaliais.

33.5. Didžiausiai (žmonių skaičiumi) bėgusiai organizacijai atiteks K. Baršausko taurė.

33.6. Stipriausia 5 asmenų komanda, 8 km NESK trasą bendroje sumoje įveikusi greičiausiai, bus apdovanojama atminimo prizais.

33.7. Visiems 6 km, 8 km NESK, 5 km, 1,3 km ir 400 m (neįgaliųjų) trasų dalyviams, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, įteikiami atminimo medaliai.

IX SKYRIUS
 DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. Dalyvio startiniai mokesčiai, duomenų keitimo mokestis, renginio marškinėlių bei kitos atributikos kainos nurodytos registracijos puslapyje.
 2. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
 3. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą.
 4. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją bei registracijos duomenis. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 5. Registracijos duomenų bei distancijos keitimai atliekami tada, kai dalyvis sumokėjęs keitimo mokestį elektroniniu paštu registracija@lbma.lt atsiunčia pavedimo kopiją bei laiške nurodo norimus pakeisti duomenis.
 6. Dalyvis, registruodamasis bėgimui, gali įsigyti renginio marškinėlius.

X SKYRIUS
 INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, juridinio asmens kodas – 190719135, adresas – A.Purėno g. 18-313, LT-51370 Kaunas, tel. +370 686 22292, el. p. registracija@lbma.lt yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių varžybose, pateiktų duomenų rinkimą, tvarkymą ir taip pat yra interneto svetainės http://www.lbma.lt/registracija/ valdytojas.
 2. Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas – 111950581, adresas – K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, tel. +370 (37) 300 000, el. p. ktu@ktu.lt, yra Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos pateiktų duomenų valdytojas ir atsakingas už asmenų, dalyvaujančių varžybose, duomenų tvarkymą.
 3. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą internetiniame puslapyje adresu http://www.lbma.lt/registracija/ ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – varžybų organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
  42.1. vardas, pavardė, amžius, apmokėjimo už registraciją duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas, lytis, marškinėlių dydis, šalis, miestas, organizacijos / klubo pavadinimas, komandos pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, amžiaus grupė, rezultatas, užimta vieta grupėje tvarkomi informavimo ir varžybų organizavimo tikslais: registracijai, paslaugų pirkimui, aktualiai informacijai apie varžybas išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama varžybose. Šiuos duomenis Universitetas  ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija saugos nuo 1 dienos iki 2 mėnesių po renginio pabaigos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų saugojimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.;
  42.2. vardas, pavardė, lytis, šalis, miestas, organizacijos/klubo pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, komandos pavadinimas, siekiant paskelbti užsiregistravusius dalyvius yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu http://www.lbma.lt. Šiuos duomenis Universitetas ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija saugos nuo 1 dienos iki 2 mėnesių po renginio pabaigos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų viešo skelbimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.;
  42.3. vardas, pavardė, lytis, amžius, miestas, organizacijos/klubo pavadinimas, pasirinktas bėgimo nuotolis, komandos pavadinimas, amžiaus grupė, rezultatas, užimta vieta grupėje siekiant paskelbti laimėtojus ir dalyvių rezultatus yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu http://www.lbma.lt, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija šiuos duomenis viešins ir saugos 10 metų nuo jų paskelbimo dienos. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų skelbimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.ltPrašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.
 4. Registruodamasis dalyvis turi teisę pasirinkti, ar sutinka registracijoje nurodytu el. paštu gauti nuorodą į apklausą po renginio, siekiant įvertinti renginio kokybę ir sužinoti dalyvių atsiliepimus. Dalyvis turi teisę bet kada atsisakyti šio savo pasirinkimo. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt. Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.
 5. Dalyvis turi teisę prašyti, kad Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir / ar Universitetas leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą.
 6. Dalyvis turi teisę į duomenų perkėlimą.
 7. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Universiteto bei Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

XI SKYRIUS
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos bei grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.
 2. Organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvius ar neleisti jiems startuoti.
 3. Organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, be išankstinio įspėjimo keisti varžybų nuostatus.
 4. „Ateik ir įveik!“ bėgimo, skirto prof. K. Baršauskui atminti, 2019 m. nuostatai keičiami, papildomi arba pripažįstami netekusiais galios Universiteto rektoriaus įsakymu.

_______________________

 

„Ateik ir įveik!“ bėgimo,
skirto prof. K.Baršauskui atminti,  2019 m.
nuostatų priedas
(atsisiųsti word formatu)

Pasirašytą deklaraciją prašome pateikti varžybų organizatoriams. Startuoti nepasirašius deklaracijos nebus leidžiama.

BĖGIMO „ATEIK IR ĮVEIK!“, SKIRTO PROF. K. BARŠAUSKUI ATMINTI,
DALYVIO JURIDINĖS ATSAKOMYBĖS SUTARTIS (DEKLARACIJA)

Data
Dalyvio vardas ir pavardė
Amžius
Lytis *
Kontaktinis telefonas (jei dalyvis jaunesnis nei 18 metų, nurodykite ir tėvų arba globėjų)*
Elektroninis paštas
Pasirinkta trasa (8 km, 6 km, 5 km, 1,3 km, 400 m)*
Organizacija / klubas*
Komandos pavadinimas (kai registruojamasi 8 km trasai)*

* pildyti tik naujai registruojantis

Aš, žemiau patvirtindamas (-a) savo parašu, suprantu, kad „Ateik ir įveik!“ bėgimas, skirtas prof. K. Baršauskui atminti, kuris vyks 2019 m. rugsėjo 14 d. Kaune, (toliau – varžybos) yra ekstremalus žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas.

Esu susipažinęs (-usi) su „Ateik ir įveik!“ bėgimo, skirto prof. K. Baršauskui atminti, 2019 m. nuostatais, kurie yra paskelbti viešai organizatorių internetiniame tinklalapyje adresu sportas.ktu.edu. Žinau, jog registracijos forma, visi joje mano patvirtinti pasižadėjimai, taip pat nuostatai, paskelbti organizatorių tinklalapyje, yra sudėtinė šios deklaracijos dalis.

Pasižadu varžybų metu laikytis trasoje esančių instrukcijų, įspėjimų ir kitų susijusių ženklų ar nuorodų, o taip pat varžybų organizatorių, savanorių, apsaugos darbuotojų, turinčių skiriamuosius ženklus, žodinių nurodymų, susijusių su trasa, naudojimusi ja, trasoje esančiais įrengimais ir naudojimusi jais. Suprantu, jog pažeidęs varžybų nuostatus ir taisykles, taip pat nepaisydamas varžybų organizatorių nurodymų, prisiimu visą dėl to atsirandančią riziką savo sveikatai ir saugumui, taip pat tai, kad galiu būti diskvalifikuotas (-a) ir prarasti teisę toliau dalyvauti varžybose.

Patvirtinu, jog man nėra žinomi jokie sveikatos sutrikimai, dėl kurių negalėčiau saugiai dalyvauti varžybose ar tai keltų grėsmę mano ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.

Patvirtinu, kad iki varžybų esu pasitikrinęs sveikatą, laikausi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų. Varžybų metu rūpinsiuosi savo ir kitų dalyvių sveikatos saugumu. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, varžybų organizatoriams paprašius, nutrauksiu savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuosiu su gydytoju.

Patvirtinu, kad suprantu, jog varžybų organizatoriai neatsako ir neatlygins mano sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl mano sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka man.

Patvirtinu, kad pasirinkti maršrutai ir manevrai atitinka mano fizines ir psichines galimybes.

Žinau, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinu su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką. Pasižadu laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis visų būtinų priemonių eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.

Pasižadu nedelsiant informuoti varžybų organizatorius apie veiksmus ir (ar) įvykius, dėl kurių gali būti (buvo) padaryta žala varžybų organizatorių turtui, taip pat aplinkybes, dėl kurių negalėčiau dalyvauti varžybose.

Varžybų metu asmeniškai rūpinsiuosi savo daiktais, sporto inventoriumi ir kitu turtu. Suprantu, kad varžybų organizatoriai nėra atsakingi už mano asmeninius daiktus.

Suprantu, kad varžybų metu galiu būti filmuojamas, fotografuojamas ar kitaip įrašinėjamas. Sutinku, kad varžybų metu padarytus mano balso, vaizdo įrašus, nuotraukas varžybų organizatoriai neterminuotai ir neatlygintinai renginio reklamos, viešinimo ir kitais su renginiu susijusiais tikslais naudotų įvairiais būdais savo nuožiūra (skelbtų, platintų, retušuotų ir kt.).

Patvirtinu, kad prieš pradėdamas (-a) varžybas nesu apsvaigęs (-usi) nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, taip pat įsipareigoju jų nevartoti varžybų metu. Suprantu, kad pažeidęs (-usi) šią nuostatą būsiu pašalintas (-a) iš varžybų ir ateityje man nebus leista dalyvauti šiose varžybose.

Suprantu sportinių varžybų metu kylančią riziką sveikatai ir prisiimu visą su tuo susijusią atsakomybę.

Patvirtinu, kad šiose varžybos dalyvauju laisva valia, niekieno neverčiamas fiziškai ar kitaip veikiamas ir pasižadu laikytis varžybų nuostatų ir taisyklių, bei kitų teisėtų organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų. Žinau, kad už nuostatų nesilaikymą galiu būti pašalintas (-a) iš varžybų ir diskvalifikuotas (-a).

Patvirtinu, kad esu informuotas, jog turiu teisę bet kada atsisakyti asmens duomenų skelbimo. Šią teisę galiu įgyvendinti informavęs el. pašto adresu registracija@lbma.lt Prašymo techninis įgyvendinimas gali būti vykdomas nuo 1 d. d. iki 5 d. d.

Pasirašydamas šį dokumentą, patvirtinu, kad jį perskaičiau, suprantu ir sutinku su visomis jo sąlygomis.

☐ Esu vyresnis nei 18 metų
☐ Mane atstovauja: ☐ tėvai; ☐ globėjai
(pažymėti atitinkamai)

Prisiimu visišką atsakomybę dėl mano pateiktų duomenų teisingumo (jei dalyvis jaunesnis nei 18 metų, deklaraciją už jį pasirašo tėvai arba globėjai).

______________________________________________________________________________
(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, data)