Reglamentas

 

XXVII TRADICINIO TARPTAUTINIO
PAGARBOS BĖGIMO
„GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“
N U O S T A T A I

I. Tikslas ir uždaviniai

  1. Šiuo bėgimu siekiama pagerbti 1991 metais žuvusius už Lietuvos Laisvę.
  2. Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei kovoje už jos Laisvę ir Nepriklausomybę.
  3. Ugdyti ištvermę ir diegti mūsų šalies moksleivių, jaunimo sąmoningą požiūrį į užsiėmimus bėgimu.
  4. Įtraukti į šį pagarbos bėgimo renginį kuo daugiau mūsų šalies gyventojų, karių, kitų jėgos struktūrų atstovų taip pat Lietuvoje reziduojančių užsienio šalių ambasadų darbuotojų.

II. Laikas ir vieta

XXVII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ vyks 2018 metų sausio 14 dieną Vilniuje. Į bėgimą dalyviai registruojasi iš anksto interneto svetainėje www.lbma.lt/registracija iki 2018.01.13 24:00 val. Renginio dieną papildoma registracija ir internetu užsiregistravusiųjų dalyvių apyrankių išdavimas prasidės nuo 10:00 val. aikštelėje prie Antakalnio kapinių ir vyks iki 11:45 val.
Registracijai pasibaigus visų mūsų šalies regionų atstovai, Orgkomiteto nariai ir svečiai organizuotai padės gėlių ant žuvusiųjų Laisvės gynėjų kapų.
XXVII tradicinio pagarbos bėgimo startas – 12:00 val. prie Antakalnio kapinių.
Finišas – prie Televizijos bokšto, Sausio 13-osios g.
Laiko limitas 1:30 val. Nuo 13:30 val. bus atidarytos miesto gatvės.

 

III. Dalyviai

Šiame bėgime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai ir svečiai iš užsienio nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir tautybės. Už sveikatą ir kitas pasekmes bėgimo metu bei pasibaigus jam dalyviai atsako patys. Vaikai iki 16 metų, jei kartu su jais bėgime nedalyvauja nors vienas iš tėvų, privalo turėti raštišką tėvų sutikimą, kuriame pažymėta, kad leidžia savo vaikui dalyvauti bėgime. Už nepilnamečių ir mokyklinio amžiaus vaikų sveikatą ir elgesį kelionės ir bėgimo metu atsako mokytojai, treneriai, tėvai ar kiti, įgalioti lydėti mokinius į šį pagarbos bėgimą, asmenys. Moksleiviai turi pateikti raštiškas paraiškas su gydytojų vizomis ir mokyklos vadovų parašais.

 

IV. Vadovavimas ir vykdymas

Bėgimą organizuoja ir vykdo Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomene.
Bėgimą remia partneriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Tautinis Olimpinis komitetas, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Vilniaus apskrities policija, VšĮ „Sveikas miestas“.
Bėgimui vadovauja iš renginio organizatorių, rėmėjų ir partnerių atstovų sudarytas Organizacinis komitetas. Tiesiogiai bėgimo renginį vykdo Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos bei Organizacinio komiteto patvirtinta teisėjų kolegija, kuriai vadovauja vyriausiasis teisėjas.

 

V. Apdovanojimas

Šis pagarbos bėgimas – ne varžybinis, jame nugalėtojai ir prizininkai neišaiškinami. Tačiau renginio organizatoriai ir rėmėjai įsteigia nominacijas gausiausiai bėgime dalyvavusiems trims kolektyvams (pačiam gausiausiam kolektyvui, gausiausiam sporto klubui ir gausiausiai mokyklos komandai) bei gausiausiai Vilniaus m. įmonei. Be to, 6000 dalyvių, sėkmingai įveikusiems numatytą nuotolį, bus įteiktas atminimo medalis.  Bėgimo nominacijų įteikimas prasidės 13:10 val. šalia finišo vietos.

 

VI. Dalyvių priėmimo sąlygos

Tradicinio tarptautinio pagarbos bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“ organizatoriai ir rėmėjai apmoka reklamos ir informacijos, transporto (bėgikų rūbų pervežimui), gėlių pirkimo, starto ir finišo vietų radiofikavimo, kelių policijos palydos bėgimo metu, greitosios medicinos pagalbos, prizų, medalių, teisėjavimo, arbatos, bandelių, kanceliarinių reikmenų ir kitas su šiuo bėgimu susijusias išlaidas.

Kelionės, mitybos ir nakvynės išlaidas apmoka į šį pagarbos bėgimo renginį savo atstovus siuntusi organizacija arba šias išlaidas bėgimo dalyviai apmoka patys ar jų rėmėjai.

PASTABA:
Nuo 10:40 val. Karių kapų g. stovės 2 autobusai (Nr. 1 ir Nr. 2), kurie perveš dalyvių paliktus rūbus į finišo vietą. Nuo starto vietos autobusai išvažiuos 11:50 val. ir lauks finišo vietoje iki 13:40 val.

 

Kad finiše dalyvis gautų atminimo medalį privalo turėti su savimi dalyvio apyrankę, kuri bus išduodama registracijos metu starto vietoje.

Smulkesnė informacija teikiama tel. 8-686-22292 arba el. paštu vidmantas@lbma.lt